คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

FWB (Friends with Benefits) คืออะไร ข้อดีและข้อเสียต่อสุขภาพทางเพศ

FWB (Friends with Benefits) คืออะไร ข้อดีและข้อเสียต่อสุขภาพทางเพศ

FWB หรือความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมหลับนอนกับเพื่อน เป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่สามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้โดยไม่ผูกมัด ซึ่งอาจต้องมีการพูดคุยและได้รับการยินยอมจากทั้ง 2 ฝ่าย โดยความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้อาจส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและความต้องการทางเพศ เพราะอาจมีอิสระมากกว่าความสัมพันธ์แบบคู่รัก อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมหลับนอนกับเพื่อนก็อาจมีข้อเสีย เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรู้สึกทางจิตใจที่เปลี่ยนไปหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกผูกพันธ์และต้องการการผูกมัด และอาจสร้างความวุ่นวายในชีวิต ดังนั้น จึงควรพิจารณาทั้งข้อดีข้อเสียก่อนเริ่มความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้

FWB คืออะไร

FWB คือ ความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่สามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้โดยไม่ผูกมัด โดยความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมหลับนอนกับเพื่อนอาจเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่มีความสนิทสนมกันทางร่างกายมากกว่าความหลงใหลและความรักทางจิตใจ สามารถไปเที่ยวด้วยกันได้ สามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้โดยไม่ผูกมัด สามารถอยู่ร่วมกันหรือใกล้ชิดกันโดยไม่ต้องกดดันในเป้าหมายความสัมพันธ์ รวมถึงอาจสามารถมีความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ได้

ข้อดีของ FWB

ข้อดีของความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมหลับนอนกับเพื่อน อาจมีดังนี้

 • อาจดีต่อสุขภาพจิต ความสัมพันธ์แบบ FWB เป็นความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่ผูกมัด จึงอาจทำให้ผู้ที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้มีความสุขมากกว่าความสัมพันธ์แบบคู่รัก ที่อาจมีความกดดัน ผูกมัด หรือมีเป้าหมายความสัมพันธ์แบบในระยะยาว โดยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Procedia – Social and Behavioral Sciences เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบ FWB และสุขภาพจิตที่ดี โดยทำแบบสำรวจในผู้ใหญ่ 119 คน ที่มีความสัมพันธ์ทางเพศแบบเพื่อนร่วมหลับนอนกับเพื่อน พบว่า ความสัมพันธ์ทางเพศแบบเพื่อนร่วมหลับนอนกับเพื่อนมีผลเชิงบวกต่อสุขภาพจิตมากกว่าเชิงลบ ทั้งด้านความสุข การสนองอารมณ์ทางเพศ ความพึงพอใจและความตื่นเต้น และส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นเพศที่ตอบสนองในอารมณ์ทางบวกมากกว่าด้วย
 • การมีเพศสัมพันธ์แบบแปลกใหม่ โดยการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ FWB ส่วนใหญ่จะช่วยเติมเต็มจินตนาการและได้ลองมีเพศสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ ๆ มากกว่าคู่รัก เนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักอาจมีข้อจำกัดบางอย่างที่ไม่สามารถทำได้ แต่ความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมหลับนอนกับเพื่อนนั้น อาจอยู่ที่การตกลงและทั้งคู่อาจมีความต้องการทดลองในรูปแบบเดียวกัน หรืออาจไม่พึงพอใจในเพศสัมพันธ์นั้นก็ได้ โดยไม่กระทบต่อความสัมพันธ์
 • ปัญหาน้อย เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัด จึงไม่เกิดความคาดหวังซึ่งกันและกันมากนัก นอกจากนี้ ยังอาจมีข้อตกลงร่วมกันในความสัมพันธ์จึงทำให้เกิดปัญหาน้อย
 • มีอิสระมากกว่า ในความสัมพันธ์แบบ FWB แต่ละฝ่ายอาจสามารถไปมีความสัมพันธ์ หรือมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ได้โดยไม่มีข้อจำกัด หรือก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์

ข้อเสียของ FWB

ข้อเสียของความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมหลับนอนกับเพื่อน อาจมีดังนี้

 • อาจเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยความสัมพันธ์แบบ FWB เป็นความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดที่ต่างฝ่ายสามารถไปมีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้ จึงอาจเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่าย หากไม่ได้รับการป้องกันอย่างถูกต้อง
 • ความต้องการในความสัมพันธ์เปลี่ยนไป เป็นเรื่องที่อาจพบได้บ่อยในความสัมพันธ์แบบ FWB เนื่องจากความใกล้ชิดสนิทสนมและการพูดคุยแบบเพื่อสนิทในบางครั้งอาจทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความหลงใหลหรือเกิดเป็นความรัก รวมถึงอาจต้องการสานสัมพันธ์ในระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการผิดใจกัน ทะเลาะ โกรธเคือง จนถึงขั้นทำให้มิตรภาพสิ้นสุดลง
 • อาจมีความต้องการทางเพศมากขึ้น ในกรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อความสัมพันธ์ทางเพศเกิดขึ้นง่าย และสามารถเรียกร้องได้บ่อยครั้ง บวกกับความสบายใจในความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัด จึงอาจทำให้เกิดความต้องการทางเพศมากขึ้นหรืออาจต้องการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยมากขึ้น
 • ความวุ่นวาย ผู้ที่สร้างสัมพันธ์แบบ FWB ไว้กับหลายคนอาจเกิดความวุ่นวายได้เช่นกัน เนื่องจากคู่ FWB อาจต้องการพบเจอ พูดคุยหรือมีความต้องการทางเพศที่พร้อมกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายตามมาได้

วิธีสร้างความสัมพันธ์แบบ FWB โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมา

การจัดการความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมหลับนอนกับเพื่อนให้เหมาะสมและเพื่อความสบายใจของทั้ง 2 ฝ่าย จนไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาอาจทำได้ ดังนี้

 • ตรวจสอบตัวเอง ทั้ง 2 ฝ่ายควรพูดคุยกันและตรวจสอบความรู้สึกและความต้องการในความสัมพันธ์ว่าไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่ หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการสานสัมพันธ์แบบคู่รักในระยะยาว ความสัมพันธ์แบบ FWB อาจไม่เหมาะสม
 • ตั้งกฎในความสัมพันธ์ เป็นการกำหนดขอบเขตในความสัมพันธ์ของ FWB ว่าทั้ง 2 ฝ่ายสามารถทำอะไร หรือไม่สามารถทำอะไรได้บ้าง เช่น การโทรศัพท์หรือไลน์หากันได้บ่อยแค่ไหน เจอกันบ่อยแค่ไหน เพื่อช่วยป้องกันความสับสนทางจิตใจที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาว
 • สร้างความปลอดภัยทางเพศ ความสัมพันธ์แบบ FWB เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนอาจสามารถมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ได้ จึงควรสร้างความปลอดภัยทางเพศด้วยการใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งขณะมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ หรือพิจารณาใช้ยาเพร็พ (Pre-Exposure Prophylaxis หรือ PrEP) ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสเอชไอวีสำหรับผู้ที่ไม่มีเชื้อ ซึ่งถือเป็นการป้องกันโรคก่อนได้รับเชื้อหากบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความเสี่ยงสูง
 • ตรวจสอบสภาพจิตใจอยู่เสมอ เนื่องจากความรู้สึกทางจิตใจสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อบุคคลใกล้ชิดกันหรือพูดคุยกันบ่อยครั้ง จึงควรตรวจสอบสภาพจิตใจของตัวเองและอีกฝ่ายเพื่อให้ความสัมพันธ์แบบ FWB สามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีปัญหา

อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์แบบ FWB ควรเกิดขึ้นเมื่อทั้ง 2 ฝ่ายอยู่ในสถานะโสด เนื่องจากความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมหลับนอนกับเพื่อนเป็นพฤติกรรมนอกกาย ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือระหว่างคู่รักได้

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Friends with Benefits and Psychological Wellbeing. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814032157?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=71c43c09c81310ca. Accessed June 21, 2022

Friendship after a friends with benefits relationship: deception, psychological functioning, and social connectedness. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23979784/. Accessed June 21, 2022

A longitudinal study of friends with benefits relationships. https://experts.syr.edu/en/publications/a-longitudinal-study-of-friends-with-benefits-relationships. Accessed June 21, 2022

Taking casual sex not too casually: Exploring definitions of casual sexual relationships. https://psycnet.apa.org/record/2011-30584-003. Accessed June 21, 2022

Sexually transmitted diseases (STDs). https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sexually-transmitted-diseases-stds/symptoms-causes/syc-20351240. Accessed June 21, 2022

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย ทัตพร อิสสรโชติ แก้ไขล่าสุด เมื่อสัปดาห์ก่อน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย