backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

ทำความรู้จักกับ ความสัมพันธ์แบบมากรัก

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ


เขียนโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย · แก้ไขล่าสุด 16/07/2020

ทำความรู้จักกับ ความสัมพันธ์แบบมากรัก

“รักเดียวใจเดียว” ยังคงเป็นคำ ที่หลายๆ คนยึดถือเอาไว้ในการครองคู่ แต่มีคนบางกลุ่ม ที่นิยมมี ความสัมพันธ์แบบมากรัก แล้วความสัมพันธ์แบบนี้คืออะไร? Hello คุณหมอ มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ มาให้ได้ศึกษากัน

ความสัมพันธ์แบบมากรักคืออะไร?

หากจะให้อธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ความสัมพันธ์ ที่มีสามีทีละหลายๆ คน ในเวลาเดียวกัน รวมถึงการที่ภรรยา มีสามีทีละหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน ซึ่งการกระทำแบบนี้ จะแตกต่างจากความสัมพันธ์แบบ รักเดียวใจเดียว อย่างสิ้นเชิง โดยความสัมพันธ์เช่นนี้ เคยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก และบางคน ก็ยังคงปฏิบัติ มาจนถึงทุกวันนี้ แต่ปัจจุบัน มีหลายประเทศ ที่ไม่ยอมรับ การกระทำเช่นนี้ รวมถึง เป็นการกระทำ ที่ผิดกฎหมาย อีกด้วย

ความแตกต่างระหว่าง ความสัมพันธ์แบบมากรัก และความสัมพันธ์แบบจดทะเบียนสมรสซ้อน

ในประเทศสหรัฐอเมริกา การมีความสัมพันธ์แบบมากรัก (Polygamy) รวมถึงความสัมพันธ์ แบบจดทะเบียนสมรสซ้อน (Bigamy) ถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย แต่จะมีความแตกต่างกัน ดังนี้

 • ความสัมพันธ์แบบจดทะเบียนสมรสซ้อน คือการแต่งงานกับคู่สมรสคนแรก อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการจดทะเบียนสมรส แต่อาจจะมีการจดทะเบียนสมรสเพิ่ม โดยที่คู่สมรสอีกคน อาจจะถูกหลอกลวง  หรือไม่ทราบว่า คู่สมรสของตัวเอง ได้จดทะเบียนมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งการกระทำเช่นนี้ สามารถเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายได้
 • ความสัมพันธ์แบบมากรัก คือการแต่งงานกับคู่สมรสคนแรกตามกฎหมาย หลังจากนั้น ก็ยังมีการคบกับผู้ชายหรือผู้หญิงคนอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย โดยอาจจะ คบเพิ่มมากกว่า 1 คนก็เป็นได้ นอกจากนั้น ยังอาจมีการแต่งงาน โดยผ่านพิธีกรรมทางศาสนาแทน แต่การกระทำเช่นนี้ ไม่ได้รับการยอมรับตามกฎหมาย

รูปแบบของความสัมพันธ์แบบมากรักมีอะไรบ้าง?

ความจริงแล้ว ความสันพันธ์เช่นนี้ มีหลายรูปแบบด้วยกัน ดังนี้

 • ผู้ชายมีภรรยาหลายคน
 • ผู้หญิงมีสามีหลายคน
 • การแต่งงานเป็นกลุ่ม ซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติของเหล่าผู้ชาย และผู้หญิง ที่เคยมีความผิดพลาด จากการแต่งงานมาก่อน
 • รู้หรือไม่? ความสัมพันธ์แบบมากรักนี้ส่งผลต่อสุขภาพจิต

  จากงานวิจัย ซึ่งศึกษาจาก ผู้หญิงที่สามี มีภรรยาหลายคน โดนนำมาเปรียบเทียบ กับผู้หญิงที่มีคู่สมรสเดียว พบว่าความสัมพันธ์แบบมากรัก ส่งผลต่อ สุขภาพจิตของผู้หญิง เป็นอย่างมาก โดยผู้หญิงที่ตกอยู่ใน ความสัมพันธ์แบบนี้ จะมีปัญหาทาง สุขภาพจิต มากกว่าผู้หญิงที่มีคู่สมรสเพียงคนเดียว ซึ่งสุขภาพจิตที่พบ ส่วนใหญ่เป็น เรื่องเกี่ยวกับ ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล โรคทางจิตเวช หรืออาจมองผู้หญิงคนอื่น เป็นศัตรูก็ได้ นอกจากนั้น ผู้หญิงที่อยู่ในความสัมพันธ์เช่นนี้ ยังไม่ค่อยจะพอใจใน ชีวิตสมรส ส่งผลให้เกิดปัญหา ทางครอบครัว ความรู้สึกในการนับถือตัวเองลดลง รวมไปถึง ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการทำงาน ที่ลดลงอีกด้วย

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  ทีม Hello คุณหมอ


  เขียนโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย · แก้ไขล่าสุด 16/07/2020

  ad iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  ad iconโฆษณา
  ad iconโฆษณา