backup og meta

การตรวจภายใน คืออะไร ต้องตรวจบ่อยแค่ไหน และควรเตรียมตัวอย่างไร

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงวรัญญา สิริธนาสาร · สุขภาพทางเพศ · โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์


เขียนโดย นนทกร บัณฑิตสินทรัพย์ · แก้ไขล่าสุด 14/03/2023

  การตรวจภายใน คืออะไร ต้องตรวจบ่อยแค่ไหน และควรเตรียมตัวอย่างไร

  การตรวจภายใน คือ การตรวจอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง ทั้งภายนอกและภายในบริเวณอุ้งเชิงกราน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีตรวจคัดกรองอาการผิดปกติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิง เช่น ตกขาวผิดปกติ เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ผู้หญิงที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปที่เคยมีเพศสัมพันธ์ควรเข้ารับการการตรวจภายในเป็นประจำทุกปี หรือตามที่คุณหมอแนะนำ หากพบปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์ จะได้รักษาได้ทันท่วงที

  การตรวจภายใน คืออะไร 

  การตรวจภายใน คือ การตรวจอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งภายนอกและภายในบริเวณอุ้งเชิงกรานของผู้หญิง เพื่อหาสัญญาณความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ ภายในอุ้งเชิงกราน เช่น 

  • ช่องคลอด เป็นช่องทางให้ประจำเดือนไหลออกมา และเป็นทางผ่านของอสุจิที่จะเข้าสู่มดลูก ทั้งยังเป็นช่องทางให้ทารกออกจากมดลูกเมื่อถึงกำหนดคลอดด้วย 
  • ปากมดลูก เป็นทางผ่านของประจำเดือน และเป็นช่องทางที่อสุจิจะเดินทางเข้าไปผสมกับไข่ในมดลูก
  • มดลูก เป็นที่ฝังตัวของตัวอ่อนที่เกิดจากไข่ที่ได้รับการผสมกับอสุจิแล้วเกิดการปฎิสนธิ ไข่จะเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนทารกต่อไป
  • รังไข่ มีหน้าที่ผลิตไข่ และสร้างฮอร์โมนเพศหญิง ได้แก่ ฮอร์โมนเอสโทรเจน (Estrogen) ฮอร์โมนโปรเจสเทอโรน (Progesterone)
  • ท่อนำไข่ เป็นท่อเล็ก ๆ อยู่ที่มดลูกทั้งสองข้าง เชื่อมต่อระหว่างมดลูกกับรังไข่ทั้งสองข้าง ทำหน้าที่เป็นทางผ่านให้ไข่เดินทางจากรังไข่ไปสู่มดลูก
  • กระเพาะปัสสาวะ มีหน้าที่กักเก็บปัสสาวะ โดยทั่วไปจะเก็บปัสสาวะได้ประมาณ 350-500 มิลลิลิตร
  • ทวารหนัก ส่วนท้ายสุดของระบบขับถ่าย มีหน้าที่เป็นช่องทางขับถ่ายอุจจาระ

  วัตถุประสงค์ในการตรวจภายใน

  คุณหมออาจแนะนำให้ผู้หญิงตรวจภายใน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • ตรวจเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ เพื่อดูความสมบูรณ์ของครรภ์และสุขภาพคุณแม่ รวมถึงเพื่อหาสัญญาณความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ เช่น ภาวะแท้งคุกคาม การตั้งครรภ์นอกมดลูก ซึ่งอาจช่วยให้คุณหมอสามารถหาวิธีรักษาภาวะที่พบได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
  • ตรวจวินิจฉัยโรค หากมีอาการทางนรีเวช เช่น ตกขาวผิดปกติ เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ปวดอุ้งเชิงกราน ผิวหนังเปลี่ยนแปลง หรือมีปัญหาในระบบทางเดินปัสสาวะ คุณหมออาจให้เข้ารับการตรวจภายในร่วมกับการอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค
  • ตรวจคัดกรองโรค หรือประเมินสุขภาพทางนรีเวช การตรวจอุ้งเชิงกรานเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจหาสัญญาณของโรคทางนรีเวช เช่น ซีสต์รังไข่ การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เนื้องอกในมดลูก มะเร็งปากมดลูก

  ควรเริ่มตรวจภายในเมื่อไหร่ และควรตรวจบ่อยแค่ไหน

  การตรวจภายในสามารถเริ่มตรวจได้เมื่ออายุ 21 ปีขึ้นไปตามคำแนะนำของทางอเมริกา หรือเมื่ออายุ 25 ปี ขึ้นไป ในรายที่มีเพศสัมพันธ์ และอายุ 30 ปี ขึ้นไป ในรายที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมกับชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย ซึ่งควรตรวจเป็นประจำทุกปีเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางนรีเวช และควรตรวจแปปสเมียร์เป็นประจำอย่างน้อยทุก 23 ปี จนถึงอายุ 65 ปี เมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไปหากผลตรวจแปปสเมียร์เป็นลบติดต่อกันอย่างน้อย 53 ครั้งภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่จะสามารถหยุดตรวจแปปสเมียร์ได้

  ภาวะสุขภาพที่ควรเข้ารับการตรวจภายใน 

  หากพบว่ามีภาวะสุขภาพ หรืออาการผิดปกติดังต่อไปนี้ในระดับรุนแรง หรือมีอาการเป็นประจำหรือเรื้อรัง ควรเข้ารับการตรวจภายในโดยเร็วที่สุด 

  • คัน แสบร้อน บริเวณอวัยวะเพศ และอวัยวะเพศมีกลิ่นเหม็น
  • ตกขาวผิดปกติ 
  • เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด 
  • ประจำเดือนมามากหรือน้อยเกินไป 
  • ปวดท้องน้อย 
  • มีผื่น หรือติ่งเนื้อที่อวัยวะเพศภายนอก
  • คลำพบก้อนบริเวณท้องน้อย 

  วิธีการตรวจภายใน

  วิธีการตรวจภายในที่นิยมใช้ อาจมีดังนี้ 

   • การตรวจด้วยสายตา คุณหมอจะสำรวจว่ามีการระคายเคือง รอยแดง แผลบริเวณอวัยวะเพศภายนอกและช่องคลอดหรือไม่
   • การตรวจด้วยการสัมผัส คุณหมอจะคลำหน้าท้องพร้อมสอดนิ้วเข้าไปในช่องคลอด และในบางกรณี อาจตรวจที่บริเวณทวารหนักด้วย
   • การตรวจโดยใช้อุปกรณ์สเปคคูลั่ม (speculum) สเปคคูลั่มมีลักษณะคล้ายปากเป็ด ใช้เพื่อขยายขนาดผนังช่องคลอดเพื่อให้เห็นลักษณะภายในช่องคลอด ตกขาว และปากมดลูก การสอดอุปกรณ์นี้เข้าไปในช่องคลอดอาจทำให้ผู้หญิงบางคนรู้สึกอึดอัด แต่ควรผ่อนคลาย ไม่เกร็ง เพื่อให้คุณหมอสามารถวินิจฉัยและได้ข้อมูลการตรวจที่ถูกต้อง

   การตรวจแปปสเมียร์ (Pap Smear หรือ Pap Test) คุณหมอจะใช้อุปกรณ์สอดผ่านและถ่างขยายช่องคลอด จากนั้นป้ายเซลล์จากมดลูกไปส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยปกติ อาจทราบผลตรวจภายในเวลา 2-3 วัน หรือขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลแต่ละแห่ง

  การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจภายใน 

  การเตรียมตัวและขั้นตอนการตรวจภายใน อาจมีดังนี้ 

  • ควรนัดการตรวจภายใน ในช่วงที่ไม่มีประจำเดือน
  • งดใช้ผ้าอนามัยแบบสอด งดโกนขน และงดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 2 วัน ก่อนเข้ารับการตรวจภายใน
  • ล้างทำความสะอาดอวัยวะเพศภายนอกให้ดี หลีกเลี่ยงการสวนล้างช่องคลอด และควรปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ 
  • เปลี่ยนใส่ชุดที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียมไว้ให้ 
  • ขึ้นขาหยั่ง ซึ่งเป็นเตียงสำหรับตรวจภายใน ผู้เข้ารับการตรวจภายในต้องนอนหงาย แล้วพาดขาทั้ง 2 ข้างบนขาหยั่ง ไม่เกร็งกล้ามเนื้อช่องคลอดและหน้าท้อง
  • คุณหมอจะสอดคีมปากเป็ดหรือสเปคคูลั่ม (Speculum) เข้าไปในช่องคลอด เพื่อขยายช่องคลอดให้สามารถสังเกตภายในช่องคลอดได้ง่ายขึ้น ก่อนจะตรวจดูความผิดปกติภายในช่องคลอดและปากมดลูก 
  • ในรายที่ตรวจมะเร็งปากมดลูก (pap smear) ร่วมด้วยจะใช้เครื่องมือป้ายเซลล์ที่บริเวณช่องคลอดและปากมดลูกเพื่อส่งตรวจ
  • คุณหมอจะถอนสเปคคูลั่มออกจากช่องคลอด แล้วสอดนิ้วมือเข้าไปในช่องคลอด พร้อมใช้นิ้วอีกข้างกดบริเวณท้องน้อยทีละตำแหน่ง เพื่อตรวจมดลูก ปีกมดลูก และอุ้งเชิงกราน
  • เปลี่ยนชุด และรอผลตรวจ

  การตรวจภายในโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณเพียง 5-10 นาที ระหว่างและหลังเข้ารับการตรวจภายในอาจไม่เจ็บแต่อาจรู้สึกจุกเสียดในช่องท้องเล็กน้อย แต่อาการนี้มักหายไปได้เองภายในเวลาไม่นาน

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

  แพทย์หญิงวรัญญา สิริธนาสาร

  สุขภาพทางเพศ · โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์


  เขียนโดย นนทกร บัณฑิตสินทรัพย์ · แก้ไขล่าสุด 14/03/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา