การป้องกันการฆ่าตัวตาย

ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิต อาจทำให้บางคนรู้สึกเบื่อหน่าย หรือท้อแท้ จะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป และคิดหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า หากคุณรู้สึกได้ว่าตัวเองหรือคนรอบข้างมีความคิดฆ่าตัวตาย ข้อมูลเกี่ยวกับ การป้องกันการฆ่าตัวตาย เหล่านี้ อาจเป็นประโยชน์กับคุณ

เรื่องเด่นประจำหมวด

การป้องกันการฆ่าตัวตาย

ฆ่าตัวตาย เกิดจากสาเหตุอะไร

ฆ่าตัวตาย หรือผู้ที่มีความคิดอยากจบชีวิตตัวเอง อาจเกิดจากการทำร้ายตัวเองด้วยความเจตนา ทั้งยังอาจเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและความรุนแรงในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การถูกล่วงละเมิดในวัยเด็ก การกลั่นแกล้ง ความรุนแรงทางเพศ ปัญหาในครอบครัว หากคนในครอบครัว คนใกล้ชิด รวมถึงตนเอง เริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย เช่น รู้สึกสิ้นหวังเริ่มมีภาวะซึมเศร้า ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อรับคำแนะนำในการรักษา ฆ่าตัวตาย คืออะไร การฆ่าตัวตาย คือ สถานการณ์ร้ายแรงที่นำอาจนำไปสู่การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จกว่า 6.59 ต่อแสนประชากร โดยสัญญาณเตือนของผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตายอาจ มีดังนี้ แยกตัวออกจากสังคม ชอบอยู่คนเดียว อารมณ์แปรปรวน พูดเรื่องการฆ่าตัวตาย หมกมุ่นอยู่กับการตาย การใช้ความรุนแรงบ่อยครั้ง หาวิธีฆ่าตัวตาย เช่น ซื้อยา หรืออุปกรณ์ของมีคม รู้สึกสิ้นหวัง ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดเพิ่มขึ้น ทำร้ายตัวเองหรือทำในสิ่งที่เสี่ยงนำไปสู่ความตาย เช่น ขับรถเร็ว ให้สิ่งของ หรือพูดสื่อสารเชิงอำลาแก่บุคคลสำคัญ ครอบครัว เพื่อน หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งควรรีบขอความช่วยเหลือจากคุณหมอทันที เพื่อหาวิธีพูดคุยให้เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ป่วย สาเหตุที่อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย  สาเหตุที่อาจทำให้เกิดความคิดฆ่าตัวตายอาจมาจากการสะสมความเครียดจนหาทางแก้ไขปัญหาที่ตัวเองเผชิญอยู่ไม่ได้ เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน การงาน หรือปัญหาส่วนตัวจากสถานการณ์เลวร้ายจนฝังใจ โดยสาเหตุที่อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย อาจมีดังนี้ มีประวัติถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือโดนทำร้ายร่างกาย  ถูกกลั่นแกล้งรุนแรง สูญเสียคนสำคัญหรือมีความขัดแย้งกับคนในครอบครัว เพื่อน ถูกสังคมหรือคนรอบข้างเหยียดรสนิยมทางเพศ ภาวะสุขภาพ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึมเศร้า ปัญหาสังคม เช่น เศรษฐกิจ การตกงาน การหย่าร้าง […]

สำรวจ การป้องกันการฆ่าตัวตาย

การป้องกันการฆ่าตัวตาย

สัญญาณเตือนความคิดฆ่าตัวตาย หากมีอาการเหล่านี้จะรับมืออย่างไรดี

ฆ่าตัวตาย เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ โดยจากข้อมูลในปี 2016 พบว่าชาวอเมริกันเกือบ 45,000 คน เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย และจากข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตพบว่า คนไทยคิดสั้นเฉลี่ยแล้วชั่วโมงละ 6 คน อย่างไรก็ตาม การฆ่าตัวตายสามารถป้องกันได้ ซึ่งใน Hello คุณหมอ บทความนี้ มีข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณของการฆ่าตัวตาย ดังนี้ สิ่งที่ควรทำเมื่อคนใกล้ตัวมีแนวโน้มว่าอาจจะฆ่าตัวตาย หากคนใกล้ตัวคิดฆ่าตัวตาย ควรติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต 1323  และไม่ควรปล่อยให้คนที่คิดจะฆ่าตัวตายอยู่เพียงลำพัง และหากเกิดกรณีฉุกเฉินให้ติดต่อ 191 หรือติดต่อสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด สัญญาณเตือนความคิดฆ่าตัวตาย สำหรับการดูแลบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ตัวที่อาจคิดฆ่าตัวตายนั้น จำเป็นต้องอาศัยการสังเกตุอย่างใกล้ชิด บางครั้งเรื่องเล็ก ๆ อาจจะเป็นสัญญาณของความคิดอยากฆ่าตัวตาย ดังนั้นมาเฝ้าระวังบุคคลที่เสี่ยงฆ่าตัวตาย ด้วยการสังเกตสัญญาณและอาการเหล่านี้ มีความคิดที่จะ ฆ่าตัวตาย ผู้ที่ต้องการจะฆ่าตัวตาย ไม่ได้อยากตาย แต่พวกเขาต้องการที่จะหยุดความเจ็บปวด ดังนั้นไม่ควรละเลยหากคนใกล้ตัวคิดจะจบชีวิตตัวเอง และควรช่วยเหลือพวกเขาให้เร็วที่สุด ด้วยการพาไปพบคุณหมอทันที คิดแต่เรื่องความตาย บางคนอาจพูดออกมาตรง ๆ ว่าอยากตาย หรืออยากฆ่าตัวตาย แต่บางคนอาจพูดเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องความตายแทน ซึ่งพวกเขามีแนวโน้มว่า จะค้นหาวิธีที่จะจบชีวิต เช่น การซื้อปืน มีด หรือยา วางแผน ผู้ที่เตรียมตัวที่จะจบชีวิต จะเตรียมตัวเขียนพินัยกรรม หรือมอบข้าวของให้กับคนอื่น รวมถึงบอกลาคนรอบตัว และเขียนจดหมายลาตายด้วย เริ่มปลีกตัวออกจากสังคม อีกสัญญาณหนึ่งคือการหลีกเลี่ยงสังคม โดยอาจไม่ไปพบปะเพื่อนและครอบครัว รวมถึงหมดความสนใจในกิจกรรม […]

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของเรา

ทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของ Hello คุณหมอ ประกอบไปด้วยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มาร่วมสร้างสรรค์บทความในเว็บไซต์ของเราตามความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยรับรองว่าข้อมูลด้านสุขภาพของเราถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงตามหลักฐานจากงานวิจัยล่าสุด
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นเต็มที่ในการช่วยให้คุณได้รับข้อมูลและความรู้ด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือ เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ และพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพกับคุณเสมอ เพื่อให้คุณได้รับทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม
ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม