หญ้าแฝก (Vetiver Grass)

หญ้าแฝก (Vetiver Grass)

หญ้าแฝก (Vetiver Grass) นอกจากจะนิยมนำมาใช้เพื่อการเกษตร เช่น ปกคลุมหน้าดิน เป็นอาหารสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก แล้ว ยังสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้ด้วย

ข้อบ่งใช้

หญ้าแฝก ใช้สำหรับ

หญ้าแฝก (Vetiver) เป็นพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง โดยเฉพาะการนำส่วนที่เป็นรากมาใช้เป็นยารักษาโรค

หญ้าแฝกนิยมใช้ในการรักษาสภาวะทางการแพทย์ต่อไปนี้

ใช้รับประทานสำหรับ :

 • เพื่อทำแท้ง
 • ปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท
 • ปัญหาการไหลเวียนโลหิต

ใช้กับผิวสำหรับ :

 • กำจัดเหา
 • ไล่แมลง
 • ความเครียด

ใช้เพื่อการสูดดมสำหรับ :

 • อาการปวดข้อและกล้ามเนื้อ (โรคไขข้อ)
 • นอนไม่หลับ

หญ้าแฝกอาจกำหนดให้ใช้สำหรับส่วนอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

การทำงานของหญ้าแฝก

ยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำงานของหญ้าแฝกที่เพียงพอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร อย่างไรก็ตาม มีงานศึกษาวิจัยบางส่วนที่ชี้ให้เห็นว่าหญ้าแฝกมีน้ำมันที่ใช้ในการไล่แมลง แต่ไม่มีรายงานถึงการใช้หญ้าแฝกเป็นยารักษาโรค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้หญ้าแฝก

ปรึกษาแพทย์หรึอเภสัชกร หาก

 • คุณอยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร คุณควรจะได้รับยาตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • คุณได้รับยาชนิดอื่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร เป็นต้น
 • คุณมีอาการแพ้สารจากหญ้าแฝก หรือแพ้ยาชนิดอื่น หรือแพ้สมุนไพรชนิดอื่น
 • คุณมีอาการไม่สบาย มีอาการผิดปกติ หรือภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ
 • คุณมีอาการแพ้ต่าง ๆ เช่น แพ้อาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด เนื้อสัตว์

กฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีความเข้มงวดน้อยกว่ายารักษาโรค คุณจึงควรศึกษาข้อมูลให้มากเพื่อความปลอดภัยในการใช้ และการบริโภคอาหารเสริมหญ้าแฝกควรมีคุณประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัย จากการใช้หญ้าแฝกระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร แต่มีงานวิจัยที่ชี้ว่า การใช้หญ้าแฝกทำให้ผู้ที่ตั้งครรภ์มีความเสี่ยงในการคลอดก่อนกำหนดได้ เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน หรือสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนตัดสินใจใช้ทุกครั้ง

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้หญ้าแฝก

ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับผลข้างเคียงของการใช้หญ้าแฝก หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลข้างเคียงใด ๆ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาต่อยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

หญ้าแฝกอาจทำปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงรุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรด้วยว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง สมุนไพร

เพื่อความปลอดภัย คุณไม่ควรเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาเองโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาของหญ้าแฝก

ขนาดยาอาจแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ สุขภาพ และปัจจัยอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้ดีก่อนตัดสินใจใช้

รูปแบบของหญ้าแฝก

 • ผงรากหญ้าแฝก
 • น้ำมันหอมระเหยหญ้าแฝก

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย Ploylada Prommate แก้ไขล่าสุด 28/05/2020
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ