backup og meta

เทสโทสเตอโรน และความเกี่ยวข้องกับโรคต่าง ๆ

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


เขียนโดย pimruethai · แก้ไขล่าสุด 20/09/2022

  เทสโทสเตอโรน และความเกี่ยวข้องกับโรคต่าง ๆ 

  เทสโทสเตอโรน (Testosterone) เป็นฮอร์โมนเพศชายที่อยู่ในกลุ่มฮอร์โมนแอนโดรเจน ซึ่งช่วยกำหนดลักษณะของเพศชาย เช่น การมีเสียงที่ทุ้มต่ำ มวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกระดูก และยังส่งผลต่อสุขภาพทางเพศของผู้ชาย รวมถึงการแข็งตัวของอวัยวะเพศ การสร้างอสุจิ ดังนั้น หากเกิดปัญหาเทสทอสเทอโรนต่ำก็อาจส่งผลให้การสร้างอสุจิลดลง มวลกล้ามเนื้อลดลง แรงขับทางเพศลดลง ขนาดหน้าอกใหญ่ขึ้น รวมถึงยังอาจส่งผลให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวได้อีกด้วย

  เทสโทสเตอโรน คืออะไร

  เทสโทสเตอโรน คือ ฮอร์โมนเพศชายที่อยู่ในกลุ่มฮอร์โมนแอนโดรเจน ซึ่งมีหน้าที่สำคัญอย่างมากในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น และอาจมีหน้าที่ในการช่วยกำหนดลักษณะของเพศชาย เช่น อวัยวะเพศชายและลูกอัณฑะโตขึ้น เสียงแตก กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงขึ้น ความสูงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หลังช่วงแตกเนื้อหนุ่มหรือเข้าสู่วัยรุ่น เทสโทสเตอโรนอาจมีส่วนช่วยในการทำงานของร่างกาย ดังนี้

 • การสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง
 • การสร้างมวลกระดูก
 • การกระจายของไขมันในร่างกาย
 • การสร้างขนบนใบหน้าและตามร่างกาย
 • การสร้างอสุจิ
 • การสร้างแรงขับทางเพศ
 • การแข็งตัวของอวัยวะเพศ
 • เทสโทสเตอโรนต่ำ เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างไร

  ระดับเทสโทสเตอโรนต่ำอาจเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพหลาย ๆ อย่าง เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน กลุ่มอาการเมตาโบลิคซินโดรม โรคอ้วน และความดันโลหิตสูง ซึ่งโอกาสที่ผู้ชายที่มีภาวะสุขภาพเหล่านี้จะมีระดับเทสโทสเตอโรนต่ำ อาจได้แก่

  • 2.4 เท่าสำหรับผู้ชายที่เป็นโรคอ้วน
  • 2.1 เท่าสำหรับผู้ชายที่เป็นเบาหวาน
  • 1.8 เท่าสำหรับผู้ชายที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

  อย่างไรก็ตาม เทสโทสเตอโรนต่ำอาจไม่ได้เป็นสาเหตุในการเกิดปัญหาสุขภาพตามที่กล่าวมาข้างต้น ในทางกลับกัน ผู้ชายปัญหาสุขภาพบางอย่างก็อาจทำให้มีระดับเทสโทสเตอโรนต่ำได้เช่นกัน

  เทสโทสเตอโรนและความเกี่ยวข้องกับโรคต่าง ๆ

  สำหรับความเกี่ยวข้องระหว่างเทสโทสโตโรนกับโรคต่าง ๆ อาจมีดังนี้

  เทสโทสเตอโรนกับโรคเบาหวาน

  ผู้ชายที่เป็นโรคเบาหวานอาจมีเทสโทสเตอโรนต่ำ และผู้ชายที่มีเทสโทสเตอโรนต่ำก็อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากเทสโทสเตอโรนมีส่วนช่วยให้เนื้อเยื่อของร่างกายในการดูดซึมน้ำตาลในเลือด ผู้ที่มีเทสโทสเตอโรนต่ำมักเกิดภาวะดื้ออินซูลิน เพราะร่างกายต้องสร้างอินซูลินมากขึ้น เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ

  เทสโทสเตอโรนกับโรคอ้วน

  ผู้ที่เป็นโรคอ้วนอาจมีแนวโน้มนการมีเทสโทสเตอโรนต่ำ และผู้ที่มีเทสโทสเตอโรนต่ำก็อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วน เนื่องจากเซลล์ไขมันเผาผลาญเทสโทสเตอโรนให้กลายเป็นเอสโตรเจน และลดระดับเทสโทสเตอโรน โรคอ้วนยังลดระดับโปรตีนในเลือดชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ช่วยควบคุมปฏิกิริยาของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนที่มีต่อร่างกาย (Sex Hormone Binding Globulin หรือ SHBG) อย่างไรก็ตาม การลดน้ำหนักและการรับประทานอาหารเสริมเทสโทสเตอโรนอาจช่วยเพิ่มระดับเทสโทสเตอโรนในผู้ที่มีเทสโทสเตอโรนต่ำได้

  เทสโทสเตอโรนกับภาวะสุขภาพอื่น ๆ

  • โรคซึมเศร้า ในการศึกษาผู้ชาย 4,000 คนที่อายุมากกว่า 70 ปี ผู้ที่มีระดับเทสโทสเตอโรนต่ำมีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
  • ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ปัญหาเรื่องการแข็งตัวของอวัยวะเพศ เป็นหนึ่งในอาการที่อาจพบได้บ่อยในผู้ที่มีระดับเทสโทสเตอโรนต่ำ
  • ความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอาจแนวโน้มที่จะมีเทสโทสเตอโรนต่ำเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่มีความดันปกติ ในทางกลับกัน หากเทสโทสเตอโรนสูงเกินไปก็อาจทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้เช่นกัน เนื่องจากเทสโทสเตอโรนมีหน้าที่หลายอย่างต่อหลอดเลือด

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย


  เขียนโดย pimruethai · แก้ไขล่าสุด 20/09/2022

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา