backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

แพนคริเอติน (Pancreatin)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 08/02/2021

การใช้ประโยชน์

Pancreatic ใช้ทำอะไร

Pancreatin นั้นเป็นสารที่ได้มาจากตับอ่อนของหมูหรือวัว

Pancreatin ถูกใช้เพื่อบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเมื่อตับอ่อนถูกนำออกหรือทำงานไม่เต็มที่ โรคปอดเรื้อรังหรือมีอาการบวมอย่างต่อเนื่อง (ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง) เป็นสองโรคที่เกิดจากการที่ตับอ่อนทำงานไม่เต็มที่

Pancreatin นั้นใช้เพื่อบรรเทาแก๊สในลำไส้ (มีลม) หรือปัญหาการย่อย

การทำงานของ Panreatin เป็นอย่างไร

มีการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของ Pancreatin ที่ไม่เพียงพอนัก จึงจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลและนักสมุนไพรศาสตร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตาม มีบางการศึกษาที่ได้รายงานว่า Pancreatin มีอะไมเลส ไลเปสและโพรเทส – สารเคมีที่ช่วยย่อยอาหาร ซึ่งสร้างที่ตับอ่อน

ข้อควรระวังและคำเตือน

เราควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้ Pancreatin

ปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ในกรณีที่ :

  • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
  • ใช้ยาชนิดอื่นอยู่ รวมถึงยาทุกชนิดที่ซื้อรับประทานเองโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
  • แพ้สารจาก Pancreatin หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
  • มีอาการป่วย มีอาการผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพอื่นๆ
  • มีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์

ข้อปฏิบัติในการใช้สมุนไพรนั้นมีความเข้มงวดที่น้อยกว่าการใช้ยารักษาโรค จำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อรับรองความปลอดภัย ซึ่งการจะใช้ประโยชน์ของสมุนไพรนั้นต้องศึกษาความเสี่ยงก่อนใช้และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้ดูแลหรือนักสมุนไพรศาสตร์ก่อน

Pancreatin นั้นมีความปลอดภัยแค่ไหน

Pancreatin นั้นปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีปัญหาที่ตับอ่อนซึ่งไม่สามารถย่อยอาหารได้เต็มที่ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณท์ที่มี Pancreatin จากเชื้อแบคทีเรีย Salmonella อาจทำให้ป่วยได้

ข้อควรระวังและคำเตือนพิเศษ

สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร: ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้สมุนไพรนี้ระหว่างการตั้งครรภ์และช่วงให้นมบุตร ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการใช้เว้นแต่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับตับอ่อนซึ่งทำให้ควรใช้ประโยชน์จาก Pancreatin

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ Pancreatin มีอะไรบ้าง

Pancreatin อาจทำให้วิงเวียนศีรษะ อาเจียน ท้องร่วงท้องเสีย ระคายเคืองปากและผิวหนังรวมถึงอาการแพ้ หากใช้ในขนาดที่มากอาจทำให้เกิดปัญหาอย่างความดันโลหิตสูงจากกรดยูริกเช่นเดียวกับความเสียหายที่ลำไส้ใหญ่

ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีผลข้างเคียงดังกล่าว บางครั้งอาจเกิดผลข้างเคียงอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงซึ่งหากพบอาการข้างเคียงใดๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักสมุนไพรศาสตร์

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับ Pancreatin มีอะไรบ้าง

การใช้ยาดังกล่าวนี้อาจเกิดปฏิกริยากับยาหรือการรักษาอื่นๆ ที่ใช้อยู่เป็นประจำได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือนักสมุนไพรศาสตร์ก่อนใช้

ผลิตภัณท์ที่อาจเกิดปฏิกริยากับ Pancreatin เช่น :

  • Acarbose (Precose, Prandase)

Acarbose (Precose, Prandase) ใช้เพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภทสอง Acarbose (Precose, Prandase) มีการทำงานโดยลดความเร็วของการย่อยอาหาร ซึ่ง Pancreatin จะช่วยร่างกายย่อยอาหาร โดยการลดการทำงานของ Acarbose (Precose, Prandase)

ขนาดการใช้

ข้อมูลนี้ไม่สามารถเป็นคำสั่งในการใช้ยาได้ ควรปรึกษานักสมุนไพรศาสตร์หรือแพทย์ก่อนการใช้ยาเสมอ

 

ปกติแล้วควรใช้ Pancreatin ในปริมาณเท่าใด

ปริมาณที่แนะนำ :

รับประทาน :

ในการช่วยร่างกายย่อยอาหารเพราะตับอ่อนถูกนำออกหรือทำงานได้ไม่เต็มที่นั้น (การทำงานของตับอ่อนไม่เพียงพอ) : ควรใช้ pancreatin ตั้งแต่ 8,000 – 24,000 หน่วย USP ของการทำงานของไลเปสที่เกิดขึ้นเมื่อรับประทานอาหารหรือก่อนรับประทานอาหาร ไลเปสคือหนึ่งในสารที่มีใน Pancreatin ซึ่งช่วยในการย่อย ในการควบคุมไขมันที่บางครั้งมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของตับอ่อนที่ไม่เพียงพอ สามารถเพิ่มปริมาณของ pancreatin ตามต้องการหรือจนกว่าจะมีอาการวิงเวียนศีรษะ อาเจียนหรือท้องร่วงท้องเสีย ผลข้างเคียงดังกล่าวนี้บ่งชี้ว่าถึงขนาดการใช้ที่มากเกินไป Pancreatin นั้นอยู่ในรูปของยาเม็ดที่ขัดขวางการย่อยของกรดในกระเพาะ (เคลือบลำไส้) ผง หรือแคปซูลที่มีผงหรือแกรนูลเคลือบลำไส้

ควรระวังไว้ว่าแต่ละมิลลิกรัมของ pancreatin มีอะไมเลสอย่างน้อย 25 หน่วย USP ไลเปส 2 หน่วยUSP และ โพรเทส 25 หน่วย USP Pancreatin ที่มีฤทธิ์มากกว่านั้นมีการทำงานเป็นสามเท่าขอทั้งสามสารที่กล่าวมา e.g., pancreatin 4X

ปริมาณในการใช้ Pancreatin อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่นๆ การใช้ยาสมุนไพรนั้นอาจไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ จึงควรปรึกษานักสมุนไพรศาสตร์หรือแพทย์ในเรื่องปริมาณที่เหมาะสม

 

Pancreatin ที่ใช้อยู่ในรูปแบบใด

สมุนไพรดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ :

  • แคปซูล
  • ยาเม็ด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 08/02/2021

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา