ดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำ (Decolgen Forte® Liquid)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 4 mins read
Share now

ข้อบ่งใช้ ดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำ

ดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำ ใช้สำหรับ

ดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำ (Decolgen Forte® Liquid)ใช้เพื่อการบรรเทาอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล เสมหะในคอ คันและน้ำตาไหล จาม ปวดหัว ปวดเมื่อยตามตัว และอาการไข้ที่เกี่ยวข้องกับโรคหวัด โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (allergic rhinitis) โรคไซนัสอักเสบ (sinusitis) โรคไข้หวัดใหญ่ และการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจระดับเบาอื่นๆ ยานี้ยังช่วยแก้อาการคั่งที่บริเวณช่องและทางเดินของโพรงจมูกได้อีกด้วย

ดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำ ยังสามารถใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นได้อีกด้วย โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้ดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำ

ทำตามแนวทางการใช้ยาทั้งหมดบนฉลากยา

อย่าใช้ยานี้ในขนาดที่มากกว่า น้อยกว่า หรือใช้ยานานกว่าที่แนะนำ

วิธีการใช้ดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำ ควรตวงขนาดยาอย่างระมัดระวังด้วยอุปกรณ์หรือช้อนพิเศษสำหรับตวงยาเท่านั้น อย่าใช้ช้อนธรรมดาเพราะอาจได้ขนาดยาที่ไม่ถูกต้อง

โปรดสอบถามผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้ยานี้

การเก็บรักษาดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำ

ดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำ

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออฤทธิ์ในการรักษาของดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะบ่งชี้ความเสี่ยงของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำ

ผลข้างเคียงของดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำอาจมีดังต่อไปนี้:

 • ง่วงซึม
 • วิงเวียน ปวดหัว
 • มองเห็นไม่ชัด
 • เหนื่อยช้า
 • อ่อนแรง
 • ปากแห้ง
 • ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น
 • อาการใจสั่น
 • กล้ามเนื้อสั่น
 • มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • ปัสสาวะลำบาก
 • มีเสียงอื้อในหู
 • ก้าวร้าว

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาซิมพาโทมิเมติค (Sympathomimetics) เช่น เอพิเนฟรีน (epinephrine)
 • ยาระงับความรู้สึกทั่วไป (General anesthesia) เช่น ฮาโลเทน (halothane)
 • ยาต้านซึมเศร้า (Antidepressants) เช่น อะมิทริปไทลีน (amitriptyline) เซอร์ทราลีน (sertraline)
 • ยาในกลุ่มแอดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์ (Adrenergic Blockers) เช่นดอกซาโซซิน (Doxazosin) พราโซซิน (Prazoxin)
 • ยาต้านชัก (Anticonvulsants) เช่น ฟีโนบาร์บิทัล (phenobarbital)
 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาฟาริน (warfarin)
 • ยาเมโทโคลพราไมด์ (Metoclopramide) และดอมเพอริโดน (domperidone)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โดยเฉพาะหากคุณมีสภาวะหรือโรคดังต่อไปนี้

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือ 2 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง

แพทย์อาจจะสั่งขนาดยาที่แตกต่างจากนี้

ขนาดดีคอลเจน ฟอร์เท® ชนิดน้ำสำหรับเด็ก

อายุ 7-12 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 1 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง

อายุ 2-6 ปี: ขนาดยาที่แนะนำคือ 1-2 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง

ทารกที่ดื่มน้ำนมแม่: ขนาดยาที่แนะนำคือ ½-1 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาน้ำสารละลายดีคอลเจน ฟอร์เทสำหรับรับประทาน 60 มล.
 • ยาน้ำสารละลายดีคอลเจน ฟอร์เทสำหรับรับประทาน 120 มล.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®)

ยา ไบแลกซ์เทน® (Bilaxten®) ใช้เพื่อรักษาอาการโรคตาแดง โรคภูมิแพ้ (ตามฤดูกาล) และลมพิษ ควรใช้ยาไบแล็กซ์เทน ตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยา

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®)

ดิสฟลาติล® (Disflatyl®) เป็นยาที่มีสรรพคุณที่ช่วยลดแก๊สในกระเพราะอาหาร และลำไส้ และยังมีส่วนช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารอื่นๆ อีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®)

ยา ดัลโคแก๊ส® (Dulcogas®) เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการจุกเสียด ท้องอืด และมีแก๊สในกระเพาะอาหาร ความอิ่มตัวโดยทั่วไปเรียกว่าก๊าซ เคี้ยว 1 หรือ 2 เม็ด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

ดรามามีนสำหรับเด็ก (Dramamine For Kids)

ยา ดรามามีนสำหรับเด็ก เป็นยาที่ใช้เพื่อลดอาการเมารถ เมาเรือ และเมาเครื่องบิน ช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน และช่วยลดอาการวิงเวียนเมื่อขึ้นยานพาหนะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช

Recommended for you

บลิสเท็กซ์-blistex

บลิสเท็กซ์® (Blistex®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บอนเจลลา-bonjela

บอนเจลลา® (Bonjela®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 3 mins read
บรินเทลเล็กซ์-Brintellix

บรินเทลเล็กซ์® (Brintellix®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 06/01/2020 . 4 mins read
คาลิเมท-kalimate

คาลิเมท® (Kalimate®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai
Published on 23/12/2019 . 4 mins read