backup og meta

เซ็กส์บำบัด คืออะไร ช่วยเรื่องอะไรได้บ้าง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย เนตรนภา ปะวะคัง


เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ · แก้ไขล่าสุด 09/02/2022

  เซ็กส์บำบัด คืออะไร ช่วยเรื่องอะไรได้บ้าง

  เซ็กส์บำบัด หรือการบำบัดทางเพศ เป็นวิธีแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพทางเพศและความสัมพันธ์วิธีหนึ่ง ที่อาจช่วยให้ชีวิตคู่และชีวิตทางเพศดีและน่าพึงพอใจขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเซ็กส์บำบัดในเบื้องต้น อาจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทราบได้ว่า การบำบัดนี้เหมาะสมกับปัญหาที่พบหรือไม่ เมื่อไหร่ที่ควรเข้ารับการบำบัด เป็นต้น

  เซ็กส์บำบัด (Sex Therapy) คืออะไร

  เซ็กส์บำบัด หรือการบำบัดทางเพศ เป็นการบำบัดด้วยการพูดคุย ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คู่ที่มีปัญหาเรื่องเพศและความสัมพันธ์ สามารถแก้ปัญหาทั้งทางร่างกายและทางอารมณ์ จนส่งผลให้มีเซ็กส์ที่ดีและน่าพึงพอใจ สามารถสื่อสารกันได้เข้าใจมากขึ้น ใกล้ชิด ผูกพันกันมากขึ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ ซึ่งปัญหาสุขภาพทางเพศที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความสัมพันธ์จนต้องเข้ารับบำบัดที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

  เซ็กส์บำบัดมีด้วยกันหลายประเภท ที่ใช้กันส่วนใหญ่อาจเป็นเซ็กส์บำบัดด้วยการพูดคุย โดยการบำบัดนี้อาจจะต้องเข้าทำการบำบัดทั้งแบบคู่ และแบบเดี่ยว แต่นักบำบัดจะไม่ฟังหรือรับข้อมูลจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะการรับทราบข้อมมูลเพียงฝ่ายเดียว อาจไม่ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน จนส่งผลทำให้ไม่ได้เกิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง โดยทั่วไปแล้ว นักบำบัดอาจวิเคราะห์ว่าคู่รักที่เข้ารับการบำบัดมีวิธีการพูดคุยหรือสื่อสารกันอย่างไรบ้าง รวมถึงอาจซักถามด้วยว่า ทั้งคู่มีประสบการณ์ในเรื่องเพศอย่างไร หรือมีความรู้ในเรื่องเพศมากน้อยเพียงใด หากพบว่าจุดไหนอาจสร้างปัญหาต่อชีวิตรักหรือความสัมพันธ์ได้ นักบำบัดอาจแนะนำวิธีสื่อสารหรือให้ข้อมูลเรื่องเพศที่อาจส่งผลดีต่อสุขภาพทางเพศและความสัมพันธ์มากขึ้น บางคู่อาจได้แบบทดสอบกลับไปทำที่บ้าน แล้วอาจนำมาคุยกับนักบำบัดในครั้งต่อไป เพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าในการเข้ารับเซ็กส์บำบัด

  นอกจากนี้ อาจมีการบำบัดด้วยวิธีการที่เรียกว่า Sensate focus ซึ่งเป็นพฤติกรรมบำบัดรูปแบบหนึ่งที่อาจช่วยพัฒนาความใกล้ชิด ความผูกพัน และการสื่อสารระหว่างคู่รักได้ วิธีนี้จะเน้นที่การสัมผัสและการถูกสัมผัส โดยอาจเริ่มจากการสัมผัสร่างกายส่วนอื่นที่ไม่ใช่อวัยวะเพศ ก่อนจะสัมผัสบริเวณอวัยวะเพศหรือหน้าอก เพิ่มการลูบไล้ด้วยโลชั่น หรือการกอดจูบ ก่อนจะมีเซ็กส์แบบเน้นที่อารมณ์หรือความรู้สึกร่วม เพื่อสำรวจว่า สัมผัสกันแล้วรู้สึกอย่างไร การสัมผัสรูปแบบใดที่ทำให้สุขสมหรือพึงพอใจที่สุด เป็นต้น

  หากนักบำบัดพบว่าการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเกิดจากปัญหาทางร่างกาย อาจจะต้องส่งต่อให้ปรึกษาและเข้ารับการรักษากับคุณหมอเฉพาะทาง โดยทั้งคุณหมอเฉพาะทางและนักบำบัดทางเพศจะรักษาหรือแก้ไขปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตและอารมณ์ ร่วมกัน

  เมื่อไหร่ที่ควรเข้ารับเซ็กส์บำบัด

  ปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์และปัญหาทางเพศ เช่น ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อาจเกิดขึ้นได้กับคู่รักหลาย ๆ คู่ แต่หากรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ ควรเข้ารับการบำบัดทางเพศ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

  วิธีเตรียมตัวก่อนเข้ารับเซ็กส์บำบัด

  การเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับเซ็กส์บำบัดด้วยวิธีดังต่อไปนี้ อาจช่วยให้การบำบัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  1. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ เช่น ปัญหาเริ่มต้นขึ้นเพราะอะไร เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน ปัญหาเกิดขึ้นแล้วหายหรือเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน เคยเข้ารับการรักษาหรือไม่ ได้ผลอย่างไร
  2. เตรียมข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ เช่น ประวัติทางการรักษา ความเครียดที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดขึ้น
  3. เตรียมประวัติการใช้ยา รวมถึงวิตามิน อาหารเสริมและสมุนไพรที่เคยใช้ ว่าเคยใช้นานเท่าไร ใช้ปริมาณเท่าใด
  4. เตรียมคำถามหรือข้อสงสัยที่ต้องการถามและขอคำแนะนำจากนักบำบัดไว้ล่วงหน้า

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  เนตรนภา ปะวะคัง


  เขียนโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์ · แก้ไขล่าสุด 09/02/2022

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา