การติดเชื้อที่หัวใจ

การติดเชื้อที่หัวใจ เกิดขึ้นจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อไวรัส ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อหัวใจ และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ เรียนรู้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ สาเหตุ อาการ การรักษา และการป้องกันปัญหา การติดเชื้อที่หัวใจ ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด