backup og meta
สำรวจ
เครื่องมือตรวจเช็กสุขภาพ
ถามคุณหมอ
บันทึก

ขนาดอวัยวะเพศชาย มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงรัชตภา นาเวศภูติกร · สูตินรีเวชวิทยา · โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น · แก้ไขล่าสุด 26/11/2022

ขนาดอวัยวะเพศชาย มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

ขนาดอวัยวะเพศชาย หมายถึง ความยาวของอวัยวะเพศชายเมื่อแข็งตัวหรือเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ ทั้งนี้ ขนาดอวัยวะเพศชายของผู้ชายไทยจะมีความยาวประมาณ 4 นิ้วหรือ 10.16 เซนติเมตร และผู้ชายส่วนใหญ่มักกังวลว่าขนาดอวัยวะเพศจะส่งผลต่อการสร้างความพึงพอใจเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ทั้งที่จริงแล้ว การสร้างความสุขทางเพศนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น วิธีเล้าโลม ท่าที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ ช่วงเวลาและสถานที่ นอกจากนี้ การรู้จักดูแลรักษาความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของอวัยวะเพศ และรู้วิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึง

ขนาดอวัยวะเพศชาย โดยเฉลี่ย คือเท่าไร

ปกติแล้ว ขนาดอวัยวะเพศของผู้ชายแต่ละคนจะแตกต่างกัน โดยขึ้นกับพันธุกรรมหรือเชื้อชาติ โดยชาวแอฟริกันกับชาวยุโรป จะมีขนาดอวัยวะเพศที่ยาวและใหญ่กว่าคนเอเชีย

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ความยาวเฉลี่ยของอวัยวะเพศชายไทยอยู่ที่ประมาณ 4 นิ้ว หรือ 10.16 เซนติเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับผลสำรวจของเว็บไซต์ From Mars ที่สำรวจขนาดอวัยวะเพศของผู้ชายในหลายประเทศ และสรุปว่าชายไทยมีขนาดอวัยวะเพศเฉลี่ยราว ๆ 11.45 เซนติเมตร ส่วนผู้ชายในประเทศเอเชียอื่น ๆ อย่างศรีลังกา เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ มีขนาดอวัยวะเพศเฉลี่ยประมาณ 10.89 เซนติเมตร 11.47 เซนติเมตร 11.49 เซนติเมตร และ 11.53 เซนติเมตร ตามลำดับ

งานวิจัยชิ้นหนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับขนาดและเส้นรอบวงขององคชาตเมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ ซึ่งเผยแพร่ในวารสาร BJU International ปี พ.ศ. 2557 ได้ศึกษาขนาดอวัยวะเพศชายจากผู้ชายจำนวน 15,521 ราย พบว่า ค่าเฉลี่ยของความยาวองคชาตขณะอ่อนและแข็งตัว คือ 9.16 และ 13.12 เซนติเมตร ส่วนค่าเฉลี่ยของเส้นรอบวงองคชาตเมื่ออ่อนและแข็งตัว คือ 9.31 และ 11.66 เซนติเมตร

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขนาดอวัยวะเพศชาย ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Sex & Marital Therapy ปี พ.ศ. 2564 นักวิจัยอ้างอิงข้อมูลจากผลการศึกษาหลาย ๆ ชิ้นพบว่า ผู้ชายส่วนใหญ่เชื่อว่าขนาดอวัยวะเพศชายที่แข็งตัวแล้วควรมีความยาวมากกว่า 15.24 เซนติเมตร ขณะที่ค่าเฉลี่ยความยาวของอวัยวะเพศชายเมื่อแข็งตัวจะอยู่ระหว่าง 12.95-13.97 เซนติเมตร

นอกจากนี้ งานวิจัยยังระบุว่า ผู้ชายส่วนใหญ่ต้องการมีขนาดอวัยวะเพศชายที่ยาวและใหญ่ขึ้น โดยมีผู้ชายจำนวนหนึ่งเลือกเพิ่มขนาดด้วยการผ่าตัด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ถึงจุดสุดยอดได้ยากขึ้น สูญเสียความรู้สึกและความไวต่อสัมผัสต่าง ๆ

ขนาดอวัยวะเพศชาย มีผลต่อการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่

ผู้ชายส่วนใหญ่มักกังวลว่าขนาดอวัยวะเพศมีผลต่อการสร้างความพึงพอใจระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ การถึงจุดสุดยอดหรือการสร้างความสุขจากการร่วมเพศนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น วิธีเล้าโลม เวลาและสถานที่ กลิ่นและสภาพแวดล้อม อารมณ์ความรู้สึกของคู่รัก การสื่อสารให้ต่างฝ่ายต่างทราบถึงความชอบ ท่าทางที่ใช้ในการร่วมเพศ

อย่างไรก็ตาม ผู้ชายที่มีขนาดอวัยวะเพศในช่วงความยาวต่าง ๆ อาจลองปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจขณะมีเพศสัมพันธ์ให้มากขึ้น ดังนี้

  • ผู้ชายที่มีขนาดอวัยวะเพศสั้นกว่าค่าเฉลี่ย ควรมีเพศสัมพันธ์ในท่าด๊อกกี้สไตล์ (Doggy Style) หรือท่าหมาเพราะจะเอื้อให้สอดอวัยวะเพศเข้าไปในช่องคลอดได้ลึก ขณะเดียวกัน การมีเพศสัมพันธ์ในท่าที่คู่นอนนอนหงายอยู่ในอิริยาบถหนีบขาชิดได้ อย่างท่ามิชชันนารี (Missionary) หรือท่าที่ให้คู่นอนอยู่ด้านบนอย่างท่าคาวเกิร์ล (Cowgirl) ยังช่วยทำให้ช่องคลอดอยู่ในลักษณะที่แน่นและกระชับ ซึ่งเอื้อให้คู่รักมีความสุขหรือสร้างความพึงพอใจระหว่างมีเพศสัมพันธ์ได้มากขึ้น ทั้งนี้ นอกจากท่าร่วมเพศแล้ว ผู้ชายที่มีขนาดอวัยวะเพศชายสั้นกว่าค่าเฉลี่ย ควรใส่ใจสร้างความสุขให้กับคู่นอนด้วยวิธีอื่น ๆ ด้วย เช่น การมีเพศสัมพันธ์ด้วยปาก การใช้เซ็กส์ทอย การเล้าโลมที่ยาวนานขึ้น
  • ผู้ชายที่มีขนาดอวัยวะเพศยาวกว่าค่าเฉลี่ย ก่อนมีเพศสัมพันธ์ ควรเล้าโลมให้ฝ่ายหญิงตื่นตัวทางเพศหรือมีอารมณ์ด้วยการสัมผัสไปตามบริเวณที่อ่อนไหวต่อความรู้สึก เช่น หน้าอก อวัยวะเพศ เพื่อให้แน่ใจว่าช่องคลอดของฝ่ายหญิงมีน้ำหล่อลื่นมากพอและพร้อมรองรับอวัยวะเพศที่ยาวหรือใหญ่กว่าปกติ นอกจากนี้ ควรให้ฝ่ายหญิงเลือกท่าทางที่ใช้ในการร่วมเพศเพื่อจะได้ควบคุมจังหวะการเคลื่อนไหวที่ทำให้รู้สึกสบายตัวและป้องกันการบาดเจ็บ โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือทางทวารหนัก
  • ผู้ชายที่มีขนาดอวัยวะเพศเท่า ๆ กับค่าเฉลี่ย สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและความชอบของทั้งสองฝ่าย และอาจเลือกใช้เซ็กส์ทอยหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมด้วยระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เพื่อช่วยเพิ่มความสุขและสร้างสีสัน แต่ควรระมัดระวังอาการบาดเจ็บและควรรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี ขนาดอวัยวะเพศชาย เท่าใดก็ตาม ควรดูแลและรักษาความสะอาดสุขอนามัยของอวัยวะเพศอยู่เสมอ รวมทั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ควรสวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

หมายเหตุ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใดตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

แพทย์หญิงรัชตภา นาเวศภูติกร

สูตินรีเวชวิทยา · โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น · แก้ไขล่าสุด 26/11/2022

ad iconโฆษณา

คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

ad iconโฆษณา
ad iconโฆษณา