backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

ต้นตูมกา (Nux Vomica)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 17/06/2020

ต้นตูมกา (Nux Vomica)

ต้นตูมกา (Nux Vomica) เป็นพืชชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้เป็นยาสมุนไพร สามารถซื้อได้ในรูปแบบเม็ดหรือแบบผง พืชชนิดนี้มักใช้ในการปรุงยาสำหรับอาการ และความผิดปกติต่าง ๆ มากมาย

ข้อบ่งใช้

ต้นตูมกา ใช้สำหรับทำอะไร

ต้นตูมกา (Nux Vomica) เป็นพืชชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้เป็นยาสมุนไพร มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีน อินเดียตะวันออก ไทย และออสเตรเลีย เมล็ดของต้นตูมกาได้รับฉายาว่า “ถั่วพิษ’ จึงจำเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปล้างสารพิษก่อนบริโภค สามารถซื้อได้ในรูปแบบเม็ดหรือแบบผง พืชชนิดนี้มักใช้ในการปรุงยาสำหรับอาการ และความผิดปกติต่าง ๆ มากมาย เช่น

ในด้านอุตสาหกรรม ต้นตูมกาใช้เป็นยาพิษกำจัดหนูในโรงงาน เนื่องจากต้นตูมกาประกอบไปด้วยสารสตริกนินและบรูซีน ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้เสียชีวิตได้

การทำงานของต้นตูมกา

การศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของต้นตูมกายังไม่เพียงพอมากนัก โปรดปรึกษานักสมุนไพร หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามมีการศึกษาหนึ่งแสดงให้เห็นว่า ต้นตูมกามีสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสมอง และกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการชัก ไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ สารสตริกนินในปริมาณน้อยก็สามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้ในผู้ที่มีความเกี่ยวข้องของโรคตับ อาจทำให้เสียชีวิตภายในหนึ่งสัปดาห์

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ ต้นตูมกา

ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรถึงอาการหรือลักษณะ ดังต่อไปนี้

  • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรควรจะได้รับยาหรือสมุนไพรบำรุง ที่จัดจำหน่ายโดยแพทย์เท่านั้น
  • อยู่ในระหว่างการใช้ยาหรือสมุนไพรอื่นๆ ร่วมด้วย รวมถึงยาทุกชนิดที่ซื้อรับประทานเองโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์
  • มีอาการแพ้สารที่มีส่วนประกอบของต้นตูมกาหรือยาและสมุนไพรชนิดอื่น
  • มีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือมีโรคอื่น ๆ แทรกซ้อน
  • มีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่นแพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด หรือเนื้อสัตว์

ข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่าข้อบังคับของการใช้ยา จึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยในการใช้ ประโยชน์ของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารนี้จะต้องมีมากกว่าความเสี่ยง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ต้นตูมกาอาจไม่ปลอดภัยสำหรับสตรีที่กำลังตั้งครรภ์ หรืออยู่ในช่วงระหว่างการให้นมบุตร เนื่องจากทารกในครรภ์อาจได้รับสารพิษที่อยู่ในพืชชนิดนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้เพื่อความปลอดภัย

สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคตับ สารสตริกนินที่อยู่ในในต้นตูมกา อาจเป็นอันตรายต่ออาการของโรคตับ และทำให้อาการแย่ลงได้ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทาน

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ต้นตูมกา

ต้นตูมกานั้นไม่ปลอดภัยต่อการรับประทาน เนื่องจากมีสารที่เรียกว่า Strychnine ที่เป็นพิษ ต้นตูมกา 1-2 กรัม อาจให้สาร Strychnine มากถึง 60-90 มก. ซึ่งอาจเป็นอันตราย และทำให้เสียชีวิตได้

การรับประทานต้นตูมกาในปริมาณ 30 มิลลิกรัม อาจส่งผลให้เกิดผลข้างเคียง เช่น กระสับกระส่าย วิตกกังวล วิงเวียน ปวดเกร็งในบริเวณคอและหลัง กล้ามเนื้อคอและกรามกระตุก สับสน ชัก หายใจไม่ออก ตับวาย และอาจทำให้เสียชีวิตได้

ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับผลข้างเคียง และอาจมีผลข้างเคียงอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากคุณมีความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์ และเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยาต่อยา

ต้นตูมกาอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร

เพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของต้นตูมกา

ปริมาณในการใช้ต้นตูมกาที่เหมาะสม อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่น ๆ การใช้ต้นตูมกาอาจจะไม่ปลอดภัยเสมอไป จึงควรปรึกษาเรื่องปริมาณที่เหมาะสม และวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยจากแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ

รูปแบบของต้นตูมกา

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย Ploylada Prommate · แก้ไขล่าสุด 17/06/2020

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา