backup og meta

ช่วยตัวเองบ่อย มีผลเสียหรือไม่ อย่างไร

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย นายแพทย์ธิบดี หฤไชยะศักดิ์ · สุขภาพทางเพศ · Dionysus Fertility Center


เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น · แก้ไขล่าสุด 22/03/2024

ช่วยตัวเองบ่อย มีผลเสียหรือไม่ อย่างไร

การช่วยตัวเอง คือการสัมผัสหรือลูบไล้ตัวเอง เพื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ แม้การช่วยตัวเองนับเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงไม่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ แต่หาก ช่วยตัวเองบ่อย อาจส่งผลให้อวัยวะเพศบาดเจ็บได้ นอกจากนั้น ผู้ที่หมกมุ่นจนเสพติดการช่วยตัวเอง อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักและรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ยากขึ้น

การช่วยตัวเอง คืออะไร

การช่วยตัวเอง หรือการสำเร็จความใคร่ หมายถึง การสัมผัสอวัยวะเพศ และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ไวต่อความรู้สึกทางเพศ อย่างปานนม องคชาต หรือทวารหนัก เพื่อสร้างความสุขทางเพศ หรือทำให้ถึงจุดสุดยอดโดยไม่ต้องพึ่งพาคู่นอน

การช่วยตัวเองนับเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัย เนื่องจากไม่เสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใด ๆ และไม่ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ การช่วยตัวเองยังมีประโยชน์อีกหลายประการ เช่น

 • ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
 • ลดความเครียด
 • ช่วยให้หลับสบาย
 • ส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศ และสุขภาพของระบบสืบพันธุ์
 • ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ช่วยระบายความต้องการทางเพศ โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สะดวกในการมีเพศสัมพันธ์ เช่น ระหว่างตั้งครรภ์

ความเข้าใจผิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการช่วยตัวเอง

ความเข้าใจผิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยตัวเอง มีดังต่อไปนี้

 • การช่วยตัวเองทำให้อสุจิลดลง และส่งผลกระทบให้โอกาสมีบุตรน้อยลง

ความจริงแล้ว ร่างกายของเพศชายผลิตอสุจิใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น การช่วยตัวเองจึงไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสการมีบุตรที่น้อยลงแต่อย่างใด

 • การช่วยตัวเองทำให้ความต้องการทางเพศน้อยลง

บางคนเข้าในว่า การช่วยตัวเองจะทำให้ความต้องการทางเพศน้อยลงและลดปริมาณของฮอร์โมนเพศชาย ซึ่งทำหน้าที่รักษาความเป็นชายต่าง ๆ เช่น หนวดเครา ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัว และรักษาระดับความต้องการทางเพศ

ความจริงแล้ว การช่วยตัวเองไม่มีผลต่อความต้องการทางเพศ รวมถึงไม่ส่งผลให้ระดับฮอร์โมนเพศเทสโทสเตอโรนในร่างกายลดลง เนื่องจากระดับฮอร์โมนเพศเทสโทสเตอโรนนั้นควบคุมโดยต่อมใต้สมอง ไม่เกี่ยวกับการช่วยตัวเองแต่อย่างใด

 • การช่วยตัวเองทำให้ความสุขในการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนลดลง

ความจริงแล้ว การช่วยตัวเองถือเป็นการสำรวจตัวเองว่าชอบถูกกระตุ้นทางเพศแบบไหน ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความสุขระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอน

 • การช่วยตัวเองเป็นเรื่องน่าละอายหรือเป็นเรื่องผิดปกติ
 • ความจริงแล้ว การช่วยตัวเองถือเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติ เป็นการสร้างความสุขและความพึงพอใจให้ตัวเอง

  • ช่วยตัวเองบ่อยมีผลต่อประจําเดือนหรือไม่

  ความจริงแล้ว การช่วยตัวเองบ่อย ไม่ได้ ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการมีประจำเดือน ไม่ได้ทำให้ประจำเดือนมาช้า มาเร็ว หรือประจำเดือนเลื่อน ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องมีความกังวลใด ๆ

  ช่วยตัวเองบ่อย แค่ไหน จึงถือว่ามากเกินไป

  ในทางการแพทย์ ไม่ได้มีการระบุว่าการช่วยตัวเองวันละกี่ครั้งจึงส่งผลดีต่อสุขภาพ หรือวันละกี่ครั้งจึงส่งผลเสียต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม การช่วยตัวเองควรอยู่ในขอบเขตที่พอดี ไม่บ่อยเกินไปจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือการรักษาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือคนรอบข้าง ทั้งนี้ การเสพติดการช่วยตัวเอง หรือที่เรียกว่า ช่วยตัวเองบ่อย อาจพิจารณาได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้

  • ละเลยงานบ้าน หรือกิจวัตรประจำวัน เพื่อไปช่วยตัวเอง
  • ไม่ไปโรงเรียน หรือสถานที่ทำงาน เพื่อช่วยตัวเอง
  • ยกเลิกทริปเที่ยวกับเพื่อน หรือการทำกิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อหาเวลาว่างอยู่กับตัวเองและช่วยตัวเอง
  • ยอมพลาดงานหรือกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ เพื่อช่วยตัวเอง

  ช่วยตัวเองบ่อย ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร

  ผู้ที่เสพติดการช่วยตัวเอง หรือช่วยตัวเองบ่อย อาจก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ ดังนี้

  • ทำให้เหนื่อยล้าหรือหมดแรงและอาจทำให้ไม่อยากตื่นขึ้นไปทำกิจวัตรประจำวัน
  • อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก เพราะอาจทำให้ใช้เวลาด้วยกันน้อยลง หรือไม่สนใจว่าคู่รักต้องการอะไร
  • ละเลยความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับคนรอบข้าง เพื่อนฝูง หรือคนในครอบครัว

  นอกจากนั้น หากช่วยตัวเองบ่อย และทำไม่ถูกวิธี หรือใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่สะอาดร่วมด้วยอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอวัยวะเพศของชายและหญิง ดังนี้

  • เพศชาย ทำให้ผิวหนังบริเวณองคชาตระคายเคืองหรือบาดเจ็บได้หากช่วยตัวเองด้วยวิธีรุนแรง นอกจากนั้น การพยายามงอองคชาตระหว่างองคชาตแข็งตัว อาจทำให้องคชาตหักหรือเนื้อเยื่อภายในฉีกขาดได้
  • เพศหญิง ทำให้ถึงจุดสุดยอดได้ยากขึ้นเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก หากบริเวณที่มักถูกกระตุ้นระหว่างช่วยตัวเองไม่ถูกกระตุ้นระหว่างมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ การกระตุ้นคลิตอริสมากเกินไปในระหว่างช่วยตัวเอง อาจทำรู้สึกเจ็บบริเวณคลิตอริสเมื่อมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนั้น หากใช้เซ็กส์ทอยที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ทำความสะอาดก่อนและหลังใช้ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือติดเชื้อได้

  อย่างไรก็ตาม หากกังวลเกี่ยวกับจำนวนครั้งในการช่วยตัวเอง รู้สึกผิดเมื่อช่วยตัวเอง หรือสงสัยว่าช่วยตัวเองบ่อยเกินไป ควรปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญ หรืออาจลองเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองด้วยการหากิจกรรมประเภทอื่นทำ เช่น การออกกำลังกาย ฟังเพลง อ่านหนังสือ

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

  นายแพทย์ธิบดี หฤไชยะศักดิ์

  สุขภาพทางเพศ · Dionysus Fertility Center


  เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น · แก้ไขล่าสุด 22/03/2024

  ad iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  ad iconโฆษณา
  ad iconโฆษณา