home

คุณมีข้อกังวลอะไร

close
ไม่ถูกต้อง
เข้าใจยาก
อื่น ๆ

หรือ คัดลอกลิงก์

ใหม่

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ Pansexual

เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ Pansexual

Pansexual (แพนเซ็กชวล) เป็นรสนิยมทางเพศแบบหนึ่ง หมายถึงผู้ที่มีความรู้สึกรักหรือมีแรงดึงดูดทางเพศต่อตัวบุคคลนั้น ๆ โดยไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะเป็นเพศอะไร ซึ่ง Pansexual นั้นจะแตกต่างจาก Bisexual (ไบเซ็กชวล) เนื่องจาก Bisexual หมายถึงผู้ที่รักทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ในขณะที่ Pansexual อาจรักเพศอื่น ๆ นอกเหนือจากเพศชายและเพศหญิง เช่น เกย์ เลสเบี้ยน อีกด้วย

Pansexual คืออะไร

Pansexual คือรสนิยมทางเพศที่รักเฉพาะตัวบุคคลนั้นๆโดยไม่ได้กำหนดตายตัวว่าจะต้องเพศไหน หรือแรงดึงดูดทางอารมณ์ต่อผู้อื่นโดยไม่สนใจเพศ สามารถมีความรักได้กับทุกเพศไม่ว่าจะเป็น หญิงแท้ ชายแท้ หรือ เพศที่สาม กล่าวคือเพศไม่ใช่ปัจจัยในการเลือกคู่ครองของเขา โดยสัญลักษณ์ประจำแพนเซ็กชวลคือตัวอักษรตัวพี (P) มีลักษณะเป็นลูกศรผสมทั้งสองเพศ สีประจำสัญลักษณ์มีทั้งหมด 3 สี ด้วยกันคือ สีชมพู สีเหลือง สีฟ้า

Pansexual ต่างจาก Bisexual อย่างไร?

รสนิยมทางเพศทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Pansexual

ในภาษาลาติน Pan แปลว่า ทั้งหมด ดังนั้น รสนิยมทางเพศแบบแพนเซ็กชวลคือการที่บุคคลนั้นสามารถรักใครก็ได้โดยไม่คำนึงถึงเพศ เช่น บุคคลนั้นเป็นเพศหญิงรักเพศทอมหรือรักเกย์ เป็นต้น

  • Bisexual

ในภาษาลาติน Bi แปลว่า สอง ดังนั้น รสนิยทางเพศแบบไบเซ็กชวลคือการที่บุคคลนั้นสามารถรักได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย

รสนิยมทางเพศรูปแบบอื่น ๆ

รสนิยมทางเพศนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ซึ่งอาจมีผลมาจาก ฮอร์โมน สภาพแวดล้อม ความทรงจำในวัยเด็ก เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเลือกรสนิยมทางเพศ Hello คุณหมอ พามาทำความรู้จักรสนิยมแต่ละประเภทกันค่ะ เราไปดูพร้อมกันเลย

  • Heterosexuality เป็นรสนิยมทางเพศที่พบได้มากที่สุด หมายถึงการที่เพศหญิงรักเพศชาย และเพศชายรักเพศหญิง
  • Homosexuality หมายถึงผู้ที่มีรสนิยมดึงดูดต่อเพศเดียวกัน เช่น ชายรักชาย (เกย์) หญิงรักหญิง(เลสเบี้ยน)
  • Bisexuality หมายถึงบุคคลที่มีความรู้สึกรักทั้งเพศหญิงและเพศชาย
  • Demisexuality หมายถึงผู้ที่ไม่ค่อยมีความสนใจในเรื่องของกิจกรรมทางเพศ แต่อาจจะอยากมีเพศสัมพันธ์เฉพาะกับบุคคลที่รู้สึกผูกพันมาก ๆ เท่านั้น
  • Asexuality คือรสนิยมสำหรับกลุ่มคนที่ไม่ได้ให้ความสนใจต่อกิจกรรมทางเพศ แต่ยังคงมีความรักและเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ เพียงแค่ขาดแรงดึงดูดหรือความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับเซ็กส์

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Pansexuality: What It Means. https://www.webmd.com/sex/pansexuality-what-it-means. Accessed January 14, 2022.

When You Don’t Feel at Home With Your Assigned Gender. https://www.webmd.com/sex/gender-dysphoria. Accessed January 14, 2022.

Sexual Orientation. https://www.webmd.com/sex-relationships/guide/sexual-orientation#1. Accessed January 14, 2022.

A Brief History of the Bisexual Movement. http://www.binetusa.org/bihistory.htm. Accessed January 14, 2022.

“Regardless of Their Gender”: Descriptions of Sexual Identity among Bisexual, Pansexual, and Queer Identified Individuals. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15299716.2016.1228491. Accessed January 14, 2022.

รูปของผู้เขียนbadge
เขียนโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์ แก้ไขล่าสุด เมื่อสัปดาห์ก่อน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดย พลอย วงษ์วิไล