ซาดิส คืออะไร อันตรายหรือไม่ พฤติกรรมแบบไหนเข้าข่ายซาดิส

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย Duangkamon Junnet


เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น · แก้ไขล่าสุด 19/08/2022

  ซาดิส คืออะไร อันตรายหรือไม่ พฤติกรรมแบบไหนเข้าข่ายซาดิส

  ซาดิส หรือ ผู้ที่มีรสนิยมทางเพศแบบซาดิส (Sadism หรือ Sexual Sadism Disorder) จัดเป็นความผิดปกติทางเพศแบบหนึ่ง โดยผู้ที่ซาดิสจะมีความสุขหรือมีความตื่นตัวทางเพศ เมื่อได้จินตนาการ เห็น หรือแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง ไม่ว่าทางกายหรือจิตใจ ซึ่งแม้ในปัจจุบัน พฤติกรรมซาดิสจะเป็นที่ยอมรับในคู่รักบางคู่ แต่ก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ สำหรับผู้ที่ต้องการปรับหรือลดพฤติกรรมซาดิสนั้นสามารถทำได้ด้วยการพูดคุยกับคุณหมอเพื่อปรับทัศนคติ ร่วมกับการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีคุณสมบัติลดความต้องการทางเพศและโอกาสที่จะใช้ความรุนแรงแบบขาดสติ

  ซาดิส คืออะไร

  ซาดิสเป็นคำเรียกผู้ที่มีรสนิยมหรือจินตนาการทางเพศแบบซาดิส ซึ่งเป็นการใช้ความรุนแรงกับผู้อื่น ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจ ทั้งนี้ พฤติกรรมที่เข้าข่ายซาดิสมีหลายระดับ ตั้งแต่การพูดจารุนแรงหรือด่าทอเพื่อให้คู่นอนเสียความรู้สึก ไปจนถึงการมีเพศสัมพันธ์แบบรุนแรงและการทรมานอีกฝ่ายให้เจ็บปวด เช่น การใช้แส้ฟาด การกัด การตี การใช้เชือกมัดแขนขา การใช้โซ่ตรวนล่าม

  ทั้งนี้ แม้ซาดิสอาจเป็นรสนิยมทางเพศที่ดูอันตราย แต่มีกลุ่มที่ชื่นชอบพฤติกรรมความรุนแรงนี้ เรียกว่า มาโซคิสม์ (Sexual Masochism) ซึ่งเป็นผู้ที่ชอบถูกทำร้าย ทั้งทางกายและทางใจ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวทางเพศหรือถึงจุดสุดยอด

  ในปัจจุบันนี้ ซาดิส-มาโซคิสม์ได้กลายเป็นพฤติกรรมทางเพศที่ได้รับการยอมรับในคู่รักบางคู่ อย่างไรก็ตาม การใช้ความรุนแรงบางอย่างอาจนำไปสู่การเสียชีวิตโดยไม่ตั้งใจได้ โดยเฉพาะการรัดคอด้วยเชือกหรือถุงพลาสติกซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมทางเพศแบบซาดิส-มาโซคิสม์

  ซาดิสแสดงพฤติกรรมอย่างไร และใครบ้างที่เข้าข่ายซาดิส

  คู่มือวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต ของสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา ระบุว่า ผู้ที่เข้าข่ายว่ามีรสนิยมทางเพศแบบซาดิสนั้นจะตื่นตัวทางเพศเมื่อได้ใช้ความรุนแรง ทั้งผ่านการทำร้ายด้วยคำพูดหรือการกระทำที่ส่งผลให้คู่นอนเจ็บปวดทางกายหรือใจ โดยความรู้สึกตื่นตัวทางเพศดังกล่าวต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และสร้างความลำบากในการเข้าสังคมหรือการดำเนินชีวิตประจำวัน

  ทั้งนี้ หากต้องการทราบว่าตนเองมีรสนิยมทางเพศแบบซาดิสหรือไม่ สามารถทำแบบทดสอบต่าง ๆ เพื่อประเมินผล รวมถึงการวัดการตื่นตัวทางเพศ โดยที่คุณหมอจะให้ดูภาพหรือฟังเสียงที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง และประเมินผลลัพธ์

  โดยทั่วไป ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 19 ปี ขึ้นไปสามารถเข้ารับการตรวจเพื่อประเมินว่าตนเองมีรสนิยมทางเพศแบบซาดิสหรือไม่

  รสนิยมทางเพศแบบซาดิส มีสาเหตุจากอะไร

  ในปัจจุบัน ยังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการมีรสนิยมทางเพศแบบซาดิส สันนิษฐานว่า อาจเกิดจากความต้องการที่จะมีอำนาจเหนือผู้อื่นหรือ

  นอกจากนี้ ซาดิสอาจเป็นผลจากอิทธิพลของสื่ออนาจาร งานวิจัยชิ้นหนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่ออนาจารต่อพฤติกรรมเชิงซาดิสของเพศชายในประเทศโมซัมบิกต่อคู่นอนเพศหญิง ตีพิมพ์ในวารสาร Current Psychology ปี พ.ศ. 2561 นักวิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและหญิงจำนวน 512 ราย และให้ทำแบบสอบถาม ก่อนนำคำตอบที่ได้ไปประมวลผล โดยได้ข้อสรุปว่า ความถี่ในการดูสื่อลามกของเพศชาย ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางเพศแบบซาดิส นอกจากนี้ หากเพศชายมีอายุมากกว่าและมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นอาจส่งผลให้ฝ่ายชายแสดงพฤติกรรมทางเพศแบบซาดิสต่อคู่นอนเพิ่มขึ้น

  รสนิยมทางเพศแบบซาดิสรักษาได้หรือไม่

  รสนิยมทางเพศแบบซาดิส อาจรักษาหรือลดการใช้ความรุนแรงระหว่างทำกิจกรรมทางเพศได้ด้วยการปรับทัศนคติ เพื่อเบี่ยงเบนความคิดที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงให้ลดน้อยลง ร่วมกับการใช้ยาต้านเศร้าซึ่งมีคุณสมบัติลดการแสดงพฤติกรรมเชิงซาดิสแบบไม่ยั้งคิดหรือการใช้ความรุนแรง และการใช้ยาต้านฮอร์โมนเพศชายซึ่งมีฤทธิ์ลดความต้องการทางเพศ ทั้งนี้ ควรปรึกษาคุณหมอก่อนใช้ยาทุกชนิด

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  Duangkamon Junnet


  เขียนโดย ธนชาติ จึงแย้มปิ่น · แก้ไขล่าสุด 19/08/2022

  โฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  โฆษณา
  โฆษณา
  โฆษณา