backup og meta

Pansexual คืออะไร รูปแบบรสนิยมทางเพศมีอะไรบ้าง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล


เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 13/09/2023

  Pansexual คืออะไร รูปแบบรสนิยมทางเพศมีอะไรบ้าง

  Pansexual (แพนเซ็กชวล) เป็นรสนิยมทางเพศแบบหนึ่ง หมายถึงผู้ที่มีความรู้สึกรักหรือมีแรงดึงดูดทางเพศต่อตัวบุคคลนั้น ๆ โดยไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะเป็นเพศอะไร ซึ่ง Pansexual จะแตกต่างจาก Bisexual (ไบเซ็กชวล) เนื่องจาก Bisexual หมายถึงผู้ที่รักทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ในขณะที่ Pansexual อาจรักเพศอื่น ๆ นอกเหนือจากเพศชายและเพศหญิง เช่น เกย์ เลสเบี้ยน ด้วย

  Pansexual คืออะไร

  Pansexual คือ รสนิยมทางเพศที่รักที่ตัวบุคคล โดยไม่ได้กำหนดตายตัวว่าอีกฝ่ายจะเป็นเพศไหน หรือมีแรงดึงดูดทางอารมณ์ต่อผู้อื่นโดยไม่สนใจเพศ สามารถมีความรักได้กับทุกเพศไม่ว่าจะเป็นหญิงแท้ ชายแท้ หรือเพศที่สาม กล่าวคือเพศไม่ใช่ปัจจัยในการเลือกคู่ครองของผู้ที่เป็น Pansexual โดยสัญลักษณ์ประจำแพนเซ็กชวลคือตัวอักษรตัวพี (P) มีลักษณะเป็นลูกศรผสมทั้งสองเพศ สีประจำสัญลักษณ์มีทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีชมพู สีเหลือง สีฟ้า

  Pansexual ต่างจาก Bisexual อย่างไร?

  Pansexual ต่างจาก Bisexual มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Pansexual

  ในภาษาลาติน Pan แปลว่า ทั้งหมด ดังนั้น รสนิยมทางเพศแบบแพนเซ็กชวลคือการที่บุคคลนั้นสามารถรักใครก็ได้โดยไม่คำนึงถึงเพศ เช่น บุคคลนั้นเป็นเพศหญิงรักเพศทอมหรือรักเกย์

 • Bisexual
 • ในภาษาลาติน Bi แปลว่า สอง ดังนั้น รสนิยทางเพศแบบไบเซ็กชวลคือการที่บุคคลนั้นสามารถรักได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย

  รสนิยมทางเพศรูปแบบอื่น ๆ

  รสนิยมทางเพศเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ซึ่งอาจมีผลมาจากฮอร์โมน สภาพแวดล้อม ความทรงจำในวัยเด็ก เป็นต้น โดยรสนิยมทางเพศ อาจแบ่งได้ดังนี้

  • Heterosexuality เป็นรสนิยมทางเพศที่พบได้ที่สุด หมายถึงการที่เพศหญิงรักเพศชาย หรือเพศชายรักเพศหญิง
  • Homosexuality หมายถึง ผู้ที่มีรสนิยมดึงดูดต่อเพศเดียวกัน เช่น ชายรักชาย (เกย์) หญิงรักหญิง (เลสเบี้ยน)
  • Bisexuality หมายถึง บุคคลที่มีความรู้สึกรักทั้งเพศหญิงและเพศชาย
  • Demisexuality หมายถึง ผู้ที่ไม่ค่อยมีความสนใจเรื่องกิจกรรมทางเพศ อาจอยากมีเพศสัมพันธ์เฉพาะกับบุคคลที่รู้สึกผูกพันมาก ๆ เท่านั้น
  • Asexuality หมายถึง รสนิยมสำหรับกลุ่มคนที่ไม่ได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมทางเพศ แต่ยังคงมีความรักและเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ เพียงแค่ขาดแรงดึงดูดหรือความสนใจเรื่องเซ็กส์

  หมายเหตุ

  Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย

  พลอย วงษ์วิไล


  เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ · แก้ไขล่าสุด 13/09/2023

  advertisement iconโฆษณา

  คุณได้รับประโยชน์จากบทความนี้หรือไม่?

  advertisement iconโฆษณา
  advertisement iconโฆษณา