คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ช่วยตัวเองบ่อย มีผลเสียหรือไม่ อย่างไร

ช่วยตัวเองบ่อย มีผลเสียหรือไม่ อย่างไร

การช่วยตัวเอง คือการสัมผัสหรือลูบไล้อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือหน้าอกของตนเอง เพื่อกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ หรือเพื่อสำเร็จความใคร่ แม้การช่วยตัวเองนับเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงไม่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ แต่หาก ช่วยตัวเองบ่อย อาจส่งผลให้อวัยวะเพศบาดเจ็บได้ นอกจากนั้น ผู้ที่หมกมุ่นจนเสพติดการช่วยตัวเอง อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักและรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ยากขึ้น

health-tool-icon

เครื่องคำนวณหา ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ของคุณ และดูว่าคุณมีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพดีหรือไม่ เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้เพื่อคำนวณค่าดัชนีมวลกายของลูกคุณได้อีกด้วย

เพศชาย

เพศหญิง

การช่วยตัวเอง คืออะไร

การช่วยตัวเอง หรือการสำเร็จความใคร่ หมายถึง การสัมผัสอวัยวะเพศ และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ไวต่อความรู้สึกทางเพศ อย่างปานนม องคชาต หรือทวารหนัก เพื่อสร้างความสุขทางเพศ หรือทำให้ถึงจุดสุดยอดโดยไม่ต้องพึ่งพาคู่นอน

การช่วยตัวเองนับเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัย เนื่องจากไม่เสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใด ๆ และไม่ก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ การช่วยตัวเองยังมีประโยชน์อีกหลายประการ เช่น

 • ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
 • ลดความเครียด
 • ช่วยให้หลับสบาย
 • ส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศ และสุขภาพของระบบสืบพันธุ์
 • ลดความเสี่ยงโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ช่วยระบายความต้องการทางเพศ โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สะดวกในการมีเพศสัมพันธ์ เช่น ระหว่างตั้งครรภ์

ความเข้าใจผิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการช่วยตัวเอง

ความเข้าใจผิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยตัวเอง มีดังต่อไปนี้

 • การช่วยตัวเองทำให้อสุจิลดลง และส่งผลกระทบให้โอกาสมีบุตรน้อยลง ความจริงแล้ว ร่างกายของเพศชายผลิตอสุจิใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น การช่วยตัวเองจึงไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสการมีบุตรที่น้อยลงแต่อย่างใด
 • การช่วยตัวเองทำให้ความต้องการทางเพศน้อยลงและลดระดับฮอร์โมนเพศเทสโทสเตอโรนซึ่งทำหน้าที่รักษาความเป็นชายต่าง ๆ เช่น หนวดเครา ทำให้อวัยวะเพศแข็งตัว และรักษาระดับความต้องการทางเพศ ความจริงแล้ว การช่วยตัวเองไม่มีผลต่อความต้องการทางเพศ รวมถึงไม่ส่งผลให้ระดับฮอร์โมนเพศเทสโทสเตอโรนในร่างกายลดลง เนื่องจากระดับฮอร์โมนเพศเทสโทสเตอโรนนั้นควบคุมโดยต่อมใต้สมอง ไม่เกี่ยวกับการช่วยตัวเองแต่อย่างใด
 • การช่วยตัวเองทำให้ความสุขในการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนลดลง ความจริงแล้ว การช่วยตัวเองถือเป็นการสำรวจตัวเองว่าชอบถูกกระตุ้นทางเพศแบบไหน ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความสุขระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอน
 • การช่วยตัวเองเป็นเรื่องน่าละอายหรือเป็นเรื่องผิดปกติ ความจริงแล้ว การช่วยตัวเองถือเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติ เป็นการสร้างความสุขและความพึงพอใจให้ตัวเอง

ช่วยตัวเองบ่อย แค่ไหน จึงถือว่ามากเกินไป

ในทางการแพทย์ ไม่ได้มีการระบุว่าการช่วยตัวเองวันละกี่ครั้งจึงส่งผลดีต่อสุขภาพ หรือวันละกี่ครั้งจึงส่งผลเสียต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตาม การช่วยตัวเองควรอยู่ในขอบเขตที่พอดี ไม่บ่อยเกินไปจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือการรักษาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือคนรอบข้าง ทั้งนี้ การเสพติดการช่วยตัวเอง หรือที่เรียกว่า ช่วยตัวเองบ่อย อาจพิจารณาได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้

 • ละเลยงานบ้าน หรือกิจวัตรประจำวัน เพื่อไปช่วยตัวเอง
 • ไม่ไปโรงเรียน หรือสถานที่ทำงาน เพื่อช่วยตัวเอง
 • ยกเลิกทริปเที่ยวกับเพื่อน หรือการทำกิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อหาเวลาว่างอยู่กับตัวเองและช่วยตัวเอง
 • ยอมพลาดงานหรือกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ เพื่อช่วยตัวเอง

ช่วยตัวเองบ่อย ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไร

ผู้ที่เสพติดการช่วยตัวเอง หรือช่วยตัวเองบ่อย อาจก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ ดังนี้

 • ทำให้เหนื่อยล้าหรือหมดแรงและอาจทำให้ไม่อยากตื่นขึ้นไปทำกิจวัตรประจำวัน
 • อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก เพราะอาจทำให้ใช้เวลาด้วยกันน้อยลง หรือไม่สนใจว่าคู่รักต้องการอะไร
 • ละเลยความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับคนรอบข้าง เพื่อนฝูง หรือคนในครอบครัว

นอกจากนั้น หากช่วยตัวเองบ่อย และทำไม่ถูกวิธี หรือใช้อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่สะอาดร่วมด้วยอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอวัยวะเพศของชายและหญิง ดังนี้

 • เพศชาย ทำให้ผิวหนังบริเวณองคชาตระคายเคืองหรือบาดเจ็บได้หากช่วยตัวเองด้วยวิธีรุนแรง นอกจากนั้น การพยายามงอองคชาตระหว่างองคชาตแข็งตัว อาจทำให้องคชาตหักหรือเนื้อเยื่อภายในฉีกขาดได้
 • เพศหญิง ทำให้ถึงจุดสุดยอดได้ยากขึ้นเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก หากบริเวณที่มักถูกกระตุ้นระหว่างช่วยตัวเองไม่ถูกกระตุ้นระหว่างมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ การกระตุ้นคลิตอริสมากเกินไปในระหว่างช่วยตัวเอง อาจทำรู้สึกเจ็บบริเวณคลิตอริสเมื่อมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนั้น หากใช้เซ็กส์ทอยที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ทำความสะอาดก่อนและหลังใช้ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือติดเชื้อได้

อย่างไรก็ตาม หากกังวลเกี่ยวกับจำนวนครั้งในการช่วยตัวเอง รู้สึกผิดเมื่อช่วยตัวเอง หรือสงสัยว่าช่วยตัวเองบ่อยเกินไป ควรปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญ หรืออาจลองเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองด้วยการหากิจกรรมประเภทอื่นทำ เช่น การออกกำลังกาย ฟังเพลง อ่านหนังสือ

Verifying...

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Masturbation. https://www.plannedparenthood.org/learn/teens/sex/masturbation. Accessed June 10, 2022

What is masturbation, and how do you do it?. https://sexetc.org/info-center/post/what-is-masturbation-and-how-do-you-do-it/. Accessed June 10, 2022

Male Masturbation: 5 Things You Didn’t Know. https://www.webmd.com/men/guide/male-masturbation-5-things-you-didnt-know. Accessed June 10, 2022

Male masturbation: Does frequency affect male fertility?. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/male-infertility/expert-answers/male-masturbation/faq-20058426. Accessed June 10, 2022

Your Guide to Masturbation. https://www.webmd.com/sex-relationships/guide/masturbation-guide. Accessed June 10, 2022

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น แก้ไขล่าสุด 6 วันก่อน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย Duangkamon Junnet