backup og meta

เซ็ก ในหญิงสูงวัย ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ควรทราบ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย เนตรนภา ปะวะคัง


เขียนโดย ศศวัต จันทนะ · แก้ไขล่าสุด 31/01/2022

  เซ็ก ในหญิงสูงวัย ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ควรทราบ

  เซ็ก ถือเป็นวิธีแสดงออกถึงความรักและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักวิธีหนึ่ง ที่อาจช่วยให้สามารถประคับประคองชีวิตคู่ได้นานขึ้น เซ็กส์ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ว่าจะกับคนเพศไหนวัยไหน แม้แต่หญิงสูงวัยก็สามารถมีเซ็กส์ได้ แต่ปัจจัยบางประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย สุขภาพจิตใจ อาจส่งผลกระทบต่อเซ็กส์ของผู้หญิงสูงวัยได้ อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพและรักษาโรคที่อาจเป็นสาเหตุให้เซ็กส์เปลี่ยนแปลง อาจช่วยให้หญิงสูงวัยมีเซ็กส์ที่ดีขึ้นได้

  ปัญหาสุขภาพที่อาจส่งผลต่อ เซ็ก ในหญิงสูงวัย

  ระดับฮอร์โมนที่ลงลง

  เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในเพศหญิง ที่จะมีอารมณ์ทางเพศลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น โดยงานศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Archives of Sexual Behavior เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและสุขภาวะของประชากรชายหญิงสูงวัยในประเทศอังกฤษ พบว่า เมื่อมนุษย์มีอายุเกิน 45 ปี ฮอร์โมนเพศจะลดลงเรื่อย ๆ ทั้งเพศชายและเพศหญิง จึงอาจทำให้ความต้องการทางเพศลดลงตามไปด้วย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจด้วย สำหรับบางคนอาจมีความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นตามอายุ เนื่องจากสภาพร่างกายและจิตใจดี ไม่เครียด รู้จักปล่อยวาง รู้สึกสบายใจ มีการออกกำลังกาย และพักผ่อนอย่างเพียงพอ 

  การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

  เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในหญิงสูงอายุบางรายเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งกายและใจ โดยเฉพาะเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป ช่องคลอดจะแคบลง น้ำหล่อลื่นในช่องคลอดลดลง เมื่อมีเพศสัมพันธ์จะเจ็บปวดทำให้ไม่มีความสุข ความแห้งของช่องคลอดอาจเป็นอุปสรรคทำให้ความสนใจทางเพศลดลง แต่ในขณะเดียวกัน ผู้หญิงบางคนที่อายุเพิ่มมากขึ้น ฮอร์โมนเพศหญิงลดลง แต่ฮอร์โมนเพศชายในร่างกายกลับมีอิทธิพลมากขึ้น อาจทำให้ตื่นตัวและมีความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น

  แนวทางแก้ไขปัญหาเซ็กส์ในผู้หญิงสูงวัย

  ปัญหาสุขภาพทางเพศ หรือปัญหาเกี่ยวกับเซ็กส์ในผู้หญิงสูงวัย อาจแก้ไขได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

  หมั่นออกกำลังกาย

  การออกกำลังกายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การมีเซ็กส์สร้างความสุขได้มากขึ้น ดังนั้น หญิงสูงวัยที่ยังต้องการเซ็กส์ควรออกกำลังด้วยการเดินหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ส่งเสริมสุขภาพหัวใจ และอาจช่วยให้มีเซ็กส์ได้โดยไม่เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพ

  เปิดใจคุยกับคู่สมรส

  ผู้สูงอายุหญิงมักจะอดทน อดกลั้น ไม่แสดงความรู้สึก ต้องจำใจมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้สามีมีความสุขและพึงพอใจ อาจเกิดความเบื่อหน่ายและไม่มีความสุข จนถึงขั้นมีอคติกับการมีเพศสัมพันธ์ หรืออาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตคู่ นำไปสู่ปัญหาการนอกใจ เป็นต้น ดังนั้น การสื่อสารระหว่างคู่สมรสจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตคู่และเซ็กส์มีความสุข โดยเน้นบอกความต้องการตนเองรวมไปถึงควรเปิดเผยความรู้สึกในใจถึงปัญหาเฉพาะตัว ความชอบและไม่ชอบให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ ไม่ควรปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังที่อาจทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแตกแยก

  หาวิธีลดความเครียด 

  พยายามปรับสภาพแวดล้อม เช่น บ้าน ให้น่าอยู่อาศัย และหากรู้สึกเครียด อาจทำกิจกรรมคลายเครียด เช่น เดินเล่น นั่งสมาธิ อ่านหนังสือ พบปะกับเพื่อนและลูกหลาน เพื่อลดเครียดและความวิตกกังวล ช่วยให้การมีเซ็กส์อยู่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากที่สุด 

  ใช้ตัวช่วย

  หญิงสูงอายุบางรายที่พบปัญหาช่องคลอดแคบลงและน้ำหล่อลื่นลดลง อาจมีใช้เจลหล่อลื่นเป็นตัวช่วยลดอาการเจ็บ และเพิ่มความสุขได้ขณะมีเซ็กส์ 

  ข้อควรระวังเมื่อหญิงสูงอายุมีเซ็ก

  ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เวลามีเพศสัมพันธ์อาจต้องระมัดระวังสุขภาพมากเป็นพิเศษ เพราะหัวใจต้องทำงานมากขึ้น สูบฉีดเลือดแรงและเร็วขึ้น จนอาจเกิดอันตรายได้ หากหญิงสูงวัยรู้สึกว่าตนเองมีปัญหาทางเพศทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ควรไปขอคำปรึกษาและแนวทางแก้ไขจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุด 

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  เนตรนภา ปะวะคัง


  เขียนโดย ศศวัต จันทนะ · แก้ไขล่าสุด 31/01/2022

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา