ไทโรทริซิน (Tyrothricin)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date ธันวาคม 31, 2019
Share now

ยา ไทโรทริซิน (Tyrothricin) มักจะใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บคอ การติดเชื้อที่ผิวหนัง และการติดเชื้อที่หู

ข้อบ่งใช้

ยาไทโรทริซิน ใช้สำหรับ

ยาไทโรทริซิน (Tyrothricin) เป็นยาปฏิชีวนะที่อยู่ในกลุ่มยาแมคโครไลด์ (Macrolide) มักจะใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บคอ การติดเชื้อที่ผิวหนัง และการติดเชื้อที่หู โดยออกฤทธิ์ด้วยการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

วิธีการใช้ยา ไทโรทริซิน

ยานี้มาในรูปแบบของยาหยอดหูและยาครีมใช้สำหรับค่อยๆ หยอดเข้าไปในบริเวณที่มีอาการ

การเก็บรักษายา ไทโรทริซิน

ยาไทโรทริซินควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาไทโรทริซินบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาไทโรทริซินลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา ไทโรทริซิน

ก่อนใช้ยาไทโรทริซิน โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับรายชื่อของยาทั้งหมดที่คุณกำลังใช้ ยาที่หาซื้อเอง เช่น วิตามิน อาหารเสริม และอื่นๆ อาการแพ้ โรคที่เคยเป็น และสภาวะสุขภาพปัจจุบัน เช่น การตั้งครรภ์หรือมีนัดผ่าตัด สภาวะบางอย่างอาจจะทำให้คุณมีปฏิกิริยาไวต่อผลข้างเคียงของยานี้ได้มากกว่า

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาเกินขนาด

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยาไทโรทริซินจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด D โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

  • A= ไม่มีความเสี่ยง
  • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
  • C= อาจจะมีความเสี่ยง
  • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
  • X= ห้ามใช้
  • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาไทโรทริซิน

การใช้ยาไทโรทริซิน อาจเกิดอาการปวดที่รุนแรงและความเสียหายต่อตับหรือไต ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไทโรทริซินอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไทโรทริซินอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาไทโรทริซินอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาไทโรทริซินสำหรับผู้ใหญ่

การรักษาเฉพาะที่สำหรับการติดเชื้อที่คอหอยส่วนปาก (oropharyngeal infection) รูปแบบลูกอม 4-10 มก./วัน สำหรับการติดเชื้อที่ผิวหนังโดยใช้ยาสารละลาย 1/1,000 ใช้ยาตามที่แพทย์กำหนด

ขนาดยาไทโรทริซินสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ขนาดและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาอม
  • ยาหลอดหู
  • ยาครีม

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"

Recommended for you

ดีกัวดิน® (Dequadin®)

ดีกัวดิน® (Dequadin®)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by วรภพ ไกยเดช
Published on ธันวาคม 9, 2019
เอมิลเมตาครีซอล (Amylmetacresol)

เอมิลเมตาครีซอล (Amylmetacresol)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on มิถุนายน 20, 2019
ฟีนอล (Phenol)

ฟีนอล (Phenol)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on มิถุนายน 11, 2019
โคลไตรมาโซล (Clotrimazole)

โคลไตรมาโซล (Clotrimazole)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรพิมพ์จิต วัฒนชโนบล
Written by พลอย วงษ์วิไล
Published on ตุลาคม 23, 2018