backup og meta

ความสัมพันธ์แบบ Polyamory เป็นอย่างไร

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 31/01/2022

  ความสัมพันธ์แบบ Polyamory เป็นอย่างไร

  Polyamory (โพลีอามอรี่) เป็นรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์ หมายถึงความสัมพันธ์แบบที่มีคนรักมากกว่า 1 คนขึ้นไป โดยที่ทุกฝ่ายต่างยินยอมและเข้าใจกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคบหาดูใจ หรือความสัมพันธ์ทางเพศ โดยไม่นับว่าเป็นการนอกใจ ความสัมพันธ์แบบ Polyamory อาจสามารถแบ่งได้อีกหลายรูปแบบ เช่น ความสัมพันธ์แบบ 3 คน ความสัมพันธ์แบบ 4 คน ซึ่งสิ่งที่สำคัญในความสัมพันธ์แบบ Polyamory คือการยินยอมและการสร้างข้อตกลงในความสัมพันธ์ที่ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ในอนาคต

  รูปแบบของความสัมพันธ์แบบ Polyamory

  ในสังคมปัจจุบันความสัมพันธ์ในรูปแบบโพลีอามอรี่ ได้เปิดเผยและมีการยอมรับมากขึ้น จากผลการศึกษาหลายฉบับ ที่ตีพิมพ์ในปี 2559 วารสารการบำบัดชีวิตทางเพศและการสมรส (Journal of Sex & Marital Therapy) พบว่ามีชาวอเมริกันประมาณ 1 ใน 5 ได้มีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในรูปแบบ Polyamory แบบเปิดเผย ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ของ Polyamory แบ่งออกเป็นหลายลักษณะ ดังต่อไปนี้

 • รูปแบบที่ 1 (Triad) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่คบหากันทั้ง 3 คน ซึ่งมีการรับรู้ยินยอมซึ่งกันทุกฝ่าย
 • รูปแบบที่ 2 (Quad) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่มีการคบหากันทั้ง 4 คน ความสัมพันธ์รูปแบบนี้มักเกิดขึ้นกับคู่สามี-ภรรยา 2 คู่ ซึ่งสมาชิกทั้ง 4 คนไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดก็ได้ แต่มีกิจกรรมทางเพศร่วมกัน
 • รูปแบบที่ 3 (Polycule) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่มากกว่า 1 คนที่ทำการตกลงยินยอม ทราบสถานะซึ่งกัน
 • รูปแบบที่ 4 (Kitchen Table Polyamory) รูปแบบความสัมพันธ์นี้มักเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ครอบครัวแต่ละครอบครัวนัดรวมตัวรับประทานอาหารกัน เมื่อมีการทำความรู้จักกันอาจทำให้เกิดความสัมพันธ์ลึกซึ่งขึ้นในบางคู่
 • รูปแบบที่ 5 (Parallel Polyamory) หมายถึง การที่รับรู้ว่าคู่รักมีอีกฝ่าย แต่ไม่มีการติดต่อพูดคุยกับคนที่คู่รักคุย
 • รูปแบบที่ 6 (Solo Polyamory) การมีความสัมพันธ์คบหาดูใจกัน แต่ไม่ต้องการใช้ชีวิตจริงจังหรือต้องการใช้ชีวิตคู่ด้วย
 • เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงปัญหาในความสัมพันธ์

  ความสัมพันธ์ในรูปแบบ Polyamory จำเป็นต้องมีการสร้างข้อตกลงที่ชัดเจนเพื่อไม่เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ โดยมีเคล็ดลับดังต่อไปนี้

  • ให้ความสนใจคู่ของตน แสดงความใส่ใจ ความเคารพและความสุภาพ
  • หลีกเลี่ยงการพูดจากเปรียบเทียบ
  • แสดงความรู้สึกและสิ่งที่ตนต้องการออกไป

  ในอดีตการมีคนรักหลายคนพร้อมกันอาจดูเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในสังคมไทย เนื่องด้วย ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไทย แต่ในปัจจุบันได้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น และสิ่งที่สำคัญคือ ควรป้องกันตนเองเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย เช่น การสวมถุงยางอนามัย การรักษาสุขอนามัย

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  พลอย วงษ์วิไล


  เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 31/01/2022

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา