เวลบูทริน® (Wellbutrin®)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 27/04/2020 . 5 mins read
Share now

เวลบูทริน® (Wellbutrin®) เป็นยาต้านอาการซึมเศร้าที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า และโรคซึมเศร้าตามฤดูกาล หรืออาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ปรากฏในคู่มือการใช้ยานี้

ข้อบ่งใช้

เวลบูทริน® ใช้สำหรับ

เวลบูทริน® (Wellbutrin®) เป็นยาต้านอาการซึมเศร้าที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า และโรคซึมเศร้าตามฤดูกาล หรืออาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ปรากฏในคู่มือการใช้ยานี้

วิธีการใช้เวลบูทริน®

ควรปฏิบัติตามคำสั่งของหมออย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากยา อย่ากินยามากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่แพทย์แนะนำ การกินยานี้มากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงของคุณในการเกิดอาการชัก

อย่าบด เคี้ยว หรือหักแบ่งยาชนิดที่ออกฤทธิ์นาน ควรกลืนกินทั้งเม็ด

ไม่ควรเปลี่ยนขนาดยาหรือหยุดใช้เวลบูทรินทันทีทันใด เว้นเสียแต่ว่าคุณจะมีอาการชักในขณะใช้ยานี้ การหยุดยาอย่างกะทันหันอาจทำให้เกิดความหงุดหงิดไม่สบายใจ ควรปรึกษาแพทย์ว่าจะหยุดการใช้ยานี้อย่างปลอดภัยได้อย่างไร

ยานี้อาจทำให้คุณมีผลการตรวจคัดกรองยาเสพติดเป็นบวก แจ้งพนักงานห้องปฏิบัติการว่าคุณกำลังใช้เวลบูทริน®

การเก็บรักษาเวลบูทริน®

การเก็บรักษาเวลบูทริน®ที่ดีที่สุด คือ เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสียหาย ไม่ควรเก็บไว้ในห้องน้ำหรือในตู้แช่แข็ง ยาชนิดนี้มีหลายแบรนด์ ซึ่งอาจมีการเก็บรักษาต่างกัน ควรอ่านฉลากยาอย่างละเอียด หรือสอบถามจากเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาทุกอย่างให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่เทเวลบูทริน®ทิ้งลงไปในโถส้วม หรือเทในท่อน้ำทิ้ง เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรทิ้งผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมเมื่อมันหมดอายุหรือไม่ต้องการใช้อีกต่อไป ปรึกษากับเภสักรเพื่อรับทราบวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์ยาของคุณอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้เวลบูทริน®

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณ

 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
 • คุณกำลังใช้ยาอื่น ทั้งยาที่แพทย์สั่ง และยาที่หาซื้อเองได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ อย่างเช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริมทั้งหลาย
 • คุณมีอาการแพ้สารออกฤทธิ์และสารไม่ออกฤทธิ์ในเวลบูทริน หรือยาอื่น ๆ
 • คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติหรือมีอาการที่แพทย์ระบุไว้

คุณไม่ควรรับประทานเวลบูทริน®ถ้าคุณมีอาการชัก หรือมีอาการการกินผิดปกติ หรือเพิ่งหยุดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือยานอนหลับ หากคุณใช้ยาเวลบูทรินสำหรับภาวะซึมเศร้า หลีกเลี่ยงการใช้ยาไซบัน (Zyban) สำหรับการเลิกสูบบุหรี่ควบคู่กัน

หลีกเลี่ยงการใช้ยาบูโพพิออน (bupropion) หากคุณใช้ยาต้านภาวะซึมเศร้าในกลุ่ม MAO inhibitor ในช่วง 14 วันก่อนหน้า เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยาของยาที่เป็นอันตรายขึ้นได้ ยาสำหรับภาวะซึมเศร้ากลุ่ม MAO inhibitor ได้แก่ isocarboxazid, linezolid, methylene blue injection, phenelzine, rasagiline, selegiline หรือ tranylcypromine

บางคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายเมื่อแรกรับยากล่อมประสาท คุณต้องไปหาหมอ เพื่อให้หมอตรวจสอบผลการใช้ยานี้เป็นประจำ และครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้ป่วยควรแจ้งเตือนแพทย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรืออาการของคุณ และควรรายงานถึงอาการใหม่หรืออาการที่แย่ลงแก่หมอ เช่น ความวิตกกังวล ตื่นตระหนก การนอนไม่หลับ หงุดหงิดก้าวร้าว กระวนกระวาย หดหู่ หรือมีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยในรับประทานเวลล์บูทริน ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินคุณประโยชน์และความเสี่ยงก่อนรับประทาน  อย่างไรก็ตาม ยานี้เป็นยาที่อยู่ในหมวดหมู่ความเสี่ยงการตั้งครรภ์ ระดับ C ตามการจัดอันดับโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA)

ประเภทของความเสี่ยงอ้างอิงตามการจัดอันดับของ FDA ดังนี้

 • A = ไม่มีความเสี่ยง
 • B = ไม่มีความเสี่ยงจากการศึกษาบางส่วน
 • C = อาจมีความเสี่ยง
 • D = หลักฐานความเสี่ยงที่เป็นบวก
 • X = ยาห้ามใช้
 • N = ไม่มีข้อมูล

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นของเวลบูทริน®

เวลบูทริน®อาจมีผลข้างเคียง อย่างเช่น

ปรึกษาแพทย์ของคุณทันทีหากคุณ

 • มีอาการชัก
 • การเปลี่ยนแปลงอารมณ์หรือพฤติกรรม
 • เกิดอาการคลั่ง เช่น ย้ำคิดย้ำทำ พลังงานล้นเหลือ พฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง รู้สึกมีความสุขหรือหงุดหงิดเป็นพิเศษ พูดมากกว่าปกติ มีปัญหาการนอนหลับอย่างหนัก
 • ตาพร่ามัว ปวดตา ตาบวม มองเห็นแสงสว่างเป็นวงๆ
 • หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
 • ปฏิกิริยารุนแรงของผิวหนัง เช่น มีไข้ เจ็บคอ บวมที่ใบหน้าหรือลิ้น แสบร้อนในดวงตา ปวดตามผิวหนัง ผื่นผิวหนังแดง ม่วงที่กระจายตัว (โดยเฉพาะที่ใบหน้าหรือส่วนบน) และผิวลอก

ขอรับความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินทันที ถ้าคุณมีสัญญาณหรืออาการแพ้เหล่านี้ เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก อาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น และลำคอ

รายงานอาการใหม่หรืออาการที่แย่ลงให้แก่หมอ อย่างเช่น ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฤติกรรม ความวิตกกังวล อาการตื่นตระหนกจู่โจม มีปัญหาการนอน หรือรู้สึกหงุดหงิด ระงับใจไม่ได้ ฉุนเฉียว ไม่อยู่นิ่ง ก้าวร้าว ไฮเปอร์ หรือมีความคิดจะฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง

ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีผลข้างเคียงเหล่านี้แตกต่างกัน หรืออาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในรายการก่อนหน้านี้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

เวลบูทริน®อาจมีปฏิกิริยากับยาอื่น ๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (ทั้งยาที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อเองได้ หรือยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรเปลี่ยนแปลงการใช้หรือปริมาณยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

เวลบูทริน®อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนใช้ยานี้

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

เวลบูทริน®อาจมีปฏิกิริยากับสภาวะโรคของคุณในปัจจุบัน โดยอาจทำให้อาการโรคของคุณรุนแรงขึ้น หรืออาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยาที่กำลังใช้อยู่ ควรแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรของคุณทราบเกี่ยวกับสภาวะโรคในปัจจุบันของคุณเสมอ

สภาวะโรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้อย่าง เช่น

ขนาดยา

ข้อมูลนี้ไม่มีเจตนาให้ใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ใดๆ คุณควรปรึกษาหมอหรือเภสัชกร ทุกครั้ง ก่อนกินเวลบูทริน®

ขนาดยาของเวลบูทริน®สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่คือ 300 มิลลิกรัม โดยกินครั้งละ 150 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง

เริ่มต้นโดยการกินยา 150 มิลลิกรัม ต่อวัน ครั้งเดียวในตอนเช้า

หลังจากรับประทานยาเป็นเวลา 3 วัน อาจเพิ่มขนาดขึ้นเป็น 300 มิลลิกรัม ต่อวัน โดยแบ่งเป็นครั้งละ 150 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง ควรมีช่วงเวลาห่างกันอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

สำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่มีอาการดีขึ้นหลังจากรักษาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ อาจพิจารณาให้ยาในปริมาณสูงสุดคือ 400 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งเป็นครั้งละ 200 มิลลิกรัม วันละสองครั้ง

ไม่ควรใช้ปริมาณยาเกินครั้งละ 200 มิลลิกรัม

ขนาดยาของเวลบูทริน®สำหรับเด็ก

ไม่มีการกำหนดปริมาณยาในผู้ป่วยเด็ก เนื่องจากอาจเป็นอันตราย ควรทำความเข้าใจถึงความปลอดภัยของยาก่อนใช้และโปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบของเวลบูทริน®

เวลบูทริน®อยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ คือ

 • ยาเม็ด ชนิดเคลือบ

กรณีฉุกเฉินหรือรับประทานยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของคุณ

กรณีลืมรับประทานยา

ถ้าคุณลืมรับประทานหรือลืมใช้ยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามปริมาณที่ลืมไปและใช้ปริมาณปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มปริมาณเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

วิธีต่อสู้กับภาวะซึมเศร้า ด้วยแนวทางในก้าวข้ามพลังงานเชิงลบ

หลายคนหา วิธีต่อสู้กับภาวะซึมเศร้า เพื่อทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากพลังงานเชิงลบ และทำให้ตัวเองมีความสุขสำหรับวิธีการต่อสู่ทำอย่างไรได้บ้าง ต้องไปติดตามกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ อีกหนึ่งภาวะสุขภาพที่ลูกหลานควรใส่ใจ

โรคซึมเศร้าเกิดได้กับทุกคน แต่ความเปลี่ยนแปลงในชีวิต อาจทำให้ผู้สูงอายุเกิดโรคนี้ได้ง่ายกว่า วันนี้ เราเลยมีความรู้เกี่ยวกับ โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ มาฝาก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by เนตรนภา ปะวะคัง

หยุด! ล้วงคอ ความเชื่อลดน้ำหนักแบบผิดๆ ที่อาจนำมาซึ่งการเสียชีวิตได้

หลายคนมักมีความเชื่อว่าวิธี ล้วงคอ หลังรับประทานอาหาร จะทำให้น้ำหนักไม่เพิ่มขึ้น โดยพฤติกรรมดังกล่าวนี้เข้าข่าย โรคล้วงคอ หรือ โรคบูลีเมีย (Bulimia Nervosa)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์

ยาแคปซูล ติดคอ กลืนยาก กินแต่ผงยาข้างในไม่กินแคปซูลได้ไหม

แคปซูลยา หรือ ยาแคปซูล คือภาชนะทรงมน รี ใช้สำหรับบรรจุยาหรือผงยา ตัวแคปซูลผลิตจากเจลาติน ที่ได้จากกระดูกหรือผิวหนังของสัตว์ ร่างกายสามารถละลายและดูดซึมได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Khongrit Somchai