home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

เทสโทสเตอโรน ส่งผลอย่างไรได้บ้างต่อสุขภาพของผู้ชาย

เทสโทสเตอโรน ส่งผลอย่างไรได้บ้างต่อสุขภาพของผู้ชาย

เทสโทสเตอโรน เป็นฮอร์โมนเพศสำคัญของเพศชาย ซึ่งช่วยกำหนดลักษณะของเพศชาย เช่น การมีเสียงที่ทุ้มต่ำ มวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกระดูก และยังส่งผลต่อสุขภาพทางเพศของผู้ชาย รวมถึงการแข็งตัวของอวัยวะเพศ การสร้างอสุจิ จากการศึกษาวิจัยก็ยังบ่งชี้ถึงความสำคัญของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ต่อภาวะสุขภาพอื่นๆ อีกหลายอย่างของคุณผู้ชาย

เทสโทสเตอโรน ต่ำ..บ่งชี้ถึงสุขภาพไม่ดีได้หรือไม่?

นักวิจัยได้สังเกตเห็นการเชื่อมโยงระหว่างระดับเทสโทสเตอโรนต่ำ ในภาวะสุขภาพหลายอย่าง โดยงานวิจัยชิ้นหนึ่งได้แสดงให้เห็นว่า ในผู้ชายวัย 45 ขึ้นไป จำนวน 2,100 คน มีภาวะสุขภาพอย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน กลุ่มอาการเมตาโบลิคซินโดรม โรคอ้วน และความดันโลหิตสูง โอกาสที่จะมีระดับเทสโทสเตอโรนต่ำในกลุ่มผู้ชายเหล่านี้ก็คือ

  • 2.4 เท่าสำหรับผู้ชายที่เป็นโรคอ้วน
  • 2.1 เท่าสำหรับผู้ชายที่เป็นเบาหวาน
  • 1.8 เท่าสำหรับผู้ชายที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ชี้ว่า เทสโทสเตอโรนต่ำเป็นสาเหตุของโรคเหล่านี้ หรือในทางกลับกัน คือผู้ชายที่มีโรคบางอย่าง หรือมีสุขภาพทั่วไปไม่ดี อาจทำให้มีระดับเทสโทสเตอโรนต่ำก็เป็นได้

ความเชื่อมโยงระหว่างโรคเบาหวานและเทสโทสเตอโรน

จากการศึกษาจำนวนมาก เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโรคเบาหวานและเทสโทสเตอโรน โดยพบว่า ผู้ชายที่เป็นโรคเบาหวานมักมีเทสโทสเตอโรนต่ำ และผู้ชายที่มีเทสโทสเตอโรนต่ำ ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากเทสโทสเตอโรนช่วยเนื้อเยื่อของร่างกายในการดูดซึมน้ำตาลในเลือด ผู้ชายที่มีเทสโทสเตอโรนต่ำมักเกิดภาวะดื้ออินซูลิน เนื่องจากพวกเขาต้องสร้างอินซูลินมากขึ้น เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ

ผู้ชายที่เป็นเบาหวานถึงครึ่งหนึ่งจะมีเทสโทสเตอโรนต่ำ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าเบาหวานทำให้เทสโทสเตอโรนต่ำ หรือเป็นไปในทางกลับกัน ยังต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มในเรื่องนี้ แต่มีการศึกษาวิจัยในระยะสั้นที่แสดงให้เห็นว่า การให้เทสโทสเตอโรนทดแทนอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้น ในผู้ชายที่มีเทสโทสเตอโรนต่ำ

โรคอ้วนและเทสโทสเตอโรน

โรคอ้วนและเทสโทสเตอโรนต่ำเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด ผู้ชายที่เป็นโรคอ้วนมีแนวโน้มมากกว่าอย่างมากในการมีเทสโทสเตอโรนต่ำ และผู้ชายที่มีเทสโทสเตอโรนต่ำ ก็มีแนวโน้มมากกว่าที่จะเป็นโรคอ้วน

เนื่องจากเซลล์ไขมันเผาผลาญเทสโทสเตอโรนให้กลายเป็นเอสโตรเจน และลดระดับเทสโทสเตอโรน โรคอ้วนยังลดระดับ SHBG โปรตีนที่นำพาเทสโทสเตอโรนไปในกระแสเลือด ระดับ SHBG ที่น้อยกว่า หมายความถึงเทสโทสเตอโรนที่น้อยกว่าเช่นกัน การลดน้ำหนักสามารถเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนได้ และอาหารเสริมเทสโทสเตอโรนในผู้ชายที่มีเทสโทสเตอโรนต่ำ ก็สามารถช่วยลดการเกิดโรคอ้วนลงไปได้เล็กน้อย

เทสโทสเตอโรนกับโรคหัวใจ

จากการศึกษาระบุว่า เทสโทสเตอโรนอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมอง แต่การศึกษาที่ใหม่กว่านั้น เช่น การศึกษาเมื่อปี 2018 พบว่า ที่จริงแล้ว ระดับเทสโทสเตอโรนต่ำอาจเชื่อมโยงกับปัญหาหัวใจ และการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The Aging Male ก็พบการเชื่อมโยงระหว่างเทสโทสเตอโรนต่ำกับปัญหาหัวใจ

และรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ๆ เกี่ยวกับผู้ชายที่รับเทสโทสเตอโรนทดแทน ชี้ว่าพวกเขาไม่ได้มีปัญหาหัวใจเพิ่มขึ้นจากเทสโทสเตอโรนอย่างเดียว พบว่า อาหารเสริมเทสโทสเตอโรนอาจช่วยผู้ชายหลีกเลี่ยงอาการหัวใจวายได้

เทสโทสเตอโรนกับโรคกระดูกพรุน

ในผู้ชายที่มีเทสโทสเตอโรนต่ำ กระดูกอาจอ่อนแอ มีแนวโน้มที่จะเกิดโรค เช่น โรคกระดูกพรุน สถาบัน National Institute of Arthritis and Musculoskeletal Diseases ของสหรัฐฯ ระบุว่า ผู้ชายที่มีภาวะฮอร์โมนเพศต่ำ มักพบกับการสูญเสียมวลกระดูก แบบเดียวกับผู้หญิงในช่วงวัยหมดประจำเดือน และมีการศึกษาอื่นที่พบว่า ผู้ชายวัย 65 ปีสามารถเพิ่มมวลกระดูกได้จากการให้เทสโทสเตอโรนแทน

เทสโทสเตอโรนกับสุขภาพสมอง

การศึกษาหลายชิ้น ที่ช่วยบ่งชี้ถึงผลในทางบวก ของเทสโทสเตอโรนต่อสุขภาพสมอง เช่น การศึกษาเมื่อปี 2005 ในกลุ่มทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่ 2 พบว่าระดับเทสโทสเตอโรนที่สูงกว่าในช่วงวัยกลางคน ทำให้เนื้อเยื่อสมองดีกว่าในบางส่วนของสมองในช่วงปลายของชีวิต และการศึกษาเมื่อปี 2004 ในผู้ชายอายุ 40-80 จำนวน 400 คน ก็พบว่า ระดับเทสโทสเตอโรนที่สูงกว่า สัมพันธ์กับการทำงานของสมองในเรื่องการรับรู้ที่ดีกว่าในผู้ชายสูงอายุ

เทสโทสเตอโรนและภาวะสุขภาพอื่นๆ

  • โรคซึมเศร้า ในการศึกษาผู้ชาย 4,000 คนที่อายุมากกว่า 70 ปี ผู้ที่มีระดับเทสโทสเตอโรนต่ำมีแนวโน้มมากเป็นสองเท่า ที่จะเป็นโรคซึมเศร้า
  • ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ปัญหาเรื่องการแข็งตัวของอวัยวะเพศ เป็นหนึ่งในอาการที่พบบ่อยที่สุดของเทสโทสเตอโรนต่ำ
  • ความดันโลหิตสูง ผลกระทบของเทสโทสเตอโรนต่อความดันโลหิตค่อนข้างซับซ้อน ผู้ชายที่มีความดันโลหิตสูงในแนวโน้มเป็นสองเท่าที่จะมีเทสโทสเตอโรนต่ำ เมื่อเทียบกับผู้ชายที่มีความดันปกติ ในอีกทางหนึ่ง เทสโทสเตอโรนที่สูงเกินไป ก็อาจเพิ่มความดันโลหิตได้ เนื่องจากเทสโทสเตอโรนมีหน้าที่หลายอย่างต่อหลอดเลือด นี่จึงอาจทำให้ผลกระทบที่มีความแตกต่างกันไปได้

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Why do we need testosterone? / Accessed Dec 16, 2018

https://www.medicalnewstoday.com/articles/276013.php

Testosterone, aging, and the mind / Accessed Dec 16, 2018

https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/Testosterone_aging_and_the_mind

Low serum testosterone and mortality in older men. / Accessed Dec 16, 2018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17911176

5 Low Testosterone Symptoms You Should Know About / Accessed Dec 16, 2018

https://universityhealthnews.com/daily/nutrition/how-to-identify-low-testosterone-symptoms-yourself/

Testosterone Deficiency, Diabetes and Metabolic Syndrome / Accessed Dec 16, 2018

https://www.myvmc.com/pregnancy/testosterone-deficiency-diabetes-and-metabolic-syndrome/

Testosterone and the Heart / Accessed Dec 16, 2018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5512682/

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย pimruethai แก้ไขล่าสุด 02/02/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ