home

โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม

กล้ามเนื้อหัวใจ คือกล้ามเนื้อที่มีความสำคัญกับการสูบฉีดเลือดของหัวใจ แต่หากเกิดความผิดปกติกับกล้ามเนื้อหัวใจ ที่ส่งผลกระทบต่อการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจและร่างกายโดยรวมได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม ตั้งแต่สาเหตุ อาการ การรักษา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ที่นี่

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม

ภาวะหัวใจโต เป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจ ซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน ภาวะความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ รวมไปถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย แต่นอกจากสาเหตุจากโรคข้างต้นยังมี ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหัวใจโต ด้านอื่น ๆ อีกเช่นเดียวกันที่ส่งผลให้เป็นภาวะหัวใจโต ได้ ปัจจัยเสี่ยงของภาวะหัวใจโต ที่ส่งผลเสียต่อหัวใจ ปัจจัยเสี่ยงส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด ภาวะหัวใจโต อาจมาจากพันธุกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน นอกจากนี้หากผู้ที่มีระบบการทำงานของภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ ก็อาจทำให้เสี่ยงเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจเสียหาย จนนำไปสู่ภาวะหัวใจโตได้ ภาวะหัวใจโตอาจมีสัญญาณเตือนที่สามารถเผยออกมาให้เห็นได้ชัดเจน เช่น อาการเจ็บหน้าอก หายใจลำบากในขณะเคลื่อนไหว รู้สึกเหนื่อยล้าง่ายอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร บริเวณขา ข้อเท้า เท้า และหน้าท้องบวม ผู้ป่วยควรสังเกตอาการผิดปกติของภาวะหัวใจโตที่อาจเกิดขึ้นและเข้ารับการรักษาทันที ภาวะแทรกซ้อนของภาวะหัวใจโต หากปล่อยให้อาการของ ภาวะหัวใจโต กำเริบอย่างต่อเนื่อง ไม่เข้ารับการตรวจวินิจฉัย หรือดำเนินการรักษาได้อย่างเท่าทัน เป็นไปได้ว่าอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เหล่านี้ เข้ามารุมเร้าเพิ่มเติม และสร้างความเสียหายให้แก่สุขภาพโดยรวมยิ่งขึ้น ภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อหัวใจที่พองโตอยู่ภายในอาจส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้เลือดไหลเวียนไม่เพียงพอไป นำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวได้ เกิดปัญหาเกี่ยวกับจังหวะการเต้นของหัวใจ เนื่องจากโครงสร้างหัวใจเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของ ภาวะหัวใจโต จึงอาจทำให้พัฒนานำไปสู่จังหวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ หัวใจหยุดเต้นกะทันหัน เป็นภาวะที่ได้รับผลกระทบมาจาก […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon