home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

ฝันเปียกคืออะไร

ฝันเปียกคืออะไร

ฝันเปียก เป็นกระบวนการปล่อยน้ำอสุจิของเพศชายในขณะนอนหลับ แต่ก็อาจเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงเช่นกัน ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในเพศชายวัยแรกรุ่น เนื่องจากฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงมาก ร่างกายเริ่มผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและสร้างตัวอสุจิเพื่อเริ่มกระบวนการปฏิสนธิ อย่างไรก็ตาม บางคนอาจไม่เคยมีฝันเปียกเลย ในขณะที่บางคนอาจฝันเปียกบ่อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ

ฝันเปียกคืออะไร

ฝันเปียก คือ การปล่อยน้ำอสุจิออกจากอวัยวะเพศชายเนื่องจากการถึงจุดสุดยอดระหว่างฝัน พบบ่อยในช่วงวัยแรกรุ่น มักเกิดขึ้นช่วงเวลากลางคืนในขณะที่นอนหลับและอาจฝันเกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือเกิดจากการที่อวัยวะเพศถูกกระตุ้นด้วยการเสียดสีกับผ้าห่มหรือหมอน ผู้หญิงอาจมีอาการฝันเปียกซึ่งเป็นการหลั่งน้ำหล่อลื่นออกทางช่องคลอดระหว่างนอนหลับได้เช่นกัน แต่โอกาสเกิดจะน้อยกว่าผู้ชาย

สาเหตุของฝันเปียก

ผู้ชายในช่วงอายุระหว่าง 9-15 ปี จะเข้าสู่วัยเจริญพันธ์ุ ร่างกายจะเริ่มผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้นและสร้างตัวอสุจิออกมา เตรียมพร้อมที่จะเริ่มกระบวนปฏิสนธิกันไข่ โดยฮอร์โมนที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้มีแรงขับทางเพศมากขึ้น ทำให้เกิดความฝันเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนอนหลับ และทำให้เกิดอาการฝันเปียกเมื่อถึงจุดสุดยอด

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับฝันเปียก

  1. ฝันเปียกไม่จำเป็นต้องฝันเรื่องทางเพศเสมอไป ฝันเปียกอาจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลฝันเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ แต่ในบางกรณี ฝันเปียกอาจเกิดขึ้นเมื่ออวัยวะเพศถูกกระตุ้นจากแรงเสียดสีของเสื้อผ้า ผ้าห่ม หมอนข้าง หรือปัจจัยอื่น ๆ
  2. ฝันเปียกเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัย ฝันเปียกเกิดขึ้นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง บางคนอาจไม่เคยมีฝันเปียกเลย บางคนอาจเกิดขึ้นประปรายในช่วงวัยรุ่น บางคนอาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงวัยรุ่นแต่ไม่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ แต่บางคนอาจมีอาการฝันเปียกตลอดทั้งชีวิต
  3. ฝันเปียกเกิดขึ้นบ่อยในวัยแรกรุ่น เนื่องจากช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน วัยรุ่นอาจยังไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศและมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์มากกว่า จึงอาจทำให้น้ำอสุจิถูกปล่อยออกมาระหว่างการนอนหลับ
  4. ฝันเปียกกับระบบสืบพันธุ์ การหลั่งฝันเปียกสามารถช่วยลดอสุจิส่วนเกินในลูกอัณฑะ ซึ่งส่งผลดีต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์ในผู้ชาย
  5. ฝันเปียกไม่ลดจำนวนตัวอสุจิ แต่ฝันเปียกช่วยกำจัดอสุจิเก่าและช่วยสร้างอสุจิใหม่ที่สุขภาพดีและแข็งแรงกว่า
  6. จัดการตัวเองเมื่อมีฝันเปียก หากพบฝันเปียกในตอนเช้าให้ล้างอวัยวะเพศด้วยน้ำและสบู่ รวมถึงบริเวณใต้หนังหุ้มปลาย เพื่อทำความสะอาดและลดการหมักหมมของสิ่งสกปรก

ผู้หญิงมีฝันเปียกได้หรือไม่

ผู้หญิงสามารถมีอาการฝันเปียกได้เช่นกัน โดยมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเมื่อผู้หญิงมีความฝันเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทำให้มีการหลั่งน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดของผู้หญิงไหลออกมาขณะถึงจุดสุดยอด อย่างไรก็ตาม โอกาสเกิดฝันเปียกในผู้หญิงมีน้อยกว่าผู้ชาย

สามารถป้องกันฝันเปียกได้หรือไม่

ฝันเปียกไม่สามารถควบคุมได้ แต่อาจสามารถลดปริมาณการเกิดฝันเปียกได้ด้วยการช่วยตัวเอง เพื่อช่วยลดปริมาณของน้ำอสุจิ นอกจากนี้ การนอนคว่ำอาจช่วยลดปริมาณการหลั่งฝันเปียกในวลากลางคืนได้เช่นกัน

หากฝันเปียกเป็นปัญหาที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ อึดอัด หรืออับอาย ควรปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับอาการฝันเปียก และรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการผ่อนคลายก่อนนอนเพื่อลดอาการหลั่งฝันเปียก

ผู้ที่มีพฤติกรรมเสพติดทางเพศส่งผลต่อฝันเปียก

ผู้ที่มีพฤติกรรมเสพติดทางเพศอาจทำให้เกิดฝันเปียกได้ เนื่องจากพฤติกรรมนี้ส่งผลต่อจินตนาการทางเพศ ทำให้เกิดแรงกระตุ้นทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ อย่างรุนแรง โดยไม่สามารถควบคุมได้ จนอาจทำให้มีความฝันเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และอาจเกิดฝันเปียกบ่อยครั้ง ซึ่งคุณหมออาจมีแนวทางรักษาพฤติกรรมเสพติดทางเพศ ดังนี้

จิตบำบัด

เป็นวิธีบำบัดด้วยการพูดคุย สามารถช่วยให้เรียนรู้วิธีจัดการพฤติกรรมเสพติดทางเพศได้ ได้แก่

  • การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) ช่วยให้ผู้ป่วยตระหนักรู้ถึงความเชื่อและพฤติกรรมเชิงลบ แล้วจึงแทนที่ด้วยวิธีการรับมือที่สามารถช่วยแก้ไขปัญพฤติกรรมเสพติดทางเพศ
  • การบำบัดด้วยการยอมรับและความมุ่งมั่น เน้นการยอมรับความคิด การกระตุ้น และความมุ่งมั่นในการเลือกการกระทำที่สอดคล้องกับค่านิยม
  • จิตบำบัด เน้นการเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความคิดและพฤติกรรมที่ไม่ได้สติ พัฒนาแรงจูงใจ และการแก้ไขข้อขัดแย้งภายในจิตใจ

รักษาด้วยยา

ยาที่ใช้รักษาพฤติกรรมเสพติดทางเพศ ช่วยลดอาจการทางจิต อาการเสพติด และลดผลกระทบทางฮอร์โมน ได้แก่ ยากล่อมประสาท แอนโดรเจน นัลเทรกโซน (Naltrexone) ยาควบคุมอารมณ์ (Mood stabilizer)

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Wet Dreams. https://youngmenshealthsite.org/guides/wet-dreams/. Accessed November 11, 2021

What Are Wet Dreams?. https://kidshealth.org/en/teens/expert-wet-dreams.html. Accessed November 11, 2021

Wet Dreams. https://teens.webmd.com/boys/wet-dream-faq. Accessed November 11, 2021

What Are Wet Dreams?. https://www.rchsd.org/health-articles/what-are-wet-dreams/. Accessed November 11, 2021

Do women have wet dreams?. https://www.issm.info/sexual-health-qa/do-women-have-wet-dreams/. Accessed November 11, 2021

All of your questions about wet dreams, answered. https://www.healthymale.org.au/news/all-of-your-questions-about-wet-dreams-answered. Accessed November 11, 2021

Compulsive sexual behavior. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/compulsive-sexual-behavior/symptoms-causes/syc-20360434.

Compulsive sexual behavior-Diagnosis-Treatment. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/compulsive-sexual-behavior/diagnosis-treatment/drc-20360453.

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ แก้ไขล่าสุด 3 สัปดาห์ก่อน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล