คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ไฮดราลาซีน (Hydralazine)

ข้อบ่งใช้ ไฮดราลาซีน|ข้อควรระวังและคำเตือน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาของยา|ขนาดยา
ไฮดราลาซีน (Hydralazine)

ข้อบ่งใช้ ไฮดราลาซีน

ไฮดราลาซีน ใช้สำหรับ

ยาไฮดราลาซีน (Hydralazine) ใช้ร่วมกับยาอื่น หรือใช้เป็นยาเดี่ยว เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง การลดระดับความดันโลหิตสูง จะช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และปัญหาเกี่ยวกับไต ยาไฮดราลาซีนเป็นยาขยายหลอดเลือด (vasodilator) ทำงานโดยการคลายตัวของหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยาไฮดราลาซีนยังอาจใช้ร่วมกับยาอื่น เพื่อรักษาภาวะหัวใจวายได้อีกด้วย

วิธีการใช้ยาไฮดราลาซีน

 • ยาไฮดราลาซีนมักให้โดยการฉีดยาในโรงพยาบาล หรือคลินิก หากคุณใช้ยาไฮดราลาซีนที่บ้าน ผู้ดูแลสุขภาพจะสอนวิธีการใช้ยาให้คุณ ควรทำความเข้าใจวิธีการฉีดยาไฮดราลาซีน และทำตามขั้นตอนที่คุณเรียนรู้มา สอบถามผู้ดูแลสุขภาพหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ
 • อย่าใช้ยาไฮดราลาซีนสำหรับฉีดหากยามีฝุ่นละออง ขุ่น หรือเปลี่ยนสี หากขวดยาแตกหรือเสียหาย
 • เก็บยารวมทั้งเข็มฉีดยาให้ห่างไกลจากมือของเด็กและสัตว์เลี้ยง อย่าใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์อื่นๆ ซ้ำ สอบถามวิธีการกำจัดอุปกรณ์ที่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง หลังการใช้งาน และทำตามกฏการกำจัดขยะในท้องถิ่น

การเก็บรักษายาไฮดราลาซีน

ยาไฮดราลาซีนควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาไฮดราลาซีนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาไฮดราลาซีนลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง เมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาไฮดราลาซีน

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร หากอยู่ในช่วงที่คุณกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้ยาหรือส่วนผสมอื่นๆ ของยาไฮดราลาซีนหรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเลือด เช่น โรคพอร์ฟิเรีย (Porphyria) ปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือด ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ความดันโลหิตต่ำ ระดับวิตามินบี 6 ในเลือดต่ำ ปัญหาเกี่ยวกับไต หรือโรคลูปัส (lupus)
 • หากคุณเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
 • หากคุณเป็นหรือเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) โรคหัวใจรูห์มาติค (Rheumatic heart disease) โรคไตหรือโรคตับ หรือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (heart attack)
 • หากคุณกำลังจะรับการผ่าตัด รวมไปถึงการผ่าตัดทำฟัน แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่า คุณกำลังใช้ยาไฮดราลาซีน

สอบถามแพทย์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการดื่มสุรา ขณะใช้ยาไฮดราลาซีน แอลกอฮอล์สามารถทำให้ผลข้างเคียงของยาไฮดราลาซีนแย่ลงได้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะบ่งชี้ความเสี่ยงของการใช้ยานี้ ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาไฮดราลาซีน

ติดต่อแพทย์หากผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปเหล่านี้ไม่ยอมหายไป หรือรบกวนคุณ

รับการรักษาพยาบาลในทันทีหากเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงดังนี้

 • อาการแพ้ที่รุนแรง (ผดผื่น ลมพิษ หายใจติดขัด แน่นหน้าอก บวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลำคอ)
 • ปวดหน้าอก
 • ปัสสาวะได้น้อยลงหรือปัสสาวะลำบาก
 • ซึมเศร้า
 • หมดสติ
 • หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ
 • เป็นไข้ หนาวสั่น หรือเจ็บคอ
 • ปวดข้อต่อ
 • มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจหรืออารมณ์
 • มีอาการชาที่แขนหรือขา
 • มีอาการชาหรือเป็นเหน็บที่ผิวหนัง
 • มีอาการเหนื่อยล้าหรืออ่อนแรงบ่อยๆ
 • มีอาการปวดหัวหรือวิงเวียนอย่างรุนแรงหรือบ่อยๆ
 • มีรอยช้ำหรือเลือดออกอย่างผิดปกติ
 • การมองเห็นเปลี่ยนแปลง
 • ผิวหรือดวงตาเป็นสีเหลือง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไฮดราลาซีนอาจเกิดอันตรกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่าง ๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้คือ

 • ยาที่ส่งผลกระทบกับหลอดเลือด ยาที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูง เช่น ไดอะโซไซด์ (Diazoxide) หรือยาขยายหลอดเลือดอื่นๆ ไอโซซอร์ไบด์ (isosorbide) หรือไนโตรกลีเซอริน (nitroglycerin) เนื่องจากอาจเพิ่มความเสี่ยงผลข้างเคียงของยาไฮดราลาซีน สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับยาที่ส่งผลกระทบต่อหลอดเลือด
 • ยายับยั้งเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดส (Monoamine oxidase inhibitors) เช่น ฟีเนลซีน (phenelzine) เนื่องจากความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงอาจเพิ่มขึ้น
 • ยาในกลุ่มเบต้า บล็อกเกอร์ (Beta-blockers) เช่น โพรพราโนลอล (propranolol) เนื่องจากความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงอาจเพิ่มขึ้นเพราะยาไฮดราลาซีนแบบฉีด
 • เอพิเนฟรีน (Epinephrine) เนื่องจากประสิทธิภาพอาจลดลง เพราะยาไฮดราลาซีนแบบฉีด

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไฮดราลาซีนอาจมีปฏิกิริยากับอาหาร หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาไฮดราลาซีนอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณ ก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาไฮดราลาซีนสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง (Hypertension)

 • ขนาดยาเริ่มต้น: 10 มก. รับประทานวันละ 4 ครั้ง ในช่วง 2 ถึง 4 วันแรก เพิ่มไปที่ 25 มก. รับประทานวันละ 4 ครั้ง เพื่อความสมดุลในช่วงสัปดาห์แรก
 • สำหรับสัปดาห์ที่สองและสัปดาห์ต่อไป ให้เพิ่มขนาดยาไปที่ 50 มก. รับประทานวันละ 4 ครั้ง
 • ขนาดยาปกติ: ปรับขนาดยาไปที่ขนาดยาต่ำสุดเท่าที่มีประสิทธิภาพ

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูงวิกฤต (Hypertensive Emergency)

 • ขนาดยาปกติ: 20 ถึง 40 มก. ฉีดเข้าหลอดเลือดหรือกล้ามเนื้อ ให้ซ้ำเท่าที่จำเป็น ผู้ป่วยบางราย (เช่น ผู้ที่ไตเสียหาย) อาจต้องใช้ขนาดยาที่ต่ำกว่านี้

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะหัวใจวาย (Congestive Heart Failure)

 • ขนาดยาเริ่มต้น: 10 มก. รับประทานวันละ 4 ครั้ง
 • ขนาดยาปกติ: เคยมีการใช้ขนาดยามากถึง 800 มก. วันละสามครั้ง มีประสิทธิภาพในการลดความดันที่วัดได้จากการบีบตัวของหัวใจในการรักษาภาวะหัวใจวาย

ขนาดยาไฮดราลาซีนสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ในการทดลองทางการแพทย์ที่มีการควบคุมสำหรับผู้ป่วยเด็ก แม้จะเคยมีการใช้ยาไฮดราลาซีนไฮโดรคลอไรด์ในผู้ป่วยเด็ก ขนาดยาที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยเด็กตามปกตินั้นคือ ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือด 1.7 ถึง 3.5 มก./กก. ของน้ำหนักตัว แบ่งให้ 4 ถึง 6 ครั้ง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • สารละลายสำหรับฉีด ในรูปไฮโดรคลอไรด์: 20 มก./มล. (1 มล.)
 • ยาเม็ดสำหรับรับประทาน ในรูปไฮโดรคลอไรด์ : 10 มก., 25 มก., 50 มก., 100 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Hydralazine. https://www.drugs.com/cdi/hydralazine-injection.html. Accessed July 26, 2017

Hydralazine. http://www.healthline.com/health/hydralazine-oral-tablet. Accessed July 26, 2017

Hydralazine HCL. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-8662/hydralazine-oral/details. Accessed July 26, 2017

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล แก้ไขล่าสุด 11/05/2020
ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์