backup og meta

Hypospadias คืออะไร มีสาเหตุ อาการ และการรักษาอย่างไร

ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย แพทย์หญิงนันทิวดี มาเมือง · สูตินรีเวชวิทยา · โรงพยาบาลสุขุมวิท


เขียนโดย ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน · แก้ไขล่าสุด 06/02/2023

  Hypospadias คืออะไร มีสาเหตุ อาการ และการรักษาอย่างไร

  Hypospadias (รูเปิดท่อปัสสาวะต่ำกว่าปกติในเพศชาย) คือ ภาวะผิดปกติที่อาจเป็นได้ตั้งแต่กำเนิดและมีสาเหตุไม่ชัดเจน โดยสังเกตได้จากองคชาตโค้งลง ปัสสาวะไหลออกผิดช่องทาง อย่างไรก็ตาม ภาวะนี้สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดและควรเข้าพบคุณหมอตามกำหนด เพื่อติดตามอาการหลังการผ่าตัดป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น

  Hypospadias คืออะไร

  Hypospadias คือ ภาวะรูเปิดท่อปัสสาวะต่ำกว่าปกติในเพศชาย ซึ่งเป็นความพิการแต่กำเนิดที่มักเกิดในช่วงสัปดาห์ที่ 8-14 ของการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดหลังจากคลอดบุตรประมาณ 3-18 เดือน หรือตามที่คุณหมอแนะนำ

  ภาวะรูเปิดท่อปัสสาวะต่ำกว่าปกติในเพศชาย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • ซับโคโรนอล ไฮโปสปาเดีย (Subcoronal Hypospadias) เป็นประเภทที่รูท่อปัสาวะอยู่ใกล้กับหัวขององคชาต
 • มิดชาฟ ไฮโปสปาเดีย (Midshaft Hypospadias) เป็นประเภทที่รูท่อปัสสาวะอยู่บริเวณแกนตรงข้างใต้หัวองคชาต
 • เพนโนสกอเทิล ไฮโปสปาเดีย (Penoscrotal Hypospadias) เป็นประเภทที่รูท่อปัสสาวะอยู่บริเวณด้านล่าง ระหว่างอัณฑะและองคชาต
 • สาเหตุของ Hypospadias คืออะไร

  สาเหตุของ Hypospadias อาจเกิดจากอวัยวะขององคชาตและท่อปัสสาวะพัฒนาไม่เต็มที่ในขณะที่อยู่ในครรภ์ จึงนำไปสู่ภาวะรูเปิดท่อปัสสาวะต่ำกว่าผิดปกติ โดยอาจมีปัจจัยบางอย่างที่เพิ่มความเสี่ยง ดังนี้

  • พันธุกรรม ที่ได้รับมาจากคนในครอบครัวที่มีประวัติเป็นภาวะรูเปิดท่อปัสสาวะต่ำกว่าปกติมาก่อน
  • ฮอร์โมนผิดปกติ คุณแม่ที่รับประทานฮอร์โมนบางชนิดที่ช่วยปรับปรุงฮอร์โมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดการตั้งครรภ์ อาจส่งผลให้ทารกเสี่ยงต่อการเป็นภาวะรูเปิดท่อปัสสาวะต่ำกว่าปกติได้
  • ตั้งครรภ์ในช่วงอายุมาก สตรีที่ตั้งครรภ์ในช่วงอายุ 35 ปี ขึ้นไป อาจเพิ่มความเสี่ยงที่ส่งผลให้ทารกในครรภ์เป็นภาวะรูเปิดท่อปัสสาวะต่ำกว่าปกติได้
  • การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารพิษในควันบุหรี่และแอลกอฮอล์ อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ที่ทำให้ระบบสืบพันธุ์พัฒนาได้ไม่เต็มที่

  อาการของ Hypospadias คืออะไร

  อาการของ Hypospadias มีดังต่อไปนี้

  • รูท่อปัสสาวะอยู่ผิดตำแหน่งที่ไม่ใช่บริเวณส่วนปลายองคชาต
  • องคชาตมีลักษณะโค้งลงที่อาจเห็นได้ชัดเมื่ออวัยวะเพศแข็งตัว
  • ทิศทางการไหลของปัสสาวะผิดปกติ

  การรักษา Hypospadias

  การรักษา Hypospadias อาจทำได้ด้วยการผ่าตัด ที่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป หรือตามที่คุณหมอแนะนำ โดยก่อนการผ่าตัดควรแจ้งให้คุณหมอทราบถึงภาวะสุขภาพ ยาที่รับประทาน และอาการแพ้ เช่น แพ้กาวจากเทปแผล แพ้ยาทำความสะอาดผิวเพื่อฆ่าเชื้อโรค เมื่อถึงนัดหมายในการผ่าตัดคุณหมอจะให้ดมยาสลบและผ่าตัดย้ายท่อปัสสาวะให้มาอยู่ใกล้กับบริเวณปลายองคชาตมากที่สุด และจะตัดบริเวณหนังหุ้มปลายหรือเนื้อเยื่อบริเวณอื่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อสร้างช่องปัสสาวะขึ้นใหม่ รวมถึงแก้ไขโครงสร้างของอวัยวะเพศให้ตรงสำหรับผู้ชายที่มีองคชาตโค้งงอ

  ส่วนใหญ่การผ่าตัดรักษา Hypospadias อาจจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดมากกว่า 1 ครั้ง นอกจากนี้หลังการผ่าตัดคุณหมออาจกำหนดวันเข้ารับการตรวจอาการเพื่อติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน และสอบถามการไหลของปัสสาวะว่ามีอาการที่ดีขึ้นหรือเป็นปกติหรือไม่

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์โดย

  แพทย์หญิงนันทิวดี มาเมือง

  สูตินรีเวชวิทยา · โรงพยาบาลสุขุมวิท


  เขียนโดย ปัญญพัฒน์ เอี่ยมสิน · แก้ไขล่าสุด 06/02/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา