home

โรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

โรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด คือภาวะที่โครงสร้างหัวใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิด มีหลายประเภท เช่น ผนังหัวใจผิดปกติ ลิ้นหัวใจผิดปกติ ส่งผลให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทารกและเด็กที่มีเป็นโรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด มักมีอาการเหนื่อยง่าย หายใจเร็ว ตัวเล็กกว่าเด็กในวัยเดียวกัน

เรื่องเด่นประจำหมวด

โรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

ผู้ป่วยที่ เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด มักมีข้อจำกัดในเรื่องของการ ออกกำลังกาย หากออกกำลังกายหนักจนเกินไปอาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวาย ดังนั้นเราจึงต้องเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมสุขภาพหัวใจและลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน  แต่รูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ จะมีอะไรบ้าง วันนี้ Hello คุณหมอ มีคำตอบมาให้คุณค่ะ เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด ออกกำลังกาย แบบไหนถึงจะเหมาะ? ผู้ที่เป็น โรคหัวใจแต่กำเนิด ควรออกกำลังกาย รูปแบบแอโรบิคหรือการออกกำลังกายแบบแรงต้าน เช่น การเดินเร็ว วิ่งจ๊อกกิ้ง กีฬาว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน พายเรือ เทนนิส เดินขึ้นบันได เป็นต้น และควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังในระดับหนัก เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาชกมวยฮ็อกกี้ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการบาดเจ็บ และความเครียดโดยไม่จำเป็นต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยปกติการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ จะกำหนดจากอัตราการเต้นของหัวใจ หรือการประเมินระดับความเข้มข้นการออกกำลังกาย (Rating of Perceived Exertion : RPE)  คือการประเมินค่าออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งมีระดับเลขตั้งแต่ 6-20  และนำตัวเลขดังกล่าวนี้มาเทียบกับตาราง Borg Rating of Perceived Exertion scale เพื่อดูว่าเราควรจะออกกำลังกายในระดับไหน  โดยปกติแพทย์มักแนะนำให้ออกกำลังกายอยู่ในช่วงระดับตัวเลข 14-16 หมายถึง […]

หัวข้อ โรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด เพิ่มเติม

โรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด หมายถึงโรคที่หัวใจมีความบกพร่องบางอย่างติดตัวมาตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ แต่คุณทราบหรือไม่ว่า โรคนี้ยังสามารถแบ่งออกได้อีกหลายประเภทด้วยกัน บทความของ Hello คุณหมอ ในวันนี้ ได้รวบรวม ประเภทของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด พร้อมวิธีรักษา มาฝากทุกคนแล้วค่ะ ประเภทของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ทั้ง 6 ประเภท โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นชื่อที่ใช้เรียกรวมอาการความผิดปกติแต่กำเนิดที่เกิดขึ้นกับหัวใจทั้งหมด โดยเราสามารถแบ่ง ประเภทของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ออกได้เป็น 6 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ ลิ้นหัวใจตีบ โรคลิ้นหัวใจตีบ เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นตั้งแต่กำเนิด มีสาเหตุมาจากการที่หลอดเลือดแดงหลักบริเวณลิ้นหัวใจตีบหรือแคบลง จนส่งผลต่อการสูบฉีดเลือดของหัวใจ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายทำงานหนักขึ้น และตีบแคบลงในที่สุด วิธีรักษา แพทย์อาจใช้วิธีการทำบอลลูนหัวใจ เพื่อขยายหลอดเลือดบริเวณลิ้นหัวใจ โดยใส่ท่อเล็ก ๆ เข้าไปในหลอดเลือด แล้วทำการขยายบอลลูนให้พองขึ้น ทำให้ผนังหลอดเลือดขยายตัว เป็นวิธีที่แพทย์ส่วนใหญ่เลือกใช้ แต่หากวิธีนี้ยังไม่เป็นผล แพทย์ก็อาจจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแทน หลอดเลือดแดงใหญ่ตีบ (COA) ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ตีบ เป็นอีกหนึ่งประเภทของ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด พบได้ในทารกเพศชายมากกว่าเพศหญิงเกือบ 2 เท่า มีอาการหลัก ๆ คือหลอดเลือดแดงใหญ่ตีบตัวลง และปิดกั้นการไหลเวียนของเลือด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากโครโมโซม หรือความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดกันมาในครอบครัว วิธีรักษา แพทย์อาจใช้วิธีการผ่าตัดนำหลอดเลือดส่วนที่ตีบออก แล้วเชื่อมต่อหลอดเลือดส่วนที่เหลือเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือด หรืออาจจะใช้วิธีการทำบอลลูนหัวใจก็ได้เช่นกัน ความผิดปกติแบบเอ็บสไตน์ […]

โรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Congenital Heart Disease) เกิดจากปัญหาในช่วงแรกของการพัฒนาของโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจ โดยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมักจะไปขัดขวางการไหลเวียนของเลือดผ่านหัวใจ และอาจส่งผลต่อการหายใจ แต่ด้วยการรักษาที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน รวมถึงการดูแลที่เหมาะสม ทารกจำนวนมากที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด สามารถมีชีวิตรอดได้อย่างเป็นปกติจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เกิดขึ้นได้อย่างไร โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเกิดจากความบกพร่องของหัวใจแต่กำเนิด แม้ว่าในบางครั้งจะไม่ทราบถึงสาเหตุที่แน่ชัด แต่สาเหตุที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คือ พันธุกรรม การบกพร่องนี้อาจถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในครอบครัว การใช้ยาในระหว่างตั้งครรภ์ การใช้ยาบางประเภทระหว่างการตั้งครรภ์สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเช่น ยารักษาอาการชัก การเสพติด แอลกอฮอล์ หรือยาระหว่างตั้งครรภ์ การติดเชื้อ หากแม่มีการติดเชื้อไวรัสระหว่าง 4 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ อาจเพิ่มความเสี่ยงของการให้กำเนิดบุตรที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคเบาหวาน อาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการในวัยเด็ก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ กับโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมีกี่ประเภท ถึงแม้ว่าโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจะมีด้วยกันหลายประเภท แต่ก็สามารถแยกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ ลิ้นหัวใจบกพร่อง ลิ้นหัวใจภายในหัวใจซึ่งควบคุมการไหลเวียนของเลือดอาจปิดลงหรือรั่วทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้เป็นปกติ ผนังหัวใจบกพร่อง ผนังหัวใจโดยธรรมชาติที่กั้นระหว่างหัวใจด้านซ้ายและขวาและห้องล่างและบนมีการพัฒนาที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เลือดไหลย้อนกลับไปยังที่ๆ ไม่ควรอยู่ ความบกพร่องนี้ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นและทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น เส้นเลือดบกพร่อง เส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงที่นำเลือดจากหัวใจไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างไม่ถูกต้อง โดยขัดขวางหรือทำให้การไหลเวียนของเลือดช้าลง นอกจากนี้ แพทย์ยังแบ่งโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก ซึ่งส่งผลให้ระดับออกซิเจนต่ำ และประเภทที่สอง ซึ่งไม่ได้ส่งผลให้ระดับออกซิเจนต่ำ ทารกที่ทรมานจากการหายใจไม่ออก หรือมีอาการตัวเขียว คือ ทารกที่ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เนื่องจาก หัวใจบีบตัวอย่างที่ควรเป็น โดยสามารถเรียกโรคหัวใจแบบนี้ว่า “แบบ […]

ผู้เชี่ยวชาญด้าน โรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด ของเรา

ดูผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม see-more-icon