home

การป้องกันการฆ่าตัวตาย

ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิต อาจทำให้บางคนรู้สึกเบื่อหน่าย หรือท้อแท้ จะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป และคิดหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า หากคุณรู้สึกได้ว่าตัวเองหรือคนรอบข้างมีความคิดฆ่าตัวตาย ข้อมูลเกี่ยวกับ การป้องกันการฆ่าตัวตาย เหล่านี้ อาจเป็นประโยชน์กับคุณ

x