backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

จาโบรันดี (Jaborandi)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 24/09/2020

จาโบรันดี (Jaborandi)

จาโบรันดี (Jaborandi) เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่สามารถพบได้ในแถบแอฟริกาใต้ พืชชนิดนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรตั้งแต่สมัยโบราณ

ข้อบ่งใช้

จาโบรันดี ใช้สำหรับ

จาโบรันดี (Jaborandi) เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง ที่สามารถพบได้ในแถบแอฟริกาใต้ พืชชนิดนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรตั้งแต่สมัยโบราณ โดยนำส่วนใบมาใช้เป็นยาสมุนไพร เพื่อใช้รักษาอาการของโรคต่างๆ เช่น โรคลมบ้าหมู อาการชัก โรคหนองใน ไข้ ไข้หวัด ปอดบวม ระบบทางเดินอาหารอักเสบ โรคไต โรคสะเก็ดเงิน หรือขับเหงื่อ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน จาโบรันดีจะถูกนำมาใช้เพื่อผลิต ยาพิโลคาร์พีน (Pilocarpine) ยาหยอดตาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ที่ใช้เพื่อรักษาโรคต้อหิน นอกจากนี้ยังมียาพิโลคาร์พีนในรูปแบบเม็ด ที่ใช้รับประทานเพื่อช่วยบรรเทาอาการปากแห้ง เนื่องจากการทำรังสีบำบัดอีกด้วย

นอกจากนี้ ในบางครั้งก็อาจจะมีการนำจาโบรันดีมาใช้รักษาอาการท้องเสีย และใช้เพื่อขับเหงื่ออีกด้วย

การทำงานของจาโบรันดี

ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับการทำงานของสมุนไพรจาโบรันดี โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยที่พบว่า จาโบรันดีอาจสามารถช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำลายและเหงื่อ และช่วยกระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อ ในบริเวณกระเพาะอาหารและลำไส้ได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ จาโบรันดี

ปรึกษาแพทย์หรึอเภสัชกร หาก

  • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
  • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
  • คุณมีอาการแพ้สารจากจาโบรันดี หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
  • คุณมีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
  • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่นแพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์

กฎระเบียบสำหรับการใช้สมุนไพรนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรจาโบรันดี ประโยชน์จากการใช้สมุนไพรนั้นควรมีมากกว่าความเสี่ยงจากการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

การใช้จาโบรันดีขณะตั้งครรภ์และให้นมบุตรนั้น อาจจะไม่ปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใช้เป็นอย่างมาก เนื่องจากในจาโบรันดีมาสารเคมีที่อาจส่งผลให้เกิดการพิการแต่กำเนิด หรือการแท้งบุตรได้ เพื่อความปลอดภัย ควรหลีดเลี่ยงการใช้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้จาโบรันดี

การใช้จาโบรันดีในรูปแบบของสมุนไพร อาจจะไม่ปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงการใช้ ขนาดยาที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายคือ 5-10 กรัม

แต่การใช้ยาที่ผลิตขึ้นจากจาโบรันดี อย่างยาพิโลคาร์พีน นั้นได้รับการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยา และสามารถใช้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายใดๆ

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีผลข้างเคียงอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

จาโบรันดีอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร

เพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาจาโบรันดี

ขนาดยาที่เหมาะสมสำหรับการใช้จาโบรันดีนั้น อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่นๆ การใช้จาโบรันดีในรูปแบบสมุนไพร อาจจะมีความอันตรายได้ ดังนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการใช้สมุนไพรจาโบรันดีอย่างเหมาะสม

รูปแบบของจาโบรันดี

จาโบรันดีอาจมีจำหน่ายในรูปแบบต่อไปนี้

  • ผงจากใบจาโบรันดี
  • ยาสกัดจาโบรันดี
  • ยาพิโลคาร์พีน

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 24/09/2020

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา