คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

เดบริแดต (Debridat®)

ข้อบ่งใช้|ข้อควรระวังและคำเตือน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาของยา|ขนาดยา

เดบริแดต คือชื่อยี่ห้อของยาไทรเมบูทีน ใช้ในการรักษาอาการลำไส้แปรปรวน ที่เกิดจากการที่ลำไส้เคลื่อนไหวมากเกินไป ซึ่งรายละเอียดของยามีดังนี้

ข้อบ่งใช้

เดบริแดต (ไทรเมบูทีน) ใช้สำหรับ

เดบริแดต (Debridat®) มักจะใช้เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้ ยานี้ยังใช้เพื่อรักษาโรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel syndrome) หรือโรคลำไส้ใหญ่หดเกร็ง (spastic colon) ยานี้ยังอาจใช้หลังจากการผ่าตัดลำไส้

วิธีการใช้ยาเดบริแดต (ไทรเมบูทีน)

 • ยาเม็ด รับประทานยาก่อนมื้ออาหาร
 • ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน เขย่าขวดยาน้ำแขวนตะกอนให้ดีก่อนตวงยา ควรใช้ถ้วย ช้อน หรือหลอดหยดยาเพื่อตวงขนาดของยาน้ำแขวนตะกอน

การเก็บรักษายาเดบริแดต (ไทรเมบูทีน)

ยาเดบริแดตควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเดบริแดตบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเดบริแดตลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเดบริแดต (ไทรเมบูทีน)

โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหาก

 • ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก
 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการแพ้ต่อส่วนผสมของยาเดบริแดต หรือยาอื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

 • การตั้งครรภ์ ไม่แนะนำให้ใช้ยาเดบริแดต หากคุณตั้งครรภ์ขณะที่กำลังใช้ยานี้โปรดติดต่อแพทย์ในทันที
 • การให้นมบุตร ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายาเดบริแดตนั้นสามารถแทรกซึมเข้าสู่น้ำนมแม่ และส่งผลกระทบต่อทารกได้หรือไม่ หากคุณเป็นแม่ที่กำลังให้นมบุตรและกำลังใช้ยานี้ โปรดปรึกษาแพทย์ว่าคุณควรจะยังให้นมบุตรต่อไปหรือไม่

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเดบริแดต (ไทรเมบูทีน)

ยาเดบริแดตอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ปากแห้ง
 • มีรสชาติแย่ภายในปาก
 • คลื่นไส้
 • ท้องร่วง
 • ท้องผูก
 • ง่วงซึม
 • วิงเวียน
 • เหนื่อยล้า
 • ปวดหัว
 • ผดผื่น
 • วิตกกังวล
 • ปัสสาวะติดขัด
 • เต้านมโตขึ้นแบบมีอาการปวด
 • ได้ยินเสียง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเดบริแดตอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

 • การรับประทานยาเดบริแดตร่วมกับยาทูโบคิวรารีน (tubocurarine) อาจส่งผลกระทบต่อการดูดซึมและเพิ่มผลข้างเคียงของยาทูโบคิวรารีนได้

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเดบริแดตอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเดบริแดตอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเดบริแดต (ไทรเมบูทีน) สำหรับผู้ใหญ่

โรคลำไส้แปรปรวน

 • ผู้ใหญ่ 300-600 มก./วัน แบ่งรับประทาน 3 ครั้ง
 • ผู้สูงอายุ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

โรคกระเพาะอับเสบเรื้อรัง

 • ผู้ใหญ่ 300 มก./วัน แบ่งรับประทาน 3 ครั้ง
 • ผู้สูงอายุ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ขนาดยาเดบริแดต (ไทรเมบูทีน) สำหรับเด็ก

เด็ก

ขนาดยาปกติ 5 มล./5 กก. ของน้ำหนักตัว/วัน

 • อายุมากกว่า 5 ปี 10 มล. ช้อนชา
 • อายุ 1-5 ปี 5 มล. ช้อนชา
 • อายุ 6 เดือน – 1 ปี 5 มล. วันละสองครั้ง
 • อายุน้อยกว่า 6 เดือน 5 มล. วันละสองครั้ง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเดบริแดตรูปแบบเม็ด ไทรเมบูทีน มาลิเอต (Trimebutine Maleate) 100 มก.
 • ยาเดบริแดตรูปแบบยาแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน 4.8 มก./มล. x 250 มล.
 • ยาเดบริแดตรูปแบบยาแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน 8 มก./มล x 125 มล.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา เดบริแดต

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Verifying...
health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Trimebutine. http://www.mims.com/india/drug/info/trimebutine?type=full&mtype=generic. Accessed September 30, 2016.

Debridat®. http://www.mims.com/singapore/drug/info/Debridat® (Trimebutine) . Accessed September 30, 2016.

Trimebutine. http://chealth.canoe.com/Drug/GetDrug/Trimebutine. Accessed September 30, 2016.

Trimebutine. http://www.medicinenet.com/trimebutine-oral_tablet/article.html. Accessed September 30, 2016.

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์