backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก
สารบัญ

ถังเช่า (Cordyceps)

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 24/10/2022

ถังเช่า (Cordyceps)

ถังเช่า (Cordyceps) คือเห็ดเชื้อราชนิดหนึ่งที่งอกออกมาจากตัวของหนอนผีเสื้อ พบได้มากในเขตภูเขาสูง ประเทศจีน เห็ดถังเช่าที่เกิดตามธรรมชาตินี้หาได้ยากและมีราคาสูงมาก

ข้อบ่งใช้

ถังเช่า ใช้สำหรับ

ถังเช่า (Cordyceps) คือเห็ดเชื้อราชนิดหนึ่งที่งอกออกมาจากตัวของหนอนผีเสื้อ พบได้มากในเขตภูเขาสูง ประเทศจีน เห็ดถังเช่าที่เกิดตามธรรมชาตินี้หาได้ยากและมีราคาสูงมาก ดังนั้นพวกสมุนไพรและอาหารเสริมส่วนใหญ่จึงใช้ถังเช่าที่เพาะขึ้นแทน

ถังเช่านั้นเชื่อว่ามีสรรพคุณที่สามารถช่วยรักษาความผิดปกติของไต และช่วยแก้ไขปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายได้ นอกจากนี้บางคนก็อาจจะรับประทานถังเช่าเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับตับ เพิ่มพละกำลังแรงกาย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม ยังขาดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์ประสิทธิภาพนการรักษาโรคเหล่านี้ของถังเช่า

การทำงานของถังเช่า

ในปัจจุบันนี้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของถังเช่า แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ถังเช่าสามารถช่วยเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ โดยการกระตุ้นการทำงานของเซลล์และสารเคมีบางอย่างในร่างกาย นอกจากนี้ถังเช่ายังอาจมีฤทธิ์ช่วยต่อต้านเซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งปอดหรือมะเร็งผิวหนังได้

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ ถังเช่า

ปรึกษาแพทย์หรึอเภสัชกร หาก

  • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
  • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
  • คุณมีอาการแพ้สารจากถังเช่า หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
  • คุณมีอาการเจ็บป่วย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
  • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่นแพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์

กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้ และการบริโภคอาหารเสริมถังเช่า ควรมีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความปปลอดภัยในการรับประทานอาหารเสริมถังเช่าระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้

ข้อควรระวังเป็นพิเศษ

ผู้ป่วยที่แพ้ภูมิตัวเอง (Auto-immune diseases) เช่น โรคลูปัส (Lupus) โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) หรือโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis) หากรับประทานถังเช่า อาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากขึ้น จนส่งผลให้อาการของโรคเหล่านี้รุนแรงขึ้นได้ ควรหลีกเลี่ยง

ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการตกเลือด การรับประทานถังเช่าอาจชะลอการแข็งตัวของเลือด ทำให้เสี่ยงต่อการตกเลือดมากขึ้น

การผ่าตัด การรับประทานถังเช่าอาจเพิ่มความเสี่ยงในการตกเลือด ควรหยุดรับประทานถังเช่าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ถังเช่า

การรับประทานถังเช่านั้นค่อนข้างจะมีความปลอดภัยสำหรับคนส่วนใหญ่ แต่บางคนก็อาจจะมีผลข้างเคียงดังต่อไปนี้

อย่างไรก็ตาม ผลข้างเคียงที่กล่าวมาข้างต้น อาจไม่ได้เกิดกับทุกคน หรือบางคนอาจมีผลข้างเคียงอื่นนอกเหนือจากนี้ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ถังเช่าอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพร

โดยเฉพาะหากคุณกำลังใช้ยาดังต่อไปนี้

  • ยาที่ลดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ เช่น ยาไซโคลฟอสฟาไมด์ (Cyclophosphamide) หรือยาเพรดนิโซโลน (Prednisolone) อาจมีปฏิกิริยากับถังเช่า เนื่องจากยาเหล่านี้มีฤทธิ์ในการกดการทำงานของภูมิคุ้มกัน ซึ่งขัดกับถังเช่าที่อาจเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

เพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาถังเช่า

ปริมาณในการใช้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับอายุ สุขภาพและปัจจัยอื่น ๆ การใช้ถังเช่าในรูปแบบอาหารเสริมอาจไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอ จึงควรปรึกษาเรื่องปริมาณที่เหมาะสม และวิธีการใช้งานอย่างปลอดภัยจากแพทย์หรือเภสัชกรเสมอ

รูปแบบของถังเช่า

 

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย พลอย วงษ์วิไล · แก้ไขล่าสุด 24/10/2022

advertisement iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

advertisement iconโฆษณา
advertisement iconโฆษณา