คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

สาเหตุที่ประจําเดือนไม่มา เกิดจากอะไร

สาเหตุที่ประจําเดือนไม่มา เกิดจากอะไร

ปกติแล้วผู้หญิงจะมีประจำเดือนทุก ๆ 28 วัน บางคนอาจมาเร็วกว่าหรือช้ากว่านั้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่าง ๆ เช่น การใช้ยาคุมกำเนิด การตั้งครรภ์ ความเครียด การออกกำลังกายอย่างหนัก อาจเป็นสาเหตุที่ประจำเดือนไม่มาได้ ดังนั้น หากสังเกตพบว่ามีอาการประจำเดือนไม่มา ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดและทำการรักษาอย่างเหมาะสม

เครื่องมือคำนวณการตกไข่

เครื่องมือคำนวณการตกไข่

ติดตามรอบการมีประจำเดือนของคุณ เพื่อดูวันที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์หรือคุมกำเนิด

เครื่องมือคำนวณการตกไข่

ติดตามรอบการมีประจำเดือนของคุณ เพื่อดูวันที่เหมาะสมที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์หรือคุมกำเนิด

เครื่องมือคำนวณการตกไข่

ระยะเวลารอบเดือน

(วัน)

28

ช่วงมีประจำเดือน

(วัน)

7

สาเหตุที่ประจําเดือนไม่มา

สาเหตุที่ประจำเดือนไม่มา อาจมีดังต่อไปนี้

 • การรับประทานยาคุมกำเนิด ผู้ที่รับประทานยาคุมกำเนิดหรือหยุดรับประทานยาคุมได้ไม่นานอาจมีอาการประจำเดือนไม่มา เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย อาจต้องรอเวลาให้ร่างกายปรับระบบฮอร์โมนก่อนเพื่อให้การหลั่งของฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนกลับมาเป็นปกติ และร่างกายมีการตกไข่ จึงจะทำให้ประจำเดือนกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง
 • การตั้งครรภ์ ผนังมดลูกที่มีตัวอ่อนฝังอยู่จะไม่หลุดลอกออกมาขณะตั้งครรภ์ ทำให้ประจำเดือนไม่มาหากสังเกตว่าประจำเดือนขาดนานกว่า 2 เดือน ควรตรวจครรภ์ด้วยชุดทดสอบการตั้งครรภ์ หรือตรวจที่โรงพยาบาล
 • น้ำหนักตัวน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์อาจไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอที่จะกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนที่ทำให้ไข่ตก จนอาจทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติหรือประจำเดือนขาด ส่วนผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนอาจส่งผลให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีส่วนช่วยควบคุมระบบสืบพันธุ์ในปริมาณมากเกินไป หรือน้ำหนักตัวที่มากจะส่งผลกระทบต่อการตกไข่ จนทำให้ประจำเดือนคลาดเคลื่อนได้
 • ความเครียด อาจเปลี่ยนแปลงการทำงานของไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่อยู่ด้านล่างของสมองส่วนหน้า ทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนหลายชนิดที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการตกไข่และการมีประจำเดือน
 • การออกกำลังกายหนักเกินไป อาจส่งผลให้ร่างกายเกิดความเครียดจนไปรบกวนการทำงานของต่อมใต้สมอง ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการตกไข่และประจำเดือน จนอาจส่งผลให้ประจำเดือนไม่มา
 • ผลข้างเคียงจากยาบางชนิด เช่น ยากล่อมประสาท ยาลดความดันโลหิต ยารักษาโรคทางจิตเวช ยาต้านซึมเศร้า ยารักษาโรคภูมิแพ้ เคมีบำบัดมะเร็ง ที่อาจส่งผลให้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง และกระทบต่อการมีประจำเดือน
 • วัยใกล้หมดประจำเดือน มักพบได้ในผู้หญิงที่มีอายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากร่างกายอาจผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนจากรังไข่ลดลง ทำให้กระทบต่อการตกไข่ ส่งผลให้ประจำเดือนเริ่มคลาดเคลื่อน ระยะการมีประเดือนห่างออก จนสิ้นสุดการมีประจำเดือน
 • ปัญหาสุขภาพ เช่น ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS) ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ เนื้องอก พังผืดในโพรงมดลูก โครงสร้างของมดลูกและระบบสืบพันธ์ุเสียหายจากการผ่าตัด การขูดมดลูก ล้วนอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ส่งผลรบกวนต่อการตกไข่ และอาจทำให้ประจำเดือนไม่มา

Verifying...

สิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อประจำเดือนไม่มา

หากประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือประจำเดือนขาดเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ดังนี้

 • มีบุตรยาก ปัญหาไข่ไม่ตกและฮอร์โมนไม่สมดุล อาจเพิ่มความเสี่ยงการแท้งบุตร มีลูกยาก หรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ได้
 • ปวดกระดูกเชิงกราน เป็นปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเมื่อประจำเดือนไม่มา หรือเข้าสู่ช่วงวัยหมดประจำเดือน
 • สุขภาพจิตใจ การที่ประจำเดือนไม่มาอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจ ทำให้เครียดหรือวิตกกังวล พบได้มากในวัยรุ่นที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่
 • โรคกระดูกพรุนและโรคหลอดเลือดหัวใจ ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ไม่เพียงพออาจทำให้มวลกระดูกอ่อนแอเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน รวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่อาจนำไปสู่กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแอและหัวใจวายได้

สิ่งที่ควรทำเมื่อประจำเดือนไม่มา

สิ่งที่ควรทำเมื่อประจำเดือนไม่มา อาจมีดังนี้

การตรวจสุขภาพ คุณหมออาจวินิจฉัยด้วยการทดสอบ ดังนี้

 • ตรวจเลือด เพื่อตรวจว่าตั้งครรภ์อยู่หรือไม่ รวมถึงตรวจเพื่อให้ทราบการทำงานของต่อมไทรอยด์ การทำงานของรังไข่ ระดับฮอร์โมนโปรแลคติน และระดับของฮอร์โมนเพศชาย เพื่อหาสาเหตุที่อาจทำให้ประจำเดือนไม่มา
 • อัลตราซาวด์หรือการตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) เพื่อตรวจดูความผิดปกติภายในร่างกาย โดยเฉพาะระบบสืบพันธุ์
 • ตรวจโครโมโซม เพื่อดูว่ามีเซลล์ที่ขาดหาย หรือโครโมโซมเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพื่อช่วยระบุความผิดปกติที่อาจเป็นสาเหตุทำให้ประจำเดือนไม่มาได้

การรักษาอาการประจำเดือนไม่มา

การรักษาภาวะประจำเดือนไม่มาอาจขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา ดังนี้

 • บำบัดด้วยฮอร์โมน สำหรับผู้ที่มีฮอร์โมนไม่สมดุล คุณหมออาจให้รับประทานยาที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน หรือโปรเจสเตอโรนอย่างเดียว เพื่อปรับระบบฮอร์โมนมีความสมดุล
 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับผู้ที่ประจำเดือนไม่มาเพราะออกกำลังกายอย่างหนัก ซึมเศร้า เครียด น้ำหนักเกินหรือน้อยกว่าเกณฑ์ ควรปรับพฤติกรรมเพื่อกระตุ้นให้ไข่ตก เช่น ลดความเข้มข้นการออกกำลังกายลง ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ จัดการกับความเครียดด้วยการผ่อนคลายอารมณ์
 • เปลี่ยนวิธีการคุมกำเนิด ผู้ที่ใช้ยาฉีดคุมกำเนิดอาจส่งผลให้ประจำเดือนไม่มาเป็นเวลานานหลังหยุดยา คุณหมอจึงอาจแนะนำให้คุมกำเนิดรูปแบบอื่น เช่น การใช้ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกำเนิด การใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิด (IUD)

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Stopped or missed periods. https://www.nhs.uk/conditions/stopped-or-missed-periods/. Accessed March 14, 2022   

Amenorrhea. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/amenorrhea/symptoms-causes/syc-20369299. Accessed March 14, 2022

Amenorrhea. https://www.webmd.com/infertility-and-reproduction/guide/absence-periods. Accessed March 14, 2022   

Why Is My Period So Random?. https://www.webmd.com/women/why-is-my-period-so-random. Accessed March 14, 2022   

Amenorrhea. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/amenorrhea. Accessed March 14, 2022

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน แก้ไขล่าสุด 30/04/2022
ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงสุจิณันฐ์ นันทาภิวัธน์