เดย์ควิล (DayQuil®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 4 mins read
Share now

เดย์ควิล เป็นยาที่รักษาอาการไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ โดยเดย์ควิลเป็นผลิตภัณฑ์รวมที่มีส่วนผสมของ อะเซตามิโนเฟน (acetaminophen) เดกซ์โทรเมทอร์แฟน (dextromethorphan) และฟีนิลเอฟรีน (phenylephrine)

ข้อบ่งใช้

เดย์ควิล ใช้สำหรับ

เดย์ควิล (DayQuil®) มักจะใช้เพื่อบรรเทาอาการของโรคหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ชั่วคราว ดังนี้

 • คัดจมูก
 • ไซนัสคั่งและมีแรงดัน
 • อาการไอเนื่องจากอาการระคายเคืองที่ลำคอ และหลอดลมระดับเบา
 • อาการปวดเมื่อยและอาการปวดระดับเบา
 • ปวดหัว
 • เป็นไข้
 • เจ็บคอ
 • โพรงจมูกบวม
 • หายใจผ่านจมูกได้คล่องขึ้น
 • มีน้ำมูกในจมูก และ/หรือ ไซนัส

ยานี้ยังช่วยละลายเสมหะและเจือจางสารคัดหลั่งในหลอดลม เพื่อกำจัดเสมหะที่อยู่ในทางเดินหายใจและทำให้ไอได้ดีขึ้น

วิธีการใช้ยาเดย์ควิล

 • รับประทานตามที่กำหนดเท่านั้น
 • อย่ารับประทานมากกว่า 4 ครั้งต่อ 24 ชั่วโมง
 • อย่าใช้ยานี้มากกว่าที่แนะนำ การใช้ยาอะเซตามีโนเฟน (acetaminophen) เกินขนาดสามารถทำให้ตับเสียหายหรือทำให้เสียชีวิตได้
 • อย่าใช้ยานี้กับเด็กที่อายุน้อยกว่า 4 ปี โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาแก้ไอหรือแก้หวัดกับเด็กเพราะอาจเกิดการเสียชีวิตจากการใช้ยาแก้ไอหรือแก้หวัดในทางที่ผิดกับเด็กเล็กได้

การเก็บรักษายาเดย์ควิล

ยาเดย์ควิลควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเดย์ควิลบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเดย์ควิลลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเดย์ควิล

โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหาก

 • ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก
 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของยาเดย์ควิล หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีภาวะสุขภาพอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์นี้มีอะเซตามีโนเฟน อาจทำให้เกิดการเสียหายต่อตับอย่างรุนแรงได้ในกรณีต่อไปนี้

 • ใช้ยามากกว่า 4 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นขนาดสูงสุดต่อวันสำหรับยานี้
 • ใช้ร่วมกับยาอื่นที่มีอะเซตามีโนเฟน
 • ดื่มสุรา 3 ครั้งขึ้นไปทุกวันขณะที่กำลังใช้ยานี้

หากอาการเจ็บคอนั้นรุนแรง เป็นนานมากกว่า 2 วัน และเกิดพร้อมกับหรือตามด้วยอาการไข้ ปวดหัว ผดผื่น คลื่นไส้ หรืออาเจียน โปรดปรึกษาแพทย์ในทันที

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรี ที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์ และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยาเดย์ควิลจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเดย์ควิล

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

 • คลื่นไส้
 • อ่อนแรง
 • ปวดหัวระดับเบา
 • คลื่นไส้ระดับเบา
 • ท้องร่วง
 • ท้องไส้ปั่นป่วน
 • ปากแห้ง จมูกแห้ง หรือคอแห้ง
 • รู้สึกประหม่า ร้อนรน หงุดหงิด หรือวิตกกังวล
 • นอนไม่หลับ

หยุดใช้ยานี้และติดต่อแพทย์ในทันทีหากคุณสังเกตเห็นอาการดังนี้

 • ประหม่า วิงเวียน หรือนอนไม่หลับ
 • มีอาการปวด คัดจมูก หรืออาการไอรุนแรงขึ้นหรือเป็นนานกว่า 7 วัน
 • อาการไข้รุนแรงขึ้นหรือเป็นนานกว่า 3 วัน
 • มีรอยแดงหรืออาการบวม
 • มีอาการใหม่เกิดขึ้น
 • อาการไอกลับมาหรือเกิดขึ้นพร้อมกับผดผื่นหรืออาการปวดหัว

อาการเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณของสภาวะที่รุนแรงได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเดย์ควิลอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเดย์ควิลอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเดย์ควิลอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเดย์ควิลสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือยาแคปเล็ต (caplets) 2 เม็ด ทุกๆ 4 ชั่วโมง

ขนาดยาเดย์ควิลสำหรับเด็ก

เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ยาแคปเล็ต 2 เม็ด ทุกๆ 4 ชั่วโมง

เด็กอายุ 4 ถึงต่ำกว่า 12 ปี โปรดสอบถามแพทย์

เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี อย่าใช้ยานี้

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปเล็ต

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด 

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจ บอกเลยรู้แล้วจะอึ้ง!

เราน่าจะรู้กันดีว่า ระบบทางเดินหายใจมีหน้าที่สำคัญในการหายใจ แต่เราอยากบอกว่า ระบบทางเดินหายใจ ของคุณนั้น ยังมีเรื่องชวนอึ้งอีกมากที่คุณอาจไม่รู้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by เนตรนภา ปะวะคัง

ความแตกต่างของ โควิด-19 กับไข้หวัดใหญ่ ที่คุณควรรู้

แม้โควิด-19 จะเริ่มต้นด้วยอาการที่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นอาการที่ไม่รุนแรง แต่ความจริงแล้ว ความแตกต่างของ โควิด-19 กับไข้หวัดใหญ่ มีดังนี้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

เอ๊ะ? ตกลง เราเป็น ภูมิแพ้ หรือ ไข้หวัด กันแน่นะ

ไข้หวัดกับอาการภูมิแพ้นั้นมีอาการที่คล้ายคลึงกันมาก จนบางครั้งไม่สามารถแยกได้ว่าอาการที่เป็นอยู่นั้นคือ ภูมิแพ้ หรือ ไข้หวัด กันแน่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by ชลธิชา จันทร์วิบูลย์

จับผู้ร้ายตัวจริง ปิดจ๊อบไข้หวัดใหญ่ ให้อยู่หมัด

เป็นหวัดทั้งทีหลายคนคงสงสัยว่าเป็นอะไรกันแน่ ระหว่างภูมิแพ้ หวัดธรรมดา หรือ ไข้หวัดใหญ่ บทความนี้ Hello คุณหมอ ขอพาคุณมาทำความรู้จักกับ ไข้หวัดใหญ่ กันค่ะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Nattrakamol Chotevichean