backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

ชามอร์มอน (Mormon Tea)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 18/08/2020

ชามอร์มอน (Mormon Tea)

การใช้ประโยชน์ ชามอร์มอน

ชามอร์มอน ใช้ทำอะไร

ชามอร์มอน (Mormon Tea) มาจากพืชชนิดอีเฟดรา เนวาเดนซิส โดยนำกิ่งแห้งมาต้มในน้ำเดือดจนได้เป็นชา ชานี้สามารถดื่มเป็นเครื่องดื่มทั่วไป อีกทั้งยังดื่มเป็นยาได้

โดยอีเฟรดา เนวาเดนซิส ที่ใช้ทำชามอร์มอนนั้นมีความแตกต่างจากอีเฟดรา ซินิกะ และสปีชีส์อื่นๆในวงศ์อีเฟดรา ชามอร์มอนจะไม่มีสารกระตุ้นอันตรายที่เรียกว่า เอฟิดรีน (Ephedrine) เป็นองค์ประกอบใช้เพื่อรักษาอาการดังนี้:

 • โรคทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิสและหนองใน
 • ไข้หวัด
 • ความผิดปกติของไต
 • การบำรุงสุขภาพ

การทำงานของชามอร์มอนเป็นอย่างไร

เนื่องจากยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับชามอร์มอนไม่มากพอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันว่าสารชื่อ “แทนนิน’ ในชามอร์มอนมีสมบัติเป็นตัวทำให้แห้ง จึงใช้ลดสารคัดหลั่งจากร่างกาย เช่น น้ำมูกได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

เราควรรู้อะไรบ้างก่อนใช้ชามอร์มอน

ปรึกษาแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ในกรณีที่:

 • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • ใช้ยาชนิดอื่นอยู่ รวมถึงยาทุกชนิดที่ซื้อรับประทานเองโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
 • แพ้สารจากชามอร์มอนหรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
 • มีอาการป่วย มีอาการผิดปกติ หรือมีพยาธิสภาพอื่นๆ
 • มีอาการแพ้ต่างๆ เช่น แพ้อาหาร แพ้สีผสมอาหาร แพ้สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์

ข้อปฏิบัติในการใช้สมุนไพรนั้นมีความเข้มงวดที่น้อยกว่าการใช้ยารักษาโรค จำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อรับรองความปลอดภัย ซึ่งการจะใช้ประโยชน์ของสมุนไพรนั้นต้องศึกษาความเสี่ยงก่อนใช้และควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแพทย์ผู้ดูแลหรือนักสมุนไพรศาสตร์ก่อนใช้สมุนไพรนั้น

ชามอร์มอนมีความปลอดภัยแค่ไหน

การดื่มชามอร์มอนเป็นเครื่องดื่ม ในปริมาณทั่วไปนั้นปลอดภัย แต่อย่างไรก็ดียังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอว่าหากดื่มเป็นยาจะปลอดภัยมากน้อยเพียงใด

ช่วงตั้งครรภ์และให้นมบุตร : ไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ ชามอร์มอนในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร ควรเลี่ยงการใช้เพื่อความปลอดภัย

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ชามอร์มอนมีอะไรบ้าง

 • ความระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร
 • ความเสียหายต่อไตและตับ
 • มะเร็งจมูกและลำคอ
 • การเพิ่มขึ้นของปัสสาวะ
 • ท้องผูก

ในบางราย อาจได้รับผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงใด ๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก่อนใช้ชามอร์มอน

ปฏิกิริยาระหว่างยา:

ยาที่อาจเกิดปฏิกิริยากับชามอร์มอนมีอะไรบ้าง

ชามอร์มอนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาที่คุณกำลังใช้ร่วมด้วย อาจส่งผลกระทบกับการรักษาของคุณในปัจจุบัน ดังนั้น ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนใช้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่รุนแรง

ขนาดการใช้

ข้อมูลนี้ไม่สามารถเป็นคำสั่งในการใช้ยาได้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์ก่อนการใช้

ปกติแล้วควรใช้ชามอร์มอนในปริมาณเท่าใด

ปริมาณการใช้ชามอร์มอน อาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละบุคคล โดยขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่นๆ การใช้ยาสมุนไพรนั้นอาจไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ จึงควรปรึกษานักสมุนไพรศาสตร์หรือแพทย์ในเรื่องปริมาณที่เหมาะสม

 

สมุนไพรดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบใด

สมุนไพรดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้

 • แคปซูลสารสกัดจากดอกลินเดน
 • สารสกัดลินเดนปราศจากแอลกอฮอล์
 • สารสกัดลินเดนบริสุทธิ์

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 18/08/2020

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา