กางเกงในชาย เกี่ยวข้องกับอสุจิอย่างไร

  กางเกงในชาย เกี่ยวข้องกับอสุจิอย่างไร

  การออกกำลังกาย และการรับประทานที่มีประโยชน์อาจช่วยให้อสุจิมีความแข็งแรง สมบูรณ์ และพร้อมที่จะผสมไปกับไข่บริเวณท่อนำไข่ของผู้หญิง แต่อีกสิ่งหนึ่งที่อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอสุจิ คือ กางเกงในชาย เนื่องจากลูกอัณฑะที่ทำหน้าที่ในการผลิตอสุจิอาจต้องการอุณภูมิที่เหมาะสม ดังนั้น การเลือกกางเกงในชายที่เหมาะสม อาจช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของอสุจิได้

  คุณภาพของอสุจิ มีความสำคัญอย่างไร

  อสุจิที่คุณภาพไม่ดีอาจเกิดพฤติกรรมและสาเหตุบางอย่าง เช่น ความผิดปกติของการทำงานของต่อมไร้ท่อ ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ตั้งแต่กำเนิด น้ำหนักตัวที่มากจนเกินไป นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากการติดเชื้อ เช่น ติดเชื้อคางทูมลงลูกอัณฑะ โดยคุณภาพอสุจินั้นอาจส่งผลต่ออัตราการตั้งครรภ์ หากอสุจิมีคุณภาพที่ไม่มีอาจทำให้เกิดปัญหามีลูกยาก ซึ่งคุณภาพ ความเข้มข้น และปริมาณของอสุจิ อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

  • อายุ
  • ค่าดัชนีมวลกาย
  • การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
  • มีประวัติเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  • โรคตับ
  • โรคไต
  • โรคที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติ
  • การใช้ยาบางชนิด
  • การเลือกใส่กางเกงในชาย
  • การนั่งอยู่กับที่นานเกินไป
  • พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้ยาบางชนิด ซาวน่า การแช่น้ำร้อน

  กางเกงในชาย เกี่ยวข้องกับอสุจิอย่างไร

  อุณหภูมิของลูกอัณฑะอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตอสุจิที่มีคุณภาพ รวมถึงอาจช่วยผลิตอสุจิให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอ สาเหตุที่ลูกอัณฑะต้องยื่นออกมาจากร่างกาย เนื่องจากลูกอัณฑะควรมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกาย ดังนั้น การเลือกกางเกงในชายจึงอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุณภูมิที่เหมาะสมของลูกอัณฑะ โดยใส่กางเกงในที่รัดรูปมากเกินไป อาจลูกอัณฑะมีอุณหภูมิสูงจนไม่สามารถผลิตเชื้ออสุจิได้ในปริมาณที่เพียงพอ และอาจมีส่วนทำให้เชื้ออสุจิไม่มีคุณภาพจนส่งผลต่ออัตราการตั้งครรภ์ ส่วนผู้ชายที่เลือกกางเกงในชายแบบหลวม ๆ อาจทำให้ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิสูงขึ้นประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ และอาจมีปริมาณเชื้ออสุจิมากกว่าผู้ชายที่ใส่กางเกงในคับ ๆ ประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ยังต้องทำการศึกษาเพิ่มเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของกางเกงในชายที่อาจส่งผลต่ออสุจิ

  สำหรับวิธีที่จะช่วยให้ลูกอัณฑะมีอุณภูมิที่เหมาะสมอาจทำได้ ดังนี้

  • ไม่ควรใส่กางเกงในชายที่รัดรูปมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะเล่นกีฬา รวมถึงควรใส่กางเกงที่ระบายอากาศได้ดี เพราะอาจจะส่งผลดีต่อลูกอัณฑะมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องนั่งเป็นระยะเวลานาน ๆ รวมถึงอาจช่วยลดอุณหภูมิให้ลูกอัณฑะได้
  • ไม่ควรเข้าไปอยู่ในห้องอบซาวน่า หรือแช่น้ำร้อนในอ่างอาบน้ำเป็นระยะเวลานาน ๆ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  แหล่งที่มา

  Boxers vs. Briefs: Increasing Sperm Count. https://www.webmd.com/infertility-and-reproduction/features/boxers-vs-briefs-increasing-sperm-count. Accessed on August 17, 2018

  Boxers or briefs? Loose-fitting underwear may benefit sperm production. https://www.hsph.harvard.edu/news/press-releases/does-underwear-style-affect-sperm-production/. Accessed September 15, 2022

  True or False: The Style of a Man’s Underwear Affects His Fertility. https://www.winchesterhospital.org/health-library/article?id=157009. Accessed September 15, 2022

  Boxers Or Briefs? Experts Disagree Over Tight Underwear’s Effect On Male Fertility. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/research-news/675/. Accessed September 15, 2022

  Boxers or briefs? 4 common fertility myths debunked. https://www.mayoclinichealthsystem.org/hometown-health/speaking-of-health/boxers-or-briefs-4-common-fertility-myths-debunked. Accessed September 15, 2022

  รูปของผู้เขียนbadge
  เขียนโดย ออมสิน แสนล้อม แก้ไขล่าสุด 02/11/2022
  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย