ดาคทาริน® (Daktarin®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date ธันวาคม 31, 2019
Share now

สรรพคุณของ ไมโคนาโซล (Miconazole)

ยาไมโคนาโซล (Miconazole) หรือ ดาคทาริน® (Daktarin)เป็นสารออกฤทธิ์ที่นิยมใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อราและแบคทีเรียในเล็บและผิวหนัง  เช่น โรคเชื้อราที่ผิวหนัง กลาก เกลื้อน โรคเชื้อราแคนดิดา เชื้อราในช่องปาก และเชื้อราในช่องคลอด (Vaginal candidiasis – VVC)

โดยมีลักษณะเป็น ยาครีมทาผิวหนัง ยาผงโรยที่ผิวหนัง ยาเจลป้ายปาก และยาเหน็บช่องคลอด

การใช้ยา ดาคทาริน® (Daktarin)

ควรใช้ยานี้อย่างถูกต้องตามที่อธิบายไว้ในฉลากยาหรือตามที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ ควรตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรหากไม่แน่ใจในวิธีใช้ยา

 • ทาครีมเบา ๆ ลงในบริเวณที่มีอาการด้วยมือที่สะอาด
 • ไม่ควรใช้ครีมใกล้ตา ใช้กับผิวหนังและเล็บเท่านั้น
 • อย่ากลืนกินครีม

วิธีเก็บรักษา

การเก็บยาดาคทาริน® (Daktarin)

เก็บยานี้ไว้ให้พ้นจากสายตาและเด็ก เก็บครีมไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม ในอุณหภูมิที่ไม่เกินกว่า 25 องศาเซลเซียส ห้ามใช้ยานี้หลังหมดอายุการใช้งานซึ่งระบุไว้ในกล่องและหลอด วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของเดือนนั้น 

หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยามอนเทลูคาสท์บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยา หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณหาก

 • อาการแพ้ยา ไมโคนาโซล (Miconazole)
 • อาการแพ้อื่น ๆ เช่น สีย้อมอาหาร สารกันบูด หรือสัตว์ต่างๆ
 • ใช้ยากับเด็ก (ดุลยพินิจของแพทย์)
 • ใช้ยากับผู้สูงอายุ (ดุลยพินิจของแพทย์)
 • มีเงื่อนไขสุขภาพอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการมีปฏิกิริยากับยานี้ (ดุลยพินิจของแพทย์)
 • ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัด เกี่ยวกับขนาดการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ในเด็กจึงต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์)
 • ขนาดยา จำนวนครั้ง ระยะห่าง ระยะเวลา (แตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย)
 • ควรใช้ยาจนครบเวลาการรักษา และไม่ควรลืมทายา แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้ว (หากสงสัยควรสอบถามแพทย์)
 • เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุไว้บนฉลากยา หรือตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ห้ามใช้ยาในขนาดที่น้อยกว่า หรือมากกว่าที่ระบุไว้
 • หากมีข้อสงสัยควร สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร (การใช้ยานี้ในเด็ก หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้น)
 • หากใช้ยาแล้วเกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง ควรหยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยในการใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร

ไม่มีการศึกษาในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะระบุความเสี่ยงขณะที่ใช้ยาไมโคนาโซล (Miconazole) ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เป็นประจำ เพื่อชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ก่อนรับประทานยา ไมโคนาโซล อ้างอิงจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

ต่อไปนี้ คือ ประเภทความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา

 • A = ไม่เสี่ยง
 • B = ไม่เสี่ยง (อ้างอิงจากงานวิจัยบางงาน)
 • C = อาจมีความเสี่ยงบางอย่าง
 • D = พบหลักฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยตรง
 • X = ห้ามใช้
 • N = ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของยาดาคทาริน® (Daktarin)

การรับประทานยานี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่าง แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิดขึ้นและไม่จำเป็นต้องมีการรักษาเสริม อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณ หากคุณมีปัญหาหลังจากใช้ยานี้เสมอ

 • ผลข้างเคียงที่พบบ่อยๆ คืออาการระคายเคืองเล็กน้อยบริเวณผิวที่ได้รับการรักษา
 • ผลข้างเคียงรุนแรง เช่น เกิดอาการแพ้ ผื่นผิวหนัง ลมพิษ ตุ่มที่ผิวหนัง ระคายเคือง แสบร้อน ตุ่มพุพอง ผิวหนังลอกในบริเวณที่ทายา มีไข้ ทำให้มีเลือดออกผิดปกติได้
 • รีบนำส่งแพทย์ทันที หากรับประทานเข้าไปโดยอุบัติเหตุ

ปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยา

ยา ดาคทาริน® (Daktarin) อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว

ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ ทั้งยาที่สั่งโดยแพทย์ ยาที่ซื้อรับประทานเอง ยาสมุนไพรที่ใช้อยู่ และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณ

อย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ ในกรณีที่มีการดูดซึม ไมโคนาโซล (Miconazole) เข้าไปในเลือดจะสามารถเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นเช่น

 • Astemizole
 • Cisapride
 • Alkaloids
 • Ergotamine
 • Methysergide
 • Midazolam
 • Mizolastine
 • Pimozide
 • Quetiapine
 • Quinidine
 • Sertindole
 • Statins
 • Terfenadine
 • Triazolam
 • Warfarin

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไมโคนาโซล (Miconazole) อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยาของยากับพยาธิสภาพปัจจุบัน

ดาคทาริน® (Daktarin) อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง  ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับพยาธิสภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ปริมาณการใช้ยา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากแพทย์โดยตรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนที่จะใช้ยา ดาคทาริน® (Daktarin)

ขนาดยา ดาคทาริน (ไมโคนาโซล) สำหรับผู้ใหญ่

 สำหรับการติดเชื้อที่ผิวหนัง

ใช้ครีมวันละสองครั้ง หนึ่งครั้งในตอนเช้าและอีกครั้งในเวลากลางคืน ใช้ครีมต่อไปอย่างน้อย 7 วันหลังจากที่อาการของโรคได้หายไป จะช่วยให้อาการหายขาด

สำหรับการติดเชื้อเล็บ

ใช้ครีมวันละครั้งหรือสองครั้ง ใช้ครีมต่อไปอย่างน้อย 10 วันหลังจากที่อาการของโรคได้หายไป จะช่วยให้อาการหายขาด

ขนาดยาไมโคนาโซล (Miconazole)สำหรับเด็ก

 • ปรึกษากับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับขนาดยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีเว้นแต่แพทย์สั่ง

รูปแบบยา ดาคทาริน® (Daktarin)

 • รูปแบบครีมร้อยละ 2
 • รูปแบบสเปรย์
 • รูปแบบเจล
 • รูปแบบผง

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

เช็กด่วน! ผมร่วง คันศีรษะอย่างแรง อาจเป็นอาการของ โรคชันนะตุ

โรคชันนะตุ (Tinea capitis)  เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งของหนังศีรษะและเส้นผม เป็นโรคติดต่อที่มักเกิดจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหรือติดต่อกันโดยใช้ของร่วมกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์

อาการป่วยของเด็ก ที่พ่อแม่ไม่ควรเพิกเฉย

อาการป่วยของเด็ก บางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งต้องคอยสังเกตและกังวลเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าเพิกเฉยแล้ว อาจจะส่งผลถึงขั้นทำให้ลูกน้อยเสียชีวิตได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น อย่างไรให้สะอาดและปลอดภัย

สาวๆ หลายคนคงมีวิธี ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น ที่แตกต่างกัน แต่วิธีไหนกันหนอที่จะทำให้จุดซ่อนเร้นของเรานั้นสะอาด แถมยังปลอดภัยอีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

น้ำลาย ผู้ช่วยสำคัญ ในการป้องกันฟันผุ

อาหาร หลายคนอาจจะไม่ชอบน้ำลาย เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่สกปรก และเต็มไปด้วยเชื้อโรค แต่จริงๆ แล้ว น้ำลาย นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกาย มากกว่าที่เราคิด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล

Recommended for you

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณ ไม่ยอมล้างมือ ให้สะอาด

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณ ไม่ยอมล้างมือ ให้สะอาด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
Published on เมษายน 7, 2020
เคล็ดลับ ฟันขาว ที่คุณก็ทำได้ด้วยตัวเอง

เคล็ดลับ ฟันขาว ที่คุณก็ทำได้ด้วยตัวเอง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
Published on เมษายน 2, 2020
แบคทีเรียในช่องปาก ร้ายกว่าที่คิด นอกจากทำฟันผุ ยังเป็น ตัวการมะเร็งลำไส้ใหญ่

แบคทีเรียในช่องปาก ร้ายกว่าที่คิด นอกจากทำฟันผุ ยังเป็น ตัวการมะเร็งลำไส้ใหญ่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ชลธิชา จันทร์วิบูลย์
Published on มีนาคม 19, 2020
เชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร ที่พบบ่อย และต้องระวังให้ดี หากคุณไม่อยากมีปัญหาสุขภาพ

เชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร ที่พบบ่อย และต้องระวังให้ดี หากคุณไม่อยากมีปัญหาสุขภาพ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by เนตรนภา ปะวะคัง
Published on กุมภาพันธ์ 27, 2020