backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

แอมบร็อกซอล (Ambroxol)

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์ · ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย pimruethai · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

แอมบร็อกซอล (Ambroxol)

ข้อบ่งใช้

ยา แอมบร็อกซอล ใช้สำหรับ

ยาแอมบร็อกซอล (Ambroxol) เป็นยาที่ช่วยในการละลายเสมหะ ใช้สำหรับโรคระบบทางเดินหายใจหลายอย่าง เช่น ถุงลมโป่งพองที่มีอาการหลอดลมอักเสบ อาการอักเสบเรื้อรังจากโรคปอด อาการติดเชื้อในระบบหายใจส่วนล่าง ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบ หลอดลมตีบจากหอบหืด

วิธีการใช้แอมบร็อกซอล

กินยานี้พร้อมอาหารตามคำแนะนำการใช้ยา ปฏิบัติตามคำแนะนำในแพคเกจยาอย่างเคร่งครัด ถ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลใด โปรดปรึกษาหมอหรือเภสัชกร

บอกหมอของคุณถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง หรือคุณมีอาการใหม่เกิดขึ้น ถ้าคุณคิดว่าอาจมีปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับการใช้ยา โปรดขอความช่วยเหลือจากหมอหรือผู้เชี่ยวชาญทันที

การเก็บรักษายาแอมบร็อกซอล

ควรเก็บยาแอมบร็อกซอลไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ซึ่งต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรเทยาแอมบร็อกซอลทิ้งในโถส้วม หรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนกินยา แอมบร็อกซอล

สิ่งที่ควรรู้ก่อนกินยาแอมบร็อกซอล

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณ

 • คุณแพ้ยาแอมบรอกซอลหรือยาอื่น ๆ
 • คุณกำลังใช้ยาอื่น ๆ ทั้งยาที่หมอสั่ง และยาที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากหมอ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
 • บอกแพทย์หากคุณกำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะใช้ยาแอมบร็อกซอล ควรแจ้งแพทย์ของคุณทันที

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยาแอมบร็อกซอล ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ก่อนที่จะใช้ยาซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ความเสี่ยงการตั้งครรภ์ C ตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA)

อ้างอิงหมวดหมู่ความเสี่ยงการตั้งครรภ์FDA ดังต่อไปนี้

 • A = ไม่มีความเสี่ยง
 • B = ไม่มีความเสี่ยงในการศึกษาบางส่วน
 • C = อาจมีความเสี่ยง
 • D = หลักฐานความเสี่ยงที่เป็นบวก
 • X = ห้าม
 • N = ไม่มีข้อมูล

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของยาแอมบร็อกซอล

 • ผลกระทบต่อกระเพาะอาหารและลำไส้แบบไม่รุนแรง
 • อาการภูมิแพ้ทั่วไป

ไม่ใช่ทุกคนจะพบกับผลข้างเคียงแบบเดียวกัน อาจมีผลข้างเคียงที่ไม่ได้กล่าวถึงในรายการข้างต้นนี้ ถ้าคุณกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของยา โปรดปรึกษากับหมอหรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

แอมบร็อกซอลอาจมีปฏิกิริยาต่อยาอื่นที่คุณกำลังกินอยู่ ซึ่งอาจทำให้ผลของยาเปลี่ยนแปลงไป หรือเพิ่มความเสี่ยงของคุณในการเกิดผลข้างเคียง เพื่อหลีกเลี่ยงยาที่อาจมีปฏิกิริยาต่อกัน คุณควรรวบรวมรายชื่อของยาทั้งหมด (ทั้งยาที่หมอสั่ง ยาที่ซื้อเองได้ และยาสมุนไพร) และแจ้งแก่หมอกับเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง อย่าได้เริ่มต้นใช้ยา หยุดใช้ยา หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณยาที่กินเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากหมอของคุณ

ปฏิกิริยากับอาหารและแอลกอฮอล์

แอมบร็อกซอลอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอกอฮอล์ ทำให้ผลของยาเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรง โปรดคุยกับหมอหรือเภสัชกรของคุณในเรื่องนี้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาแอมบร็อกซอลอาจมีปฏิกิริยากับโรคอื่นที่คุณเป็น โดยอาจทำให้สภาวะโรคของคุณเลวร้ายลง หรือทำให้การทำงานของยาเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรให้หมอของคุณและเภสัชกรรับทราบเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของคุณในปัจจุบันก่อนเสมอ โดยเฉพาะถ้าคุณมีอาการที่เกี่ยวกับแผลในกระเพาะอาหาร

ขนาดยา

ข้อมูลนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ ปรึกษากับหมอหรือเภสัชกร ทุกครั้ง ก่อนเริ่มใช้ยาตัวนี้

ขนาดยาแอมบร็อกซอลสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อละลายเสมหะ

 • ผู้ใหญ่ รับประทานยาขนาด 60-120 มก. ต่อวัน โดยแบ่งเป็น 2-3 ครั้งต่อวัน

ขนาดยาแอมบร็อกซอลสำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับผู็ป่วยเด็กเพื่อละลายเสมหะ

 • เด็กต่ำกว่าสองขวบ7.5 มก. แบ่งเป็น 2 ครั้ง
 • 2-5 ขวบ 7.5 มก. แบ่งเป็น 2-3 ครั้ง
 • 6-12 ขวบ 15 มก. แบ่งเป็น 2-3 ครั้ง

รูปแบบยา

ยาแอมบร็อกซอลมีจำหน่ายในลักษณะดังต่อไปนี้

 • ยาเม็ดสำหรับรับประทาน : 30 มก.
 • ยาน้ำสำหรับรับประทาน : 30 มก./ 5 มล
 • ยาฉีด : 15 มก./2 มล.
 • ยาสำหรับสูดดม :15 มก./2 มล.

กรณีฉุกเฉินหรือรับประทานยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของคุณ

กรณีลืมรับประทานยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ยาและอาหารเสริม · Hello Health Group


เขียนโดย pimruethai · แก้ไขล่าสุด 11/05/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา