home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ต้อกระจก อาการ สาเหตุ และการรักษา

คำจำกัดความ|อาการ|สาเหตุ|ปัจจัยเสี่ยง|การวินิจฉัยและการรักษา|การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการดูแลตัวเอง
ต้อกระจก อาการ สาเหตุ และการรักษา

ต้อกระจก เป็นภาวะเกี่ยวกับดวงตาที่ทำให้เลนส์ตาขุ่นมัว ทำให้ตาพร่า มองเห็นไม่ชัด ส่วนใหญ่มักลุกลามอย่างช้า ๆ และอาจไม่มีอาการในระยะเริ่มแรก แต่หากปล่อยไว้เป็นเวลานาน ต้อกระจกอาจทำให้ดำเนินกิจกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ได้ยากขึ้น

คำจำกัดความ

ต้อกระจก คืออะไร

ต้อกระจก เป็นภาวะที่ทำให้เลนส์ดวงตาขุ่นมัว ที่ส่งผลให้การมองเห็นวัตถุสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลง พร่ามัว รวมถึงดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ยากขึ้น เช่น ขับรถ อ่านหนังสือ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน ต้อกระจกอาจเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย แต่อาจพบได้บ่อยเมื่ออายุ 60 ปี ขึ้นไป

อาการ

อาการต้อกระจก

อาการต้อกระจกอาจเกิดกับดวงตาข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง แต่ไม่อาจแพร่กระจายจากดวงตาข้างหนึ่งไปยังดวงตาอีกข้างหนึ่งได้ สัญญาณเตือนของอาการต้อกระจก มีดังนี้

 • ปวดตา
 • ตาพร่า มองเห็นสิ่งรอบตัวไม่ชัด และมองเห็นเป็นภาพซ้อน โดยเฉพาะเวลากลางคืน
 • ตาไวต่อแสง
 • อาจเห็นรัศมีรอบแสงไฟ เมื่อมองไปยังไฟหน้ารถยนต์ แสงแดด หรือหลอดไฟ

สาเหตุ

สาเหตุของต้อกระจก

เลนส์ตาประกอบขึ้นจากน้ำ และโปรตีนเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีอายุมากเลนส์ตาอาจหนาขึ้น และมีความยืดหยุ่นน้อยลง ทำให้เกิดกลุ่มโปรตีน และเส้นใยในเลนส์ตาเริ่มสลายตัว ลดแสงไปยังจอตา ทำให้การมองเห็นสิ่งรอบตัวต่าง ๆ ไม่ชัดเจน

นอกจากนี้ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่สืบทอดมาจากคนในครอบครัวทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดต่อต้อกระจกได้ เช่น โรคเบาหวาน หรือแม้แต่ผลข้างเคียงหลังการผ่าตัดรักษาโรคตาอื่น ๆ และการใช้ยาสเตียรอยด์ในระยะยาวก็อาจทำให้เกิดต้อกระจกได้เช่นเดียวกัน

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของต้อกระจก

มีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดต้อกระจก ได้แก่

 • อายุที่เพิ่มขึ้น
 • ดวงตาโดนแสงแดดเป็นเวลานาน
 • การบาดเจ็บที่ดวงตา หรือมีประวัติได้รับการผ่าตัดดวงตามาก่อน
 • พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่
 • โรคอื่น ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน
 • การใช้ยา จำพวกคอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroid medications) เป็นเวลานาน

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลที่นำเสนอไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยต้อกระจก

การวินิจฉัยต้อกระจก เพื่อประเมินดวงตาก่อนการรักษา มีดังนี้

 • การทดสอบการมองเห็น ด้วยการอ่านข้อความ หรือตัวอักษรที่มีขนาดต่างกัน ด้วยการปิดตาข้างใดข้างหนึ่ง
 • การตรวจจอประสาทตา คุณหมออาจใช้ยาหยอดตาเพื่อทำให้รูม่านตาขยายกว้าง และใช้แสงตรวจดูเรตินา เพื่อหาอาการต้อกระจก
 • การตรวจต้อกระจกด้วยกล้องจุลทรรศน์ การตรวจด้วยวิธีนี้จะทำให้คุณหมออาจเห็นโครงสร้างของดวงตา เนื่องจากใช้กล้องจุลทรรศน์ และแสงที่เข้มข้น เพื่อทำให้กระจกตา ม่านตา เลนส์ ช่องว่างระหว่างม่านตา และกระจกตาของคุณสว่างขึ้น ซึ่งอาจช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติได้ละเอียดขึ้น
 • การวัดความดันในลูกตา เป็นการตรวจสอบเพื่อวัดระดับของเหลว และความดันที่อยู่ในลูกตา โดยคุณหมออาจใช้อุปกรณ์หลายรูปแบบด้วยกัน

การรักษาต้อกระจก

การรักษาต้อกระจก อาจรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด โดยมี 3 เทคนิคด้วยกัน ดังนี้

 • การผ่าตัดกรีดแผลเล็ก คือการผ่าตัดเปิดกระจกตาออกเล็กน้อย และใส่อุปกรณ์ขนาดเล็กด้านข้างของกระจกตา เพื่อปล่อยคลื่นอัลตร้าซาวนด์ ทำลายต้อกระจก และใส่เลนส์เทียมใสให้ตรงตำแหน่งเดียวกับเลนส์ตาเดิม
 • การผ่าตัดกรีดแผลใหญ่ เป็นการผ่าตัดที่คุณหมออาจทำการผ่าตัดแผลลักษณะค่อนข้างยาว เพื่อนำต้อกระจกออกเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียว และเปลี่ยนเป็นการใส่เลนส์เทียมใสแทน ซึ่งอาจต้องพักรักษาตัวมากกว่าการผ่าตัดกรีดแผลเล็ก
 • การผ่าตัดด้วยเฟมโตเซเคินเลเซอร์ เป็นการผ่าตัดด้วยการใช้เลเซอร์ เพื่อกำจัดต้อกระจกออก และใส่เลนส์เทียมใสเข้าไปเหมือนกันการผ่าตัดด้วยวิธีอื่น ๆ แต่คุณหมออาจแนะนำวิธีนี้ให้ผู้ป่วยพิจารณาต่อเมื่อพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเอียงร่วม เพื่อทำการปรับความโค้งของกระจกตาในระหว่างการผ่าต้อกระจกไปควบคู่กันได้

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการดูแลตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการดูแลตัวเองป้องกันต้อกระจก

วิธีป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจก มีดังนี้

 • เลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น ผัก ผลไม้ เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดต้อกระจก
 • สวมใส่แว่นกัดแดด ป้องกันรังสีอัลร้าไวโอเลตบี
 • เลิกสูบบุหรี่ แบะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดต้อกระจก
 • รักษาภาวะสุขภาพเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจก โดยขอรับคำปรึกษาจากคุณหมอ
 • เข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกปี

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Cataract. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cataracts/symptoms-causes/syc-20353790. Accessed August 24, 2017.

What Are Cataracts?. https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-are-cataracts. Accessed August 24, 2017.

What Are Cataracts?. https://www.webmd.com/eye-health/cataracts/what-are-cataracts . Accessed August 24, 2017.

Age-related cataracts. https://www.nhs.uk/conditions/cataracts/. Accessed August 24, 2017

Cataract. https://medlineplus.gov/cataract.html. Accessed August 24, 2017

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี แก้ไขล่าสุด 22/09/2021
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย ทีม Hello คุณหมอ