ฮอร์โมนเพศชายต่ำ (Male Hypogonadism)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date 11/05/2020 . 5 mins read
Share now

ฮอร์โมนเพศชายต่ำ คืออาการที่ร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรนได้มากเพียงพอ หรือมีความสามารถในการผลิตอสุจิได้ต่ำ หรือทั้งสองอาการ

คำจำกัดความ

ภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำคืออะไร

ภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ (Male Hypogonadism) คืออาการที่ร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรน (testosterone) ได้มากเพียงพอ ฮอร์โมนนี้มีบทบาทสำคัญในการเติบโตและพัฒนาของเพศชาย ขณะที่อยู่ในวัยรุ่น หรือมีความสามารถในการผลิตอสุจิได้ต่ำ หรือทั้งสองอาการ

คุณอาจเกิดมาพร้อมกับภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ หรืออาจมีอาการนี้เกิดขึ้นในภายหลัง มักเกิดจากการบาดเจ็บหรือการติดเชื้อ ผลกระทบและสิ่งที่คุณสามารถทำได้นั้น ขึ้นอยู่กับสาเหตุ และภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำนั้นเกิดขึ้นในช่วงไหนของชีวิต ภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำบางประเภทสามารถรักษาได้ด้วยการบำบัดทดแทนฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรน

ภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำพบได้บ่อยได้แค่ไหน

ภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ชายทุกช่วงอายุ แต่อาการฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรนต่ำนั้นมักจะพบมากในผู้ชายสูงอายุ มากกว่า 60% ของผู้ชายที่อายุมากกว่า 65 ปีนั้น มีปริมาณของฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรน ต่ำกว่าระดับปกติของผู้ชายที่อายุ 30 ถึง 35 ปี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดปรึกษากับแพทย์

อาการ

อาการของภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำเป็นอย่างไร

การขาดฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรนสามารถทำให้เกิดอาการได้มากมาย ขึ้นอยู่กับ

 • อายุขณะที่มีอาการ
 • ระดับของการขาดฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรน
 • อาการเกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้ว

วัยรุ่นและผู้ใหญ่ช่วงต้นที่ยังไม่แตกหนุ่มอย่างเต็มตัว จะดูเด็กกว่าอายุจริง

อาจจะมีองคชาตขนาดเล็ก มีหนวดน้อย เสียงไม่แตกหนุ่ม และสร้างมวลกล้ามเนื้อได้ยาก แม้จะออกกำลังกาย

ภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำกับผู้ที่เริ่มแตกหนุ่มอาจนำไปสู่

 • การพัฒนาทางเพศไม่สมบูรณ์
 • ขนาดของอัณฑะลดลง
 • หน้าอกใหญ่

อาการของภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำกับผู้เริ่มเป็นผู้ใหญ่มีดังนี้

 • หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 • ปริมาณของอสุจิต่ำ
 • อารมณ์หดหู่
 • ความต้องการทางเพศลดลง
 • เซื่องซึม
 • การนอนหลับผิดปกติ
 • มวลกล้ามเนื้อและพละกำลังลดลง
 • ขนร่วง (ที่ลับ รักแร้ และใบหน้า)
 • โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) และความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูกลดลง
 • มีไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้น
 • รู้สึกไม่สบายที่หน้าอกและหน้าอกมีขนาดใหญ่ขึ้น
 • ร้อนวูบวาบ
 • เหงื่อออก
 •  ไม่มีสมาธิและพลังกายลดลง

อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษากับแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อไร

ถ้าคุณมีอาการใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น หรือมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษากับคุณหมอ เนื่องจากร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดจึงควรพูดคุยกับหมอเพื่อหาแนวทางในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ

ภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำหมายถึงผลของการตรวจสมรรถหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างหลักนี้ลดลง การผลิตอสุจิ และการผลิตฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลมากมาย

สำหรับภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำแบบปฐมภูมิ อัณฑะจะไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นฮอร์โมน อาจเกิดได้จากโรคประจำตัว เช่น กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter’s syndrome) หรือเป็นผลมาจากการทำฉายรังสีบำบัด เคมีบำบัด เนื้องอก หรือการบาดเจ็บที่อัณฑะ

สำหรับภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำแบบทุติยภูมิ สภาวะของโรคส่งผลกระทบต่อไฮโปทาลามัส (hypothalamus) หรือต่อมใต้สมอง (Pituitary Gland) ต่อมหลักที่ปล่อยฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นอัณฑะและผลิตฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรน

สิ่งที่อาจกระตุ้นให้เกิดภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำทุติยภูมิมีดังนี้

 • ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition)
 • โรคที่เกิดกับร่างกายทุกส่วน (Systemic illness)
 • ความเครียด
 • ผลข้างเคียงจากยา
 • ตับแข็ง
 • สารพิษ (แอลกอฮอล์และโลหะหนัก)
 • โรคอ้วน

ใบบางครั้งคำว่าผู้ชายวัยทอง (Andropause) อาจใช้เพื่ออธิบายถึงการลดลงของฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรน ว่าเป็นขั้นปกติของอายุที่เพิ่มขึ้น ระดับของฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรนในผู้ชาย จะเพิ่มขึ้นจนถึงอายุ 17 ปี หลังจากนั้นในช่วงอายุประมาณ 40 ปี จะเริ่มลดลง 1.2-2 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำมีมากมาย เช่น

 • กลุ่มอาการคาลล์แมน (Kallmann Syndrome)
 • อัณฑะอ่อนแอขณะเป็นทารก
 • การติดเชื้อคางทูมที่มีผลต่ออัณฑะ
 • การบาดเจ็บที่อัณฑะ
 • เนื้องอกที่อัณฑะหรือต่อมใต้สมอง
 • เอชไอวี/เอดส์
 • กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์
 • ภาวะเหล็กเกิน (Hemochromatosis)
 • เคยทำเคมีบำบัดหรือฉายรังสีบำบัดมาก่อน
 • โรคหยุดหายใจขณะหลับ (sleep apnea) ที่ไม่ได้รับการรักษา

ภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำนั้นสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ หากคนในครอบครัวมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ โปรดแจ้งแพทย์ในทันที

การวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์ทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ

แพทย์จะทำการตรวจร่างกายโดยการบันทึกว่า พัฒนาการทางเพศของคุณ เช่น ขนในที่ลับ มวลกล้ามเนื้อ และขนาดของอัณฑะ เหมาะสมกับอายุของคุณหรือไม่ แพทย์อาจต้องตรวจเลือด เพื่อดูระดับของฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรนว่า คุณมีสัญญาณหรืออาการของภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำหรือไม่

การตรวจพบโรคได้เร็วสำหรับเด็กผู้ชายจะช่วยป้องกันปัญหาจากการแตกหนุ่มช้า การตรวจพบโรคและรักษาโรคได้เร็วสำหรับผู้ชาย จะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน และอาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดีขึ้น

แพทย์จะวินิจฉัยภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ โดยขึ้นอยู่กับอาการและผลตรวจเลือด เพื่อวัดระดับฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรน เนื่องจากระดับของฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรนนั้นมักจะสูงมากในช่วงเช้า การตรวจเลือดจึงมักทำในช่วงเช้า ก่อน 10 โมงเช้า

หากผลตรวจยืนยันว่า คุณมีระดับของฮอร์โมนเพศชายเเทสทอสเทอโรนต่ำ จะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อบ่งชี้ว่า เป็นสาเหตุจากอาการผิดปกติของอัณฑะหรือต่อมใต้สมอง โดยมีพื้นฐานที่สัญญาณและอาการของโรค มีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อชี้เฉพาะสาเหตุดังนี้

 • การตรวจฮอร์โมน
 • การวิเคราะห์อสุจิ
 • การฉายภาพของต่อมใต้สมอง
 • การศึกษากรรมพันธุ์
 • การตัดชิ้นเนื้อตัวอย่างจากอัณฑะเพื่อไปตรวจ

การตรวจฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรนนั้น มีบทบาทสำคัญในการจัดการกับภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ เนื่องจากช่วยให้แพทย์สามารถบ่งชี้ขนาดยา และยาที่ถูกต้อง ทั้งในระยะเริ่มต้นและเมื่อเวลาผ่านไป

การรักษาภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ

การบำบัดด้วยฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรน (Testosterone replacement therapy) ป็นการรักษาที่แนะนำสำหรับผู้ที่มีภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ

โดยปกติแล้วจะให้เป็นยาเจลใช้เฉพาะที่ แผ่นแปะยาที่ผิวหนัง หรือโดยการฉีดยา ไม่มีการใช้ยาเม็ดฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรน เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการเกิดผลข้างเคียง เช่น อาการท้องไส้ปั่นป่วน

การบำบัดด้วยฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรน สามารถช่วยกำจัดสัญญาณและอาการของภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำได้มากมาย หรืออาจจะทั้งหม

ข้อดีมีดังนี้คือ

 • มีความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น
 • ทำให้อารมณ์ดีขึ้น
 • เพิ่มความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูก
 • เพิ่มคุณภาพชีวิตโดยรวม

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีความเสี่ยงบางประการเกี่ยวข้องกับวิธีการนี้

วิธีการนี้อาจทำให้โรคต่อมลูกหมากโตแย่ลงไปมากกว่าเดิม เร่งความเร็วของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีอยู่ก่อนแล้ว และทำให้โรคหยุดหายใจขณะหลับ และโรคหัวใจวายแย่ลง ไม่ควรเริ่มการบำบัดด้วยฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรนโดยไม่สนใจอาการเหล่านี้เสียก่อน

ผู้ชายทุกคนที่ทำการบำบัดด้วยฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรนนั้น จำเป็นต้องมีการประเมินทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจหาการตอบสนองที่เพียงพอต่อการรักษา ได้แก่การตรวจเลือดเป็นประจำ และการตรวจทางทวารหนักเป็นครั้งคราว

ห้ามทำการบำบัดด้วยฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรน ในผู้ที่มีภาวะเม็ดเลือดแดงข้น (erythrocytosis) อาการที่เกี่ยวข้องกับเปอร์เซ็นต์ของเซลล์เม็ดเลือดแดงในเลือดสูง

การตอบสนองต่อการบำบัดด้วยฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรนนั้น แตกต่างกันไป และระดับของฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรนไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าใครจะตอบสนองต่อการบำบัดด้วยฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรนหรือไม่ นอกจากนี้มันยังไม่มีประโยชน์ เพราะกการบำบัดด้วยฮอร์โมนเพศชายเทสทอสเทอโรนนั้น สามารถบรรเทาอาการของภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำได้ แต่ไม่สามารถฟื้นฟูความเจริญพันธุ์ให้กลับมาดังเดิมได้

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองที่จะช่วยรับมือภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ

ลักษณะไลฟ์สไตล์และการเยียวยาด้วยตนเองต่อไปนี้ อาจจะช่วยรับมืออาการของคุณได้

 • ลดน้ำหนัก
 • ออกกำลังกาย
 • จัดการกับความเครียด
 • นอนหลับให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • เลิกบุหรี่

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นถึงทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ผู้ชายมี เอสโตรเจนสูง เป็นเพราะอะไร สังเกตได้ยังไงบ้าง

เอสโตรเจนสูง เป็นปัญหาฮอร์โมนเพศที่ไม่ได้มีเฉพาะแค่ในผู้หญิง ผู้ชายก็เจอปัญหานี้ได้ แล้วเอสโตรเจนสูงในผู้ชายเกิดจากอะไร สังเกตและแก้ไขได้ไหม ทางเรามีคำแนะนำ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by เนตรนภา ปะวะคัง

ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อระดับ เทสโทสเตอโรนในผู้ชาย

เทสโทสเตอโรนมีบทบาทสำคัญหลายอย่างในร่างกายของผู้ชาย แต่ปัจจัยอะไรบ้างล่ะที่มีอิทธิพลต่อระดับของ เทสโทสเตอโรนในผู้ชาย เรามีคำตอบมาให้แล้วในเรื่องนี้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai

สัญญาณเตือน ฮอร์โมนเพศชายต่ำ ที่ผู้ชายไม่ควรเพิกเฉย

นอกจากปัญหาทางเพศที่บ่งบอกถึงปัญหาฮอร์โมนเพศชายต่ำ ยังอาจมีอาการบางอย่างที่ผู้ชายไม่คาดคิดว่าคือ สัญญาณเตือน ฮอร์โมนเพศชายต่ำ ที่ต้องใส่ใจ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by pimruethai

กระตุ้นฮอร์โมนเพศชาย ได้ด้วยการออกกำลังกายแบบไหนบ้าง

ฮอร์โมนเทสทอสเตอโรน ส่งผลต่อพลังทางเพศและช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายเพื่อ กระตุ้นฮอร์โมนเพศชาย สามารถเลือกออกกำลังกายบางประเภท ดังนี้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
Written by Sopista Kongchon