home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

กรดฟูลวิค (Fulvic Acid)

ข้อบ่งใช้|ข้อควรระวังและคำเตือน|ผลข้างเคียง|ปฏิกิริยาต่อยา|ขนาดยา
กรดฟูลวิค (Fulvic Acid)

กรดฟูลวิค เป็นสารที่พบได้ในธรรมชาติ นิยมบริโภคในรูปแบบอาหารเสริม

ข้อบ่งใช้

กรดฟูลวิค (Fulvic Acid) ใช้สำหรับ

กรดฟูลวิคพบได้ในวัตถุดิบทางธรรมชาติ เช่น แร่ชิลาจิต (Shilajit) ดิน ถ่านหินเลน ถ่านหิน และแหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น ลำธารหรือทะเลสาบ นอกจากนี้ ยังมีกรดฟูลวิคในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่นิยมนำมาใช้ส่งเสริมสุขภาพ และบรรเทาหรือป้องกันอาการ ดังต่อไปนี้

กรดฟูลวิคอาจกำหนดให้ใช้สำหรับส่วนอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

การทำงานของกรดฟูลวิค

ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำงานของกรดฟูลวิคที่เพียงพอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร อย่างไรก็ดี มีงานศึกษาวิจัยบางส่วนที่ชี้ให้เห็นว่า กรดฟูลวิคอาจขัดขวางปฏิกิริยาของร่างกายที่ทำให้เกิดอาการแพ้ต่าง ๆ และอาจก่อกวนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของสมอง เช่น โรคสมองเสื่อม

นอกจากนี้ กรดฟูลวิคอาจลดอาการอักเสบ ช่วยป้องกันและชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง และอาจมีฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และการต้านอนุมูลอิสระด้วย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้กรดฟูลวิค

ปรึกษาแพทย์หรึอเภสัชกร หาก

  • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
  • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร ยาทางเลือกอื่นๆ
  • คุณมีอาการแพ้กรดฟูลวิค หรือเป็นภูมิแพ้อื่นๆ เช่น แพ้ยา หรือแพ้สมุนไพร
  • คุณมีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่นๆ เช่น
    • โรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง เช่น โรคปลอกประสาทในระบบประสาทส่วนกลางอักเสบ โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เนื่องจากกรดฟูลวิคอาจกระตุ้นอาการของโรค และทำให้โรคแย่ลงได้ ผู้ที่มีโรคเหล่านี้จึงควรระวัง และหลีกเลี่ยงการใช้กรดฟูลวิคในทุกรูปแบบ
    • โรคที่มีความเกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติที่กล้ามเนื้อหัวใจ หรือโรคคาชีน-เบค (Kashin-Beck disease) เนื่องจากกรดฟูลวิคในน้ำดื่มอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ได้ โดยเฉพาะในผู้ที่ได้รับซิลีเนียมไม่เพียงพอ
  • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์

กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้ และการบริโภคอาหารเสริมกรดฟูลวิค ควรมีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย จากการใช้กรดฟูลวิคระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรไม่เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน หรือสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนตัดสินใจใช้ทุกครั้ง

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้กรดฟูลวิค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

กรดฟูลวิคอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยากรดฟูลวิค

ขนาดยาอาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพ และปัจจัยอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป โปรดปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ผู้ทำการรักษาสำหรับปริมาณที่เหมาะสมกับคุณ

รูปแบบของกรดฟูลวิค

กรดฟูลวิค อาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้

  • น้ำแร่กรดฟุลวิค X200 ขนาด 2 ออนซ์

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ทีม Hello คุณหมอ แก้ไขล่าสุด 12/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ