แอมพิซิลลินและซัลแบคแตม (Ampicillin and Sulbactam)

แอมพิซิลลินและซัลแบคแตม (Ampicillin and Sulbactam)

ข้อบ่งใช้ แอมพิซิลลินและซัลแบคแตม

แอมพิซิลลินและซัลแบคแตม ใช้สำหรับ

การใช้ยา แอมพิซิลลินและซัลแบคแตม ร่วมกัน (Ampicillin and Sulbactam) ใช้เพื่อรักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียในส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ยานี้มีทั้งรูปแบบรับประทาน และแบบผงเพื่อผสมน้ำเป็นยาแขวนตะกอน แต่ได้รับความนิยมใช้น้อยกว่าแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำหรือกล้ามเนื้อ บทความในที่นี้กล่าวถึงเฉพาะยาแบบฉีด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของท่าน

วิธีใช้แอมพิซิลลินและซัลแบคแตม

ยาฉีด

 • แพทย์จะกำหนดขนาดใช้ยาและจำนวนครั้งที่ใช้ยา ยาชนิดนี้จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือผ่านเข็มที่เจาะเข้าสู่หลอดเลือดดำ
 • พยาบาลหรือผู้ดูแลสุขภาพอื่นๆ จะให้ยานี้แก่คุณ

การเก็บรักษาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตม

การเก็บรักษายาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตมที่ดีที่สุด ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากแสงโดยตรงและความชื้น เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของยา ไม่ควรเก็บยาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตมไว้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตมมีหลากหลายยี่ห้อซึ่งมีวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบวิธีการเก็บรักษาที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามจากเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย คุณควรเก็บยาทั้งหมดให้ห่างจากเด็กหรือสัตว์เลี้ยง

คุณไม่ควรทิ้งยาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตมลงในโถส้วม หรือในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น สิ่งสำคัญคือต้องกำจัดยาอย่างเหมาะสมเมื่อหมดอายุหรือไม่ใช้งานแล้ว ให้ปรึกษาเภสัชกรสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้แอมพิซิลลินและซัลแบคแตม

ก่อนใช้ยาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตม ให้แจ้งแพทย์หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้

 • อาการแพ้ต่อยาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตม และต่อส่วนประกอบอื่นที่ใช้สำหรับรูปแบบของยาที่มีส่วนผสมของแอมพิซิลลินและซัลแบคแตม ข้อมูลโดยละเอียดอยู่ในเอกสารกำกับยา
 • อาการแพ้ต่อยาอื่นๆ แพ้อาหาร แพ้สีผสมอาหาร แพ้วัตถุกันเสียในอาหาร หรือสัตว์ต่างๆ
 • โรคในเด็ก
 • โรคในผู้สูงอายุ
 • มีภาวะทางสุขภาพอื่นๆ และยาที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยากับยาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตม

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไม่มีการศึกษาในผู้หญิงที่เพียงพอเพื่อระบุความเสี่ยงเมื่อใช้ยาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตมในระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยง ก่อนการใช้ยาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตม ยานี้มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ ประเภท B ตามที่องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (US Food and Drug Administration: FDA) ได้กำหนดไว้

ความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ ตามองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ มีรายการอ้างอิงดังต่อไปนี้

 • A=ไม่มีความเสี่ยง
 • B=ไม่มีความเสี่ยงในงานวิจัยบางชิ้น
 • C=อาจมีความเสี่ยง
 • D=มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X=ห้ามใช้
 • N=ไม่ทราบแน่ชัด

รู้จักกับผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของแอมพิซิลลินและซัลแบคแตม

หลังการใช้ยาประเภทอื่นๆ การใช้ยาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตมสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียงบางประการได้ อาการข้างเคียงส่วนใหญ่เกิดขึ้นน้อย และไม่จำเป็นต้องรักษาเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่ต้องปรึกษาแพทย์หากมีปัญหาใดๆ หลังจากใช้ยาชนิดนี้

ผลข้างเคียงบางประการมีดังนี้

 • มีเลือดออก
 • มีตุ่มพอง
 • มีรอยไหม้
 • รู้สึกหนาว
 • ผิวหนังเปลี่ยนสี
 • มีความรู้สึกตึงแน่นหรืออึดอัด
 • ลมพิษ
 • ภาวะติดเชื้อ
 • อาการอักเสบ
 • อาการคัน
 • มีก้อนเนื้อ
 • มีอาการชา
 • มีอาการปวด
 • มีผื่นคัน
 • มีรอยแดง
 • มีรอยแผลเป็น
 • มีอาการเจ็บ
 • มีอาการปวดแสบปวดร้อน
 • มีอาการบวม
 • มีอาการกดเจ็บ
 • รู้สึกเหมือนเข็มหรือของมีคมทิ่มตำ
 • มีแผลเปื่อย
 • รู้สึกร้อนในบริเวณที่ฉีด

อาการข้างเคียงเหล่านี้ไม่ได้พบในผู้ใช้ยาทุกคน และอาจมีอาการข้างเคียงที่ไม่ได้ระบุข้างต้น หากคุณมีข้องกังวลเกี่ยวกับอาการข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตมอาจเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาชนิดอื่นที่คุณใช้อยู่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเกิดขึ้น คุณควรทำรายการยาที่ใช้อยู่ทั้งหมด (ยาที่สั่งโดยแพทย์ ยาที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์ และยาสมุนไพร) และแจ้งแก่แพทย์หรือเภสัชกร เพื่อความปลอดภัยของคุณ ห้ามเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ เช่น ยาแอลโลพูรินอล (allopurinol) หรือยาโพรเบเนซิด (probenecid)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตมอาจทำปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ได้ โดยการเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ยา หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ ก่อนการใช้

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตมอาจทำปฏิกิริยากับสภาวะทางสุขภาพของคุณ ปฏิกิริยาดังกล่าวอาจทำให้สภาวะทางสุขภาพเสื่อมลง หรือเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเสมอ เกี่ยวกับสภาวะทางสุขภาพทั้งหมดของคุณในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 • อาการท้องร่วง
 • โรคไต
 • โรคตับ
 • โรคติดเชื้อโมโนนิวคลีโอซิส (Mononucleosis)

ทำความเข้าใจกับขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้มิได้มีเจตนาให้ใช้เพื่อทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาแอมพิซิลลินและยาซัลแบคแตมเสมอ

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่

ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดยาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตมไฮโดรคลอไรด์ (ampicillin and sulbactam hydrochloride)

ขนาดยาแนะนำสำหรับผู้ป่วยบางรายมีดังต่อไปนี้

 • สำหรับภาวะติดเชื้อทางนรีเวชวิทยา (gynecological Infections): 1.5 ก. (แอมพิซิลลิน 1 ก. + ซัลแบคแตม 0.5 ก.) ถึง 3 ก. (แอมพิซิลลิน 2 ก. + ซัลแบคแตม 1 ก.) ให้ยาทางหลอดเลือดดำหรือทางกล้ามเนื้อ ทุก 6 ชั่วโมง
 • สำหรับภาวะติดเชื้อในช่องท้อง (intra-Abdominal Infections): 1.5 ก. (แอมพิซิลลิน 1 ก. + ซัลแบคแตม 0.5 ก.) ถึง 3 ก. (แอมพิซิลลิน 2 ก. + ซัลแบคแตม 1 ก.) ให้ยาทางหลอดเลือดดำหรือทางกล้ามเนื้อ ทุก 6 ชั่วโมง
 • สำหรับภาวะติดเชื้อที่ผิวหนังและโครงสร้างผิวหนัง (skin & skin structure infections): 1.5 ก. (แอมพิซิลลิน 1 ก. + ซัลแบคแตม 0.5 ก.) ถึง 3 ก. (แอมพิซิลลิน 2 ก. + ซัลแบคแตม 1 ก.) ให้ยาทางหลอดเลือดดำหรือทางกล้ามเนื้อ ทุก 6 ชั่วโมง

สำหรับภาวะไตเสื่อม

 • สำหรับผู้ป่วยที่มีค่า Creatinin Clearance เท่ากับ 15-29 มล./นาที (ml/min): ให้ใช้ยาทุก 12 ชั่วโมง
 • สำหรับผู้ป่วยที่มีค่า Creatinin Clearance เท่ากับ 5-14 มล./นาที (ml/min): ให้ใช้ยาทุก 24 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับเด็ก

ขนาดใช้ไม่ได้กำหนดไว้สำหรับผู้ป่วยโรคเด็ก ยาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตมอาจไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เป็นสิ่งสำคัญเสมอที่ต้องทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบยา

ยาแอมพิซิลลินและซัลแบคแตมมีรูปแบบการใช้และปริมาณตัวยา ดังต่อไปนี้

 • ผงสำหรับละลาย 750 มก. และ 1500 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ให้โทรแจ้งบริการฉุกเฉิน หรือไปยังห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณ

กรณีลืมใช้ยา

คุณต้องใช้ยานี้ตามเวลาที่กำหนดไว้ ให้โทรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณลืมใช้ยา

Hello Health Group มิได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Ampicillin and Sulbactam. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/ampicillin-and-sulbactam-injection-route/description/drg-20072723. Accessed September 23, 2016.

Ampicillin and Sulbactam Injection. https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a693021.html. Accessed September 23, 2016.

Unasyn Vial. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-52609/unasyn-injection/details#uses.  Accessed September 23, 2016.

Unasyn. https://www.drugs.com/cdi/unasyn.html. Accessed September 23, 2016.

รูปของผู้เขียน
เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วนโดย เภสัชกรพิมพ์จิต วัฒนชโนบล