บีไซม์ (Beazyme)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ข้อบ่งใช้

ยาบีไซม์ใช้สำหรับ

ยาบีไซม์ (Beazyme เป็นยาในกลุ่ม Carica papaya proteolytic enzyme) โดยทั่วไปใช้เพื่อป้องกันอาการบวมน้ำหรืออาการอักเสบ

วิธีการใช้ยาบีไซม์

ยาบีไซม์เป็นยาใช้รับประทาน ควรใช้ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น ตรวจดูฉลากยาเพื่อดูคำแนะนำในเรื่องปริมาณการใช้ยา ควรกินพร้อมอาหาร

การเก็บรักษายาบีไซม์

ควรเก็บยาบีไซม์ ไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่เทยาบีไซม์ทิ้งลงในโถส้วม หรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาบีไซม์

ก่อนใช้ยานี้ ควรแจ้งแก่แพทย์ของคุณก่อนในกรณีดังต่อไปนี้

  • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • คุณกำลังใช้ยาอื่นๆ รวมถึงยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
  • คุณมีอาการแพ้ส่วนผสมที่เป็นสารออกฤทธิ์และไม่ออกฤทธิ์ของยาบีไซม์ หรือยาอื่นๆ
  • คุณมีโรคอื่นๆ มีความผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพใดๆ ก็ตาม

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยาบีไซม์ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยา

ผลขางเคียง

ผลข้างเคียงจากยาบีไซม์

อาจเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้ขณะใช้ยานี้

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนจะพบกับผลข้างเคียงเช่นเดียวกันนี้ และอาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้กล้าวถึงข้างบน ถ้าคุณมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยานี้ โปรดปรึกษาหมอหรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาบีไซม์ อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (ทั้งยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

ปฏิกิริยากับอาหารและแอลกอฮอล์

ยาบีไซม์ อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาบีไซม์อาจมีปฏิกิริยากับพยาธิสภาพของคุณ ในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการทรุดลง หรือทำให้ประสิทธิผลของยาเปลี่ยนแปลง ควรรายงานให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพปัจจุบันของคุณอยู่เสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลต่อไปนี้ไม่มีเจตนาที่จะใช้ทดแทนคำแนำนำทางการแพทย์ใดๆ คุณควรปรึกษาหมอหรือเภสัชกร ทุกครั้ง ก่อนใช้ยาบีไซม์

ขนาดยาบีไซม์สำหรับผู้ใหญ่

เคี้ยวหรืออม 2 เม็ดในวันที่ 1 จากนั้น 1 เม็ดเป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน

ขนาดยาบีไซม์สำหรับเด็ก

ไม่มีการกำหนดขนาดยาสำหรับผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ควรทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้ และโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบยาบีไซม์

ยาบีไซม์มีจำหน่ายในรูปแบบและปริมาณยาดังต่อไปนี้

  • ยาเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของคุณ

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรค แต่อย่างใด

Share now :

Review Date: มิถุนายน 13, 2018 | Last Modified: ธันวาคม 31, 2019