คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

เซ็ก ในหญิงสูงวัย ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ควรทราบ

เซ็ก ในหญิงสูงวัย ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ควรทราบ

เซ็ก ถือเป็นวิธีแสดงออกถึงความรักและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักวิธีหนึ่ง ที่อาจช่วยให้สามารถประคับประคองชีวิตคู่ได้นานขึ้น เซ็กส์ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ว่าจะกับคนเพศไหนวัยไหน แม้แต่หญิงสูงวัยก็สามารถมีเซ็กส์ได้ แต่ปัจจัยบางประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย สุขภาพจิตใจ อาจส่งผลกระทบต่อเซ็กส์ของผู้หญิงสูงวัยได้ อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพและรักษาโรคที่อาจเป็นสาเหตุให้เซ็กส์เปลี่ยนแปลง อาจช่วยให้หญิงสูงวัยมีเซ็กส์ที่ดีขึ้นได้

ปัญหาสุขภาพที่อาจส่งผลต่อ เซ็ก ในหญิงสูงวัย

ระดับฮอร์โมนที่ลงลง

เป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในเพศหญิง ที่จะมีอารมณ์ทางเพศลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น โดยงานศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Archives of Sexual Behavior เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและสุขภาวะของประชากรชายหญิงสูงวัยในประเทศอังกฤษ พบว่า เมื่อมนุษย์มีอายุเกิน 45 ปี ฮอร์โมนเพศจะลดลงเรื่อย ๆ ทั้งเพศชายและเพศหญิง จึงอาจทำให้ความต้องการทางเพศลดลงตามไปด้วย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจด้วย สำหรับบางคนอาจมีความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นตามอายุ เนื่องจากสภาพร่างกายและจิตใจดี ไม่เครียด รู้จักปล่อยวาง รู้สึกสบายใจ มีการออกกำลังกาย และพักผ่อนอย่างเพียงพอ

การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในหญิงสูงอายุบางรายเมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งกายและใจ โดยเฉพาะเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป ช่องคลอดจะแคบลง น้ำหล่อลื่นในช่องคลอดลดลง เมื่อมีเพศสัมพันธ์จะเจ็บปวดทำให้ไม่มีความสุข ความแห้งของช่องคลอดอาจเป็นอุปสรรคทำให้ความสนใจทางเพศลดลง แต่ในขณะเดียวกัน ผู้หญิงบางคนที่อายุเพิ่มมากขึ้น ฮอร์โมนเพศหญิงลดลง แต่ฮอร์โมนเพศชายในร่างกายกลับมีอิทธิพลมากขึ้น อาจทำให้ตื่นตัวและมีความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น

แนวทางแก้ไขปัญหาเซ็กส์ในผู้หญิงสูงวัย

ปัญหาสุขภาพทางเพศ หรือปัญหาเกี่ยวกับเซ็กส์ในผู้หญิงสูงวัย อาจแก้ไขได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

หมั่นออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การมีเซ็กส์สร้างความสุขได้มากขึ้น ดังนั้น หญิงสูงวัยที่ยังต้องการเซ็กส์ควรออกกำลังด้วยการเดินหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ส่งเสริมสุขภาพหัวใจ และอาจช่วยให้มีเซ็กส์ได้โดยไม่เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพ

เปิดใจคุยกับคู่สมรส

ผู้สูงอายุหญิงมักจะอดทน อดกลั้น ไม่แสดงความรู้สึก ต้องจำใจมีเพศสัมพันธ์เพื่อให้สามีมีความสุขและพึงพอใจ อาจเกิดความเบื่อหน่ายและไม่มีความสุข จนถึงขั้นมีอคติกับการมีเพศสัมพันธ์ หรืออาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตคู่ นำไปสู่ปัญหาการนอกใจ เป็นต้น ดังนั้น การสื่อสารระหว่างคู่สมรสจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตคู่และเซ็กส์มีความสุข โดยเน้นบอกความต้องการตนเองรวมไปถึงควรเปิดเผยความรู้สึกในใจถึงปัญหาเฉพาะตัว ความชอบและไม่ชอบให้อีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ ไม่ควรปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังที่อาจทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวแตกแยก

หาวิธีลดความเครียด

พยายามปรับสภาพแวดล้อม เช่น บ้าน ให้น่าอยู่อาศัย และหากรู้สึกเครียด อาจทำกิจกรรมคลายเครียด เช่น เดินเล่น นั่งสมาธิ อ่านหนังสือ พบปะกับเพื่อนและลูกหลาน เพื่อลดเครียดและความวิตกกังวล ช่วยให้การมีเซ็กส์อยู่ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากที่สุด

ใช้ตัวช่วย

หญิงสูงอายุบางรายที่พบปัญหาช่องคลอดแคบลงและน้ำหล่อลื่นลดลง อาจมีใช้เจลหล่อลื่นเป็นตัวช่วยลดอาการเจ็บ และเพิ่มความสุขได้ขณะมีเซ็กส์

ข้อควรระวังเมื่อหญิงสูงอายุมีเซ็ก

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เวลามีเพศสัมพันธ์อาจต้องระมัดระวังสุขภาพมากเป็นพิเศษ เพราะหัวใจต้องทำงานมากขึ้น สูบฉีดเลือดแรงและเร็วขึ้น จนอาจเกิดอันตรายได้ หากหญิงสูงวัยรู้สึกว่าตนเองมีปัญหาทางเพศทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ควรไปขอคำปรึกษาและแนวทางแก้ไขจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

How Sex Changes After Menopause. https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/how-sex-changes-after-menopause. Accessed 31 January, 2021

Sexual Health and Well-being Among Older Men and Women in England: Findings from the English Longitudinal Study of Ageing. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10508-014-0465-1. Accessed 31 January, 2021

Let’s Talk About Sex. https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/143212/NPHA-Sexual-Health-Report_050118_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Accessed 31 January, 2021

Sexuality in Later Life. https://www.nia.nih.gov/health/sexuality-later-life. Accessed 31 January, 2021

Sex in the Senior Years. https://www.webmd.com/sex-relationships/features/sex-in-the-senior-years. Accessed 31 January, 2021

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ศศวัต จันทนะ แก้ไขล่าสุด 31/01/2022
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย เนตรนภา ปะวะคัง