backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

ออกซาซีแพม (Oxazepam)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ออกซาซีแพม (Oxazepam)

ข้อบ่งใช้

ยา ออกซาซีแพม ใช้สำหรับ

ยา ออกซาซีแพม (Oxazepam) ใช้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล และภาวะถอนพิษสุราเฉียบพลัน ยานี้อยู่ในกลุ่มของยาเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepines) ซึ่งส่งผลต่อสมองและเส้นประสาท (ระบบประสาทส่วนกลาง) เพื่อสร้างผลทำให้สงบและต้านอาการชัก ยานี้ทำงานโดยการเพิ่มผลของสารกาบา (GABA) ภายในร่างกาย

วิธีการใช้ยา ออกซาซีแพม

รับประทานยานี้ตามที่แพทย์กำหนด ขนาดยาขึ้นอยู่กับสภาวะทางการแพทย์ อายุ และการตอบสนองต่อการรักษา

ใช้ยาตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด อย่าเพิ่มขนาดยา รับประทานบ่อยกว่า หรือใช้นานกว่าที่กำหนด เนื่องจากอาจทำให้ติดยาได้ นอกจากนี้หากคุณใช้ยานี้เป็นเวลานาน ไม่ควรหยุดใช้ยากะทันหันโดยที่แพทย์ไม่อนุมัติ สภาวะบางอย่างอาจแย่ลงได้ หากหยุดใช้ยาอย่างกะทันหัน ควรค่อยๆ ลดขนาดยาลงมา เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง เช่น อาการชัก

เมื่อใช้ยานี้เป็นเวลานาน ยาอาจจะไม่ได้ผลดีดังเดิม และอาจจะจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยา โปรดปรึกษาแพทย์ หากยานี้ไม่ได้ผลดีดังเดิม

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากอาการของคุณไม่หายไปหรือมีอาการแย่ลง

การเก็บรักษายา ออกซาซีแพม

ยาโออกซาซีแพม ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาออกซาซีแพม บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาออกซาซีแพม ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำเว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาออกซาซีแพม

ก่อนใช้ยาออกซาซีแพม แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ต่อยานี้ หรือแพ้ต่อยาไดอะซีแพม (diazepam) หรือยาเทมาเซแพม (temazepam) หรือหากคุณเป็นโรคภูมิแพ้อื่นๆ ยานี้อาจมีส่วนประกอบไม่ออกฤทธิ์ที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือปัญหาอื่น โปรดปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ เกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะโรคตับ โรคไต ปัญหาเกี่ยวกับปอดหรือการหายใจ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การใช้ยาหรือแอลกอฮอล์ในทางที่ผิด

ยานี้อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียน ง่วงซึม หรือมองเห็นไม่ชัด และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกัญชาอาจทำให้อาการวิงเวียนหรือง่วงซึมรุนแรงขึ้นได้ ดังนั้นจึงอย่าขับรถ ใช้เครื่องจักร หรือทำกิจกรรมที่ต้องการความตื่นตัว หรือการมองเห็นที่ชัดเจน จนกว่าคุณจะสามารถทำได้อย่างปลอดภัย และควรจำกัดปริมาณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้สูงอายุอาจจะมีผลข้างเคียงของยานี้ได้มากกว่าปกติ โดยเฉพาะอาการง่วงซึม ผลข้างเคียงนี้อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการหกล้มได้

ไม่แนะนำการใช้ยานี้ระหว่างการตั้งครรภ์ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ หากคุณตั้งครรภ์หรือคาดว่าอาจจะตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันที โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ยานี้สามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ได้ และอาจทำอันตรายต่อทารก โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนให้นมบุตร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาออกซาซีแพมจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาออกซาซีแพม

อาจเกิดอาการง่วงซึม วิงเวียน มองเห็นไม่ชัด หรือปวดหัว หากอาการเหล่านี้ไม่หายไปหรือรุนแรงขึ้น โปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรในทันที

โปรดจำไว้ว่า การที่แพทย์ให้คุณใช้ยาตัวนี้ เนื่องจากคำนวณแล้วว่า ยานี้มีประโยชน์มากกว่าเป็นโทษ และคนที่ใช้ยานี้ส่วนใหญ่ไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ

แจ้งให้แพทย์ทราบในทันที หากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้น แต่รุนแรงดังต่อไปนี้คือ มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจหรืออารมณ์ พูดไม่ชัด ซุ่มซ่าม เดินลำบาก ความสนใจทางเพศเพิ่มขึ้นหรือลดลง สั่นเทา ปัสสาวะติดขัด นอนไม่หลับ

แจ้งให้แพทย์ทราบในทันที หากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นเป็นอย่างมากแต่รุนแรงมากดังต่อไปนี้คือ หมดสติ ปวดท้อง คลื่นไส้อย่างรุนแรง อาเจียน เหนื่อยล้า ดวงตาหรือผิวหนังเป็นสีเหลือง ปัสสาวะสีคล้ำ เจ็บคอหรือเป็นไข้บ่อยครั้ง

การแพ้ยาที่รุนแรงต่อยานี้ ค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยาก แต่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ทันท่วงที อาการของการแพ้รุนแรงมีดังนี้ ผดผื่น คันหรือบวม (โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ลิ้น และลำคอ) วิงเวียนขั้นรุนแรง หายใจติดขัด

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่ โคลเซพีน (clozapine) ไดจอกซิน (digoxin) คาวา (kava) ออลิสแตต (orlistat) โซเดียม ออกซิเบต (sodium oxybate)

ความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง (เช่น หายใจช้าหรือหายใจตื้น ง่วงซึมหรือวิงเวียนอย่างรุนแรง) อาจจะเพิ่มขึ้นได้ หากใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม หรือปัญหาเกี่ยวกับการหายใจได้เช่นกัน แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหาก คุณกำลังใช้ยาอื่น เช่นยาบรรเทาอาการปวดหรืออาการไอโอปิออยด์ (opioid) อย่างโคเดอีน (codeine) หรือไฮโดรโคโดน (hydrocodone) สุรา กัญชา ยานอนหลับหรือยาสำหรับอาการวิตกกังวลอื่นๆ อย่างอัลปราโซแลม (alprazolam) โลราเซแพม (lorazepam) หรือโซลพิเดม (zolpidem) ยาคลายกล้ามเนื้อ อย่างคาริโซโพรดอล (carisoprodol) หรือไซโคลเบนซาพรีน (cyclobenzaprine) หรือยาต้านฮีสตามีน (antihistamines) อย่างเซทิริซีน (cetirizine) หรือไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine)

ควรตรวจสอบฉลากของยาทั้งหมด (เช่น ยาแก้แพ้หรือยาแก้ไอแก้หวัด) เนื่องจากอาจมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้ โปรดสอบถามแพทย์เกี่ยวกับวิธีการใช้ยาเหล่านี้อย่างปลอดภัย

การสูบบุหรี่สามารถลดประสิทธิภาพของยานี้ได้ (ผ่านทางการเหนี่ยวนำเอนไซม์ตับ) แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณสูบบุหรี่ หรือเพิ่งเลิกบุหรี่ได้ไม่นาน เนื่องจากอาจจำเป็นต้องปรับขนาดยา

ยาออกซาซีแพมอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาออกซาซีแพมอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาออกซาซีแพมอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาออกซาซีแพมสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรควิตกกังวล

10 ถึง 15 มก. รับประทานวันละ 3 หรือ 4 ครั้ง

การใช้งาน: เพื่อการจัดการอาการวิตกกังวลระดับเบาถึงปานกลาง

15 ถึง 30 มก. รับประทานวันละ 3 หรือ 4 ครั้ง

การใช้งาน: เพื่อการจัดการอาการวิตกกังวลระดับรุนแรง อาการร้อนรน หรืออาการวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะถอนพิษสุรา 

15 ถึง 30 มก. รับประทานวันละ 3 หรือ 4 ครั้ง

การใช้งาน: เพื่อบรรเทาอาการจากการติดสุรา พร้อมทั้งอาการมึนเมาเฉียบพลัน อาการสั่นเทา หรืออาการวิตกกังวลจากการถอนพิษสุรา

ขนาดยาสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรักษาอาการวิตกกังวล 

10 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง หากจำเป็นให้เพิ่มขนาดยาอย่างระมัดระวังไปที่ 15 มก. รับประทานวันละ 3 หรือ 4 ครั้ง

การใช้งาน: เพื่อจัดการอาการวิตกกังวล ตึงเครียด หงุดหงิด และร้อนรนในผู้ป่วยสูงอายุ

การปรับขนาดยา

 • อาจจำเป็นต้องปรับขนาดยาเมื่อใช้ร่วมกับการดื่มสุราหรือยาที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางอื่นๆ
 • คำแนะนำอื่นๆ

  การเฝ้าระวัง

  • จิตเวช: ผู้ป่วยที่มีประวัติเคยใช้แอลกอฮอล์หรือยาในทางที่ผิด หรือผู้ป่วยที่ได้รับการระบุว่ามีความผิดปกติทางพฤติกรรมนั้นควรได้รับการเฝ้าระวังเป็นประจำ

  คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย

  • ทั่วไป: ผู้ป่วยควรรับทราบว่าหากหยุดใช้ยานี้แล้วอาจจะมีโอกาสอย่างมากที่จะกลับมาเป็นโรคเดิม

  ขนาดยาออกซาซีแพมสำหรับเด็ก

  ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการวิตกกังวล

  อายุ 13 ปีขึ้นไป:

  • 10 ถึง 15 มก. รับประทานวันละ 3 หรือ 4 ครั้ง

  คำแนะนำ:

  • ขนาดยาที่แน่นอนสำหรับเด็กที่อายุ 6 ถึง 12 ปียังไม่เป็นที่ยอมรับ
  • การใช้งาน: เพื่อการจัดการอาการวิตกกังวลระดับเบาถึงปานกลาง 
  • 15 ถึง 30 มก. รับประทานวันละ 3 หรือ 4 ครั้ง

  คำแนะนำ:

  • ขนาดยาที่แน่นอนสำหรับเด็กที่อายุ 6 ถึง 12 ปียังไม่เป็นที่ยอมรับ
  • การใช้งาน: เพื่อการจัดการอาการวิตกกังวลระดับรุนแรง อาการร้อนรน หรืออาการวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า

  ข้อควรระวัง

  ยังไม่มีการพิสูจน์ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยาในผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 6 ปี

  รูปแบบของยา

  ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาแคปซูลสำหรับรับประทาน
  • ยาเม็ดสำหรับรับประทาน

  กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

  หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

  กรณีลืมใช้ยา

  หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

  เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

  ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


  เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา