backup og meta

เนื้องอกมดลูก 10 ซม เกิดจากอะไร และรักษาได้อย่างไร

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงอรกนิษฐา อรุณาทิตย์ · สูตินรีเวชวิทยา · โรงพยาบาลสุขุมวิท


เขียนโดย ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน · แก้ไขล่าสุด 14/03/2023

  เนื้องอกมดลูก 10 ซม เกิดจากอะไร และรักษาได้อย่างไร

  เนื้องอกมดลูก 10 ซม คือ ก้อนเนื้อที่เจริญเติบโตผิดปกติ ซึ่งเป็นก้อนเนื้องอกที่เกิดบริเวณกล้ามเนื้อมดลูก สามารถพบได้ตามตำแหน่งต่าง ๆ ของมดลูก เช่น บริเวณใต้เยื่อบุโพรงมดลูก (Submucous myoma) ในเนื้อ มดลูก (Intramural myoma) ผนังด้านนอกมดลูก (subserous myoma ) ที่หากปล่อยไว้เป็นเวลานานก้อนเนื้องอกมดลูกนี้อาจขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ และส่งผลให้ปวดท้องน้อยระดับรุนแรง ที่ควรเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็ว

  เนื้องอกมดลูก 10 ซม. เกิดจากอะไร

  เนื้องอกมดลูก 10 เซนติเมตร เกิดจากการเจริญเติบโตของก้อนเนื้อผิดปกติที่มีตั้งแต่ขนาดเล็กและอาจไม่แสดงอาการในระยะแรกจึงมีขนาดโตขึ้นเรื่อยเรื่อยโดยเฉพาะถ้าไม่ได้ตรวจภายในประจำปีอาจจะไม่ทราบรับปล่อยไว้จนขนาดใหญ่ได้ ซึ่งมีสาเหตุไม่แน่ชัด แต่ก็อาจมีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงส่งผลให้เกิดเนื้องอกมดลูก ดังนี้

  • ฮอร์โมน ฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนมีส่วนในการกระตุ้นให้เนื้องอกให้โตขึ้นที่อาจมีขนาดมากกว่า 10 ซม. ที่พบได้บ่อยในสตรีตั้งครรภ์และในสตรีที่รับประทานยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนขนาดสูง
  • สารเคลือบเซลล์ (Extracellular matrix) เป็นสารที่มีหน้าที่เคลือบเซลล์ เพื่อช่วยทำให้เซลล์เกาะติดกัน และอาจกระตุ้นให้เกิดเนื้องอกมดลูกและอาจขยายใหญ่ขึ้นได้หากสารเคลือบเซลล์นี้มีปริมาณเพิ่มขึ้น
  • พฤติกรรมในชีวิตประจำวันและภาวะสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ร่างกายขาดวิตามินดี กินอาหารเสริมหรือสมุนไพรบางชนิดที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนทำให้ขนาดก้อนโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โรคอ้วน การเป็นประจำเดือนตั้งแต่อายุยังน้อย สตรีที่ไม่เคยมีบุตร เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดเนื้องอกมดลูก

  เนื้องอกมดลูก 10 ซม. อันตรายหรือไม่

  เนื้องอกมดลูก 10 เซนติเมตร อาจส่งผลให้เกิดอาการไม่สบายระบบสืบพันธุ์ เคลื่อนไหวลำบาก และหากปล่อยไว้เป็นเวลานานก็อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน เช่น โลหิตจาง เสียเลือดมาก อ่อนเพลีย มีบุตรยาก กดทับอวัยวะข้างเคียงเช่นลำไส้หรือกระเพาะปัสสาวะทำให้เกิดอาการท้องผูกหรือปัสสาวะบ่อยได้ และสำหรับสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเนื้องอกอาจเสี่ยงให้แท้งบุตร คลอดก่อนกำหนดและทารกเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ หรือตกเลือดหลังคลอดได้

  สัญญาณเตือนของเนื้องอกมดลูก 10 ซม.

  สัญญาณเตือนของเนื้องอกมดลูก 10 เซนติเมตร อาจสังเกตได้ดังนี้

  • ประจำเดือนมามาก หรือเป็นประจำเดือนนานกว่า 1 สัปดาห์
  • มีอาการปวดท้องน้อยที่ไม่สัมพันธ์กับรอบเดือน
  • ปวดอุ้งเชิงกราน
  • เจ็บปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์
  • ท้องผูก ท้องอืด 
  • ปวดหลัง ปวดขา
  • ปัสสาวะบ่อย
  • ท้องน้อยมีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโตของเนื้องอก
  • อาการตกขาวผิดปกติและตกขาวเรื้อรัง

  การรักษาเนื้องอกมดลูก 10 ซม.

  การรักษาเนื้องอกมดลูก 10 เซนติเมตร อาจทำได้ดังนี้

  ยา

  • โกนาโดโทรปิน รีลิสซิงฮอร์โมน อะโกนิสต์ (Gonadotropin releasing hormone agonists: GnRH agonists) ใช้เพื่อขัดขวางการผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสติน ซึ่งอาจส่งผลให้เนื้องอกมดลูก 10 ซม. หดตัว แต่อาจทำให้ประจำเดือนหยุดไหลชั่วคราวและไม่ควรใช้นานเกิน 3-6 เดือน หรือตามที่คุณหมอแนะนำเพราะอาจส่งผลเสียต่อมวลกระดูก
  • กรดทรานเอกซามิก (Tranexamic Acid) เป็นยาที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว ใช้เพื่อบรรเทาอาการสำหรับผู้ที่มีประจำเดือนมามากกว่าปกติ หรือมีอาการเลือดออกทางช่องคลอด

  นอกจากนี้ หากมีอาการปวดท้องน้อยที่เกิดจากเนื้องอก อาจสามารถรับประทานยาแก้ปวดเพื่อช่วยบรรเทาอาการ และหากมีอาการอ่อนแรงจากการเสียเลือดคุณหมออาจแนะนำให้รับประทานอาหารเสริมธาตุเหล็กเพื่อลดความเสี่ยงเป็นภาวะโลหิตจาง 

  การผ่าตัด

  เพื่อช่วยกำจัดเนื้องอกมดลูก บางกรณีอาจจำเป็นต้องผ่าตัดมดลูกออกทั้งหมด ที่คุณหมอจะพิจารณาจากตำแหน่งการขึ้นของเนื้องอกว่ารุกล้ำอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนอื่นหรือไม่ โดยอาจใช้เทคนิคการผ่าตัด ดังนี้

  • การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกผ่านช่องท้อง เป็นการผ่าตัดเพื่อนำเนื้องอกในมดลูกออก เหมาะสำหรับผู้ที่มีเนื้องอก 10 ซม. และในอยู่ในตำแหน่งที่ลึก เพื่อให้ง่ายต่อการกำจัดเนื้องอกมดลูกออก โดยจะทำการกรีดบริเวณท้องน้อย ซึ่งอาจส่งผลให้มีรอยแผลเป็นหลังการผ่าตัด
  • การผ่าตัดมดลูกออกทั้งหมด เป็นการผ่าตัดนำมดลูกออกทั้งหมด เพื่อขจัดเนื้องอกออกที่อาจส่งผลให้ไม่สามารถมีบุตรได้ในอนาคต ดังนั้น ควรปรึกษาคุณหมอเพื่อรับวิธีรักษาเนื้องอกมดลูกเทคนิคอื่น หากมีการวางแผนสร้างครอบครัว
  • การผ่าตัดเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง เป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็กที่คุณหมอจะทำการกรีดหน้าท้องเล็กน้อยและสอดกล้องผ่านแผลบริเวณหน้าท้องเข้าไปทำผ่าตัด (laparoscopic myomectomy) หรือใช้กล้องขนาดเล็กสอดเข้าไปในโพรงมดลูก (hysteroscopic myomectomy) และใช้เครื่องมือผ่าตัดขนาดเล็กตัดเนื้องอกมดลูกออก
  • การผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วย เป็นกระบวนการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน แต่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียเลือดน้อยกว่า
  • การทำลายเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial ablation) เป็นกระบวนการผ่าตัดโดยใช้ความร้อน กระแสไฟฟ้า หรือพลังงานความถี่ไมโครเวฟ เพื่อกำจัดเนื้องอกมดลูกและทำลายเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก ที่อาจช่วยชะลอการไหลของประจำเดือน เหมาะสำหรับสตรีที่มีปัญหาประจำเดือนมามากผิดปกติ แต่อาจใช้รักษากับผู้ที่เป็นเนื้องอกมดลูกเยื่อบุโพรงมดลูก
  • การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Magnetic Resonance-guided Focused Ultrasound : MRgFU) เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงแบบ High-Intensity Focused Ultrasound (HI-FU) เพื่อทำลายเนื้องอกมดลูก ซึ่งอาจใช้ร่วมกับการส่องกล้องผ่านทางช่องคลอด หรืออัลตราซาวด์ เพื่อให้ทราบตำแหน่งของเนื้องอกมดลูกที่ต้องการกำจัด

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

  แพทย์หญิงอรกนิษฐา อรุณาทิตย์

  สูตินรีเวชวิทยา · โรงพยาบาลสุขุมวิท


  เขียนโดย ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน · แก้ไขล่าสุด 14/03/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา