แดนโทรลีน นาทริ (Dantrolene natri)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ข้อบ่งใช้

แดนโทรลีน นาทริ ใช้สำหรับ

ยาแดนโทรลีนนาทริ (Dantrolene natri) คือยาคลายกล้ามเนื้อ ทำงานโดยการฟื้นฟูระดับของแคลเซียมให้ปกติ ซึ่งช่วยป้องกันหรือลดอุณภูมิของร่างกายที่เพิ่มสูงอย่างรุนแรง

นอกจากนี้ยังใช้เพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงอย่างรุนแรง (malignant hyperthermia) ในผู้ป่วยบางคนก่อนการผ่าตัด หรือให้ยาระงับความรู้สึก (anesthesia) และยังสามารถใช้กับอาการอื่นๆ ได้ สอบถามแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้ยาแดนโทรลีนนาทริ

 • ยาแดนโทรลีนนาทริมักจะให้โดยการฉีดยาที่โรงพยาบาล หรือคลินิก
 • หากคุณใช้ยาแดนโทรลีนนาทริที่บ้าน ควรทำตามขั้นตอนที่ผู้ดูแลสุขภาพสอนอย่างเคร่งครัด
 • หากเนื้อยาแดนโทรลีนนาทริมีฝุ่นผงแปลกปลอมหรือเปลี่ยนสี หรือหากขวดยาแตกหรือเสียหาย อย่าใช้ยานั้น
 • เก็บยานี้ พร้อมทั้งกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาให้พ้นจากมือของเด็กและสัตว์เลี้ยง อย่าใช้เข็ม กระบอกฉีดยา หรืออุปกรณ์อื่นๆ ซ้ำ จำกัดอุปกรณ์ให้เหมาะสมหลังการใช้งาน สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับข้อบังคับท้องถิ่นสำหรับการกำจัดอย่างเหมาะสม

สอบถามผู้ดูแลสุขภาพหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับยาแดนโทรลีนนาทริ

การเก็บรักษายาแดนโทรลีนนาทริ

ยาแดนโทรลีนนาทรินั้นโดยปกติแล้วจะถูกจัดการและเก็บรักษาโดยผู้ดูแลสุขภาพ หากคุณใช้ยาแดนโทรลีนนาทริที่บ้าน ให้เก็บรักษายานี้ตามที่ผู้ดูแลสุขภาพกำหนด เก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาแดนโทรลีนนาทริ

 • ก่อนการใช้ยาแดนโทรลีนนาทริ แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณแพ้ส่วนประกอบใดในยานี้
 • ยาแดนโทรลีนนาทริอาจทำให้เกิดอาการมึนงง ง่วงซึม หรือวิงเวียน และอาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง (เช่น แรงบีบมือลดลง กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงโดยเฉพาะเวลาเดินลงบันได) อาการเหล่านี้อาจอยู่นานถึง 48 ชั่วโมง ห้ามขับรถ ใช้เครื่องจักร หรือทำอะไรก็ตามที่อาจเป็นอันตรายได้ในขณะนั้น
 • ตรวจสอบกับแพทย์ก่อนดื่มสุรา หรือใช้ยาที่อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม (เช่น ยานอนหลับ ยาคลายกล้ามเนื้อ) ขณะที่คุณใช้ยาแดนโทรลีนนาทริ อาจทำให้อาการง่วงซึมเพิ่มขึ้น สอบถามเภสัชกร หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาที่อาจทำให้ง่วงซึม
 • คุณอาจจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือขณะยืนหรือเดิน จนกว่าแรงของคุณจะกลับมาเป็นปกติ
 • ห้ามใช้เกินขนาดที่แนะนำโดยสอบถามแพทย์
 • แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ หากคุณใช้ยาแดนโทรลีนนาทริ ก่อนรับการรักษาแพทย์หรือทันตกรรม การดูแลฉุกเฉิน หรือการผ่าตัด
 • เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลัก ควรเคี้ยวอาหารอย่างละเอียด และกลืนอาหารทีละน้อย ในวันที่ใช้ยาแดนโทรลีนนาทริ
 • โรคตับที่รุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต อาจจะเกิดได้จากยาแดนโทรลีนนาทริแบบรับประทาน โดยมักจะเกิดในระหว่างเดือนที่ 3 และเดือนที่ 12 ของการรักษา ความเสี่ยงอาจจะเพิ่มขึ้น หากใช้ยาในปริมาณมาก แม้จะเพียงระยะสั้นๆ และอาจจะเสี่ยงมากขึ้น หากคุณเป็นผู้หญิง หรืออายุมากกว่า 35 ปี หรือใช้ยาอื่นอยู่ในเวลาเดียวกัน สอบถามแพทย์ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ
 • ยาแดนโทรลีนนาทริอาจทำให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บได้ หากมันรั่วไหลออกจากเส้นเลือดดำ แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีรอยปื้นแดง ปวดแสบปวดร้อน ปวด บวม แผลพุพอง แผลที่ผิวหนัง หรือมีของเหลวรั่วซึมตรงบริเวณที่ให้ยา
 • อาจต้องมีการการตรวจในห้องแล็บ เช่น การตรวจสมรรถภาพของตับ หากคุณใช้ยาแดนโทรลีนนาทริ การตรวจนี้จะใช้เพื่อเฝ้าสังเกตอาการของคุณหรือตรวจสอบผลข้างเคียง ควรไปตามนัดหมอ และนัดตรวจที่ห้องแล็บทุกครั้ง

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้ ยาแดนโทรลีนนาทริจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= พบหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ยาต้องห้าม
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาแดนโทรลีนนาทริ

ยาทุกชนิดอาจมีผลข้างเคียง แต่คนจำนวนมากอาจจะไม่มีผลข้างเคียง หรือมีเพียงเล็กน้อยก็เป็นได้ ตรวจสอบกับหมอของคุณ หากผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปเหล่านี้ไม่ยอมหายไปหรือรบกวนคุณ

 • แรงบีบมือลดลง
 • มึนงง
 • ง่วงซึม
 • หน้าแดง
 • ปวดหัว
 • คลื่นไส้
 • วิงเวียน
 • เหนื่อยล้า
 • เสียงเปลี่ยน
 • อ่อนแรง (เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง)

รับการรักษาในทันทีหากมีผลข้างเคียงรุนแรงดังต่อไปนี้

 • อาการแพ้ที่รุนแรง (ผดผื่น ลมพิษ คัน หายใจติดขัด แน่นหน้าอก บวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น)
 • ติดเชื้อที่หลอดเลือด
 • ปวดหน้าอก
 • สำลัก
 • กลืนลำบาก
 • หายใจตื้น
 • หายใจสั้น
 • มีอาการของโรคตับ (เช่น ดวงตาและผิวเป็นสีเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีอ่อน คลื่นไส้ ปวดท้อง เบื่ออาหาร รู้สึกเหนื่อยล้าอย่างผิดปกติ)

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาหมอของคุณ

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาแดนโทรลีนนาทริอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่มใช้ยา หยุดยา หรือเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาแดนโทรลีนนาทริอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาแดนโทรลีนนาทริอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาแดนโทรลีนนาทริสำหรับผู้ใหญ่

สำหรับภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงอย่างรุนแรง (Malignant Hyperthermia) (ตามเกณฑ์ของ MHAUS)

 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.5 มก./กก. ฉีดเข้าหลอดเลือดดำอย่างรวดเร็วพร้อมกันที่เดียว ให้ซ้ำได้ตามความจำเป็น
 • บางครั้งขนาดยามากกว่า 10 มก./กก.(ขนาดยาสะสม) ก็จำเป็น (ให้ได้สูงสุดถึง 30 มก./กก.)
 • ขนาดยาปกติ 1 มก./กก. ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง หรือค่อยๆ หยอดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ 0.25มก./กก./ชั่วโมง
 • ให้ยาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 36 ชั่วโมง

สำหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงอย่างรุนแรง (Malignant Hyperthermia)

 • 1-3 วัน ก่อนการผ่าตัด: ขนาดยาที่แนะนำคือ 4-8 มก./กก./วัน แบ่งรับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง.
 • 75 นาทีก่อนให้ยาระงับความรู้สึก: ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.5 มก./กก. ฉีดเข้าหลอดเลือดนานกว่า 60 นาที การให้ยาเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวเมื่อจำเป็น

อาการเกร็ง

 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 25 มก. รับประทานทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน
 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 25 มก. รับประทานทุกๆ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน
 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 50 มก. รับประทานทุกๆ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน

ขนาดยาที่แนะนำคือ 100 มก. รับประทานทุกๆ 8 ชั่วโมงห้ามเกิน 100 มก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

หยุดใช้ยาหากไม่ได้รับผลของยาภายใน 6-7 สัปดาห์

กลุ่มอาการนิวโรเล็ปติก (Neuroleptic Malignant Syndrome) (ข้อบ่งใช้นี้ไม่ได้ระบุในฉลาก/ Off-label)

 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 25 มก./วัน ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น 150 มก./วัน

ภาวะกล้ามเนื้อเต้นกระตุกจากซักซินิลโคลีน (Succinylcholine-induced Fasciculations) และ อาการปวดกล้ามเนื้อหลังการผ่าตัด (Post-op Muscle Pain) (ข้อบ่งใช้นี้ไม่ได้ระบุในฉลาก/ Off-label)

 • น้ำหนักน้อยกว่า 45 กก.: ขนาดยาที่แนะนำคือ 100 มก. รับประทาน 2 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด
 • น้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 45 กก.: ขนาดยาที่แนะนำคือ 150 มก. รับประทาน 2 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด

การเฝ้าสังเกต: การตรวจการทำงานของตับ (LFTs) บิลิรูบิน (bilirubin)

ขนาดยาแดนโทรลีนนาทริสำหรับเด็ก

สำหรับภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงอย่างรุนแรง (Malignant Hyperthermia) (ตามเกณฑ์ของ MHAUS)

 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.5 มก./กก. ฉีดเข้าหลอดเลือดดำอย่างรวดเร็วพร้อมกันที่เดียว ทำซ้ำเป็นครั้งคราว
 • บางครั้งขนาดยามากกว่า 10 มก./กก.(ขนาดยาสะสม) ก็จำเป็น (สูงถึง 30 มก./กก.)
 • ขนาดยาปกติ 1 มก./กก. ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง หรือค่อยๆ หยอดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ 0.25มก./กก./ชั่วโมง
 • ให้ยาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 36 ชั่วโมง

สำหรับการป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายสูงอย่างรุนแรง (Malignant Hyperthermia)

 • 1-3 วัน ก่อนการผ่าตัด: ขนาดยาที่แนะนำคือ 4-8 มก./กก./วัน แบ่งรับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง.
 • 75 นาทีก่อนให้ยาระงับความรู้สึก: ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.5 มก./กก. ฉีดเข้าหลอดเลือดนานกว่า 60 นาที การให้ยาเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวเมื่อจำเป็น

อาการเกร็ง

การเฝ้าสังเกต: การตรวจการทำงานของตับ (LFTs) บิลิรูบิน (bilirubin)

อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี

 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 0.5 มก./กก. รับประทานทุกวัน เป็นเวลา 7 วัน
 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 0.5 มก./กก. รับประทานทุกๆ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน
 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 1 มก./กก. รับประทานทุกๆ 8 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน
 • ขนาดยาที่แนะนำคือ 2 มก./กก. รับประทานทุกๆ 8 ชม. ไม่เกิน 100 มก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

อายุน้อยกว่า 5 ปี

 • ขนาดยาเริ่มต้นคือ 1 มก./กก./วัน แบ่งรับประทานทุกๆ 12 ชั่วโมง
 • ขนาดยาสูงสุดคือ 12 มก./กก./วัน แบ่งรับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง
 • ห้ามเกิน 3 มก./กก. รับประทานทุกๆ 6-12 ชั่วโมง หรือรับประทาน 400 มก./24 ชั่วเมง

รูปแบบของยา แดนโทรลีน นาทริ

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูลแดนโทรลีนนาทริ 25 มก.
 • ยาแคปซูลแดนโทรลีนนาทริ 50 มก.
 • ยาแคปซูลแดนโทรลีนนาทริ 100 มก.
 • ยาผงแห้งสำหรับเตรียมยาฉีดแดนโทรลีนนาทริ 20 มก./ไวแอล
 • ยาผงแห้งสำหรับเตรียมยาฉีดแดนโทรลีนนาทริ 250 มก./ไวแอล

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยานี้ ควรติดต่อแพทย์หรือผู้ดูแลสุขภาพของคุณในทันที

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา
โฆษณา