ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep Apnea)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date เมษายน 21, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

คำจำกัดความ

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ คืออะไร

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep Apnea) เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนประเภทหนึ่ง ซึ่งการหายใจถูกขัดขวางเป็นช่วงๆ ในระหว่างนอนหลับ ผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ อาจส่งผลกระทบต่อสมอง สมองอาจไม่ได้รับออกซิเจนที่เพียงพอ และได้รับผลกระทบจากคุณภาพการนอนที่ไม่ดี ทำให้รู้สึกเหนื่อยระหว่างวัน

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับมี 2 ประเภทหลัก ได้แก่

 • ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้น (Obstructive sleep apnea) เป็นประเภทที่พบได้บ่อย โดยเกิดจากการอุดกั้นของทางเดินหายใจ
 • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนื่องความผิดปกติของการสั่งงานของสมอง (Central Sleep Apnea) ไม่ได้เกิดจากทางเดินหายใจอุดกั้น แต่เกิดจากความไม่คงที่ในศูนย์ควบคุมการหายใจ ผลคือสมองไม่สามารถส่งสัญญาณให้กล้ามเนื้อทำงานเพื่อการหายใจได้

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับพบได้บ่อยเพียงใด 

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับพบได้บ่อยมาก มักเกิดขึ้นในผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิง ประมาณผู้ชาย 2-3 คนต่อผู้หญิง 1 คน สามารถส่งผลต่อผู้ป่วยได้ทุกวัยแต่เกิดขึ้นได้มากกว่าในผู้ใหญ่ในช่วงอายุกลางคน สามารถจัดการได้โดยลดความเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

อาการทั่วไปของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ได้แก่

 • กรนเสียงดัง
 • ผู้อื่นสังเกตเห็นการหยุดหายใจเป็นช่วงๆ ได้
 • มีอาการตื่นนอนเป็นช่วงๆ ร่วมกับหายใจลำบาก
 • ตื่นนอนโดยมีอาการปากแห้งหรือเจ็บคอ
 • ปวดศีรษะในตอนเช้า
 • นอนหลับยาก (Insomnia)
 • ง่วงนอนมากในตอนกลางวัน (Hypersomnia)
 • มีปัญหาในการทำสมาธิ
 • กระสับกระส่าย

อาจมีอาการบางประการที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น หากคุณมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับอาการหนึ่ง โปรดปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษา

ควรไปพบหมอเมื่อใด

คุณควรไปพบหมอหากมีอาการใดๆ ดังต่อไปนี้

 • กรนเสียงดังซึ่งสามารถรบกวนการนอนของผู้อื่นหรือของตนเอง
 • หายใจลำบาก หายใจติดขัด หรือสำลักซึ่งทำให้ตื่นนอน
 • หยุดหายใจเป็นช่วงในระหว่างนอนหลับ
 • มีอาการง่วงซึมมากในตอนกลางวัน
 • อ่อนเพลีย ง่วงนอน กระสับกระส่าย

สาเหตุ

สาเหตุของ ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

สาเหตุของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้นและ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เกิดจากความผิดปกติของการสั่งงานของสมอง ซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปดังต่อไปนี้

 • สำหรับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้น เมื่อกล้ามเนื้อที่คอด้านหลังหย่อนลง ทำให้ทางเดินอากาศแคบลงและปิดทางเดินหายใจ จึงอาจทำให้ออกซิเจนในร่างกายลดลง รู้สึกได้ถึงการไม่สามารถหายใจได้และสมองทำให้ผู้ป่วยรู้สึกตัวเพื่อเปิดทางเดินหายใจ การรู้สึกตัวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นมากเสียจนผู้ป่วยมักจำไม่ได้
 • สำหรับภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนื่องความผิดปกติของการสั่งงานของสมอง สมองของผู้ป่วยไม่สามารถส่งสัญญาณไปยังกล้ามเนื้อที่หายใจได้ ทำให้กล้ามเนื้อไม่หายใจเป็นเวลาสั้น ผู้ป่วยอาจรู้สึกตัวจากการหายใจลำบากหรือพยายามนอนหลับหรือนอนหลับได้ยาก

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการสำหรับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ เช่น

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้น

 • เพศชาย
 • มีน้ำหนักมาก
 • มีอายุมากกว่า 40 ปี
 • มีความยาวรอบคอมาก มีความยาว 17 นิ้วหรือมากกว่าในผู้ชาย และ 16 นิ้วหรือมากกว่าในผู้หญิง
 • มีต่อมทอนซิลโต ลิ้นโต หรือกระดูกขากรรไกรเล็ก
 • มีประวัติครอบครัวมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
 • กรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux หรือ GERD)
 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาระงับประสาท (sedatives) หรือยากล่อมประสาท (tranquilizers)
 • การสูบบุหรี่
 • มีอาการคัดจมูก

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนื่องความผิดปกติของการสั่งงานของสมอง

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอมิได้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์เสมอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

การตรวจเพื่อตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ได้แก่

 • การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติระหว่างการนอนหลับ (Nocturnal Polysomnography)
 • การตรวจการนอนหลับที่บ้าน (Home Sleep Tests) เป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ระดับออกซิเจนในเลือด อากาศที่หายใจ และรูปแบบการหายใจ

การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

การรักษาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้น ได้แก่

 • วิธีการใช้เครื่องอัดอากาศอย่างบวกต่อเนื่อง (Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)) เป็นการใช้เครื่องมือเพื่อปล่อยแรงดันอากาศผ่านทางหน้ากากที่วางลงบนจมูกของผู้ป่วยในขณะนอนหลับ
 • วิธีการใช้เครื่องอัดอากาศอย่างบวกสองระดับ (Bilevel Positive Airway Pressure (BiPAP) เป็นการใช้เครื่องมือที่คล้ายกับเครื่องมือ CPAP แต่ส่งผ่านแรงดันอากาศที่มากกว่าเมื่อหายใจเข้าและส่งผ่านแรงดันอากาศที่น้อยกว่าเมื่อหายใจออก
 • วิธี Expiratory Positive Airway Pressure (EPAP) เป็นการใช้เครื่องมือขนาดเล็กและใช้ครั้งเดียวก่อนเข้านอนที่ทำให้หายใจเข้าได้คล่อง แต่เมื่อหายใจออก อากาศต้องผ่านรูขนาดเล็กในลิ้นเปิดปิด
 • เครื่องมือที่ใช้ทางปาก เป็นการใช้เครื่องมือที่ใช้ทางปากเพื่อทำให้ลำคอเปิด เครื่องมือที่ใช้ทางปากอาจใช้งานได้ง่ายกว่าเครื่องมือ CAPA
 • การผ่าตัด ใช้หลังจากการรักษาอื่นๆ ไม่ได้ผล ได้แก่ การผ่าตัดนำเนื้อเยื่อออก ซึ่งเนื้อเยื่อถูกนำออกไปจากด้านหลังของปากและส่วนบนของลำคอของผู้ป่วย มักมีการผ่าตัดนำต่อมทอนซิลและต่อมอะดีนอยด์ (Adenoids) ออกด้วย
 • การปรับตำแหน่งขากรรไกร (Jaw Repositioning)
 • การติดตั้งแท่งพลาสติกเข้ากับเพดานอ่อนหลังจากได้รับยาชาแล้ว
 • การสร้างทางเดินอากาศใหม่ โดยการเจาะคอ (Tracheostomy) โดยใส่หลอดโลหะหรือพลาสติก
 • การผ่าตัดจมูกเพื่อนำติ่งเนื้อเมือกจมูกออกหรือการทำให้ผนังกั้นระหว่างมูกตรงขึ้น
 • การผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนัก

การรักษาสำหรับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับเนื่องความผิดปกติของการสั่งงานของสมอง ได้แก่

 • การรักษาสำหรับภาวะทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้แก่ ความผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจหรือกล้ามเนื้อและประสาท (Heart or Neuromuscular Disorders) ที่อาจทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
 • การใช้ออกซิเจนเสริมเสริมในขณะนอนหลับ
 • การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ Adaptive Servo-Ventilation (ASV) เป็นการใช้เครื่องช่วยหายใจที่ทำให้รูปแบบการหายใจของผู้ป่วยเป็นปกติและป้องกันการหยุดหายใจ
 • วิธีการใช้เครื่องอัดอากาศอย่างบวกต่อเนื่อง
 • วิธีการใช้เครื่องอัดอากาศอย่างบวกสองระดับ

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยา

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือกับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณจัดการภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับได้

 • ลดน้ำหนักส่วนเกิน
 • ออกกำลังกาย
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาบางชนิด เช่น
  ยากล่อมประสาท (Tranquilizers) และยานอนหลับ (Sleeping Pills)
 • นอนตะแคงหรือนอนคว่ำแทนการนอนหงาย
 • รักษาให้ช่องจมูกเปิดในตอนกลางคืน
 • เลิกสูบบุหรี่

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้ านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

สัญญาณของโรคไบโพลาร์ ที่คุณอาจมองข้ามไปโดยไม่รู้ตัว

โรคไบโพลาร์ หรือโรคอารมณ์สองขั้ว เป็นโรคทางจิตเภท สัญญาณของโรคไบโพลาร์ อาจจะแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น ลองมาเช็คตัวเองกันดีกว่า

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
สุขภาพชีวิตที่ดี, สุขภาพจิต กรกฎาคม 17, 2020 . เวลาในการอ่าน

ลดน้ำหนักโดยไม่อดอาหาร ทำอย่างไร จึงจะได้ผล

การลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารนั้นอาจจะทำได้ยาก แถมยังเสี่ยงต่อโยโย่ เอฟเฟกต์ วันนี้ Hello คุณหมอ จึงจะมาแนะนำวิธีการ ลดน้ำหนักโดยไม่อดอาหาร อย่างมีประสิทธิภาพ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล

กินถั่วช่วยลดน้ำหนัก ได้ ใครๆ ก็ชอบแนะนำ แล้วมันช่วยได้จริงหรือเปล่า?

กินถั่วช่วยลดน้ำหนัก ได้ เพราะถั่วมีไฟเบอร์และแคลอรีสูง ช่วยเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย ทำให้รู้สึกอิ่มได้นานขึ้น นอกจากนี้ไขมันในถั่วก็ยังถูกดูดซึมน้อยอีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai

Sirtfood Diet เทรนด์การลดน้ำหนัก ที่กำลังเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน

Sirtfood Diet ซึ่งเป็นเทรนด์การลดน้ำหนักที่กำลังเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน เนื่องจากมีคนดังใช้วิธีนี้แล้วเห็นผล จึงทำให้คนหันมาสนใจ แต่จะเป็นอย่างไรต้องติดตาม

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย

บทความแนะนำ

น้ำมันออริกาโน-ประโยชน์ด้านสุขภาพ

น้ำมันออริกาโน (Oregano Oil) กับประโยชน์ด้านสุขภาพ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 5, 2020 . เวลาในการอ่าน
งดมื้อเย็น-ลดความอ้วน-ไม่ได้ผล-น้ำหนักขึ้น

งดมื้อเย็น เพื่อลดความอ้วน นอกจากจะไม่ได้ผล ยังอาจทำให้น้ำหนักขึ้น!!!

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กรกฎาคม 24, 2020 . เวลาในการอ่าน
อยากมีชีวิตที่ยืนยาว-หยุดทำสิ่งเหล่านี้

อยากมีชีวิตที่ยืนยาว ควรหยุดทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ กรกฎาคม 23, 2020 . เวลาในการอ่าน
5-ความเชื่อผิดๆ-เกี่ยวกับการลดน้ำหนัก

5 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการลดน้ำหนัก ที่คุณควรรู้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กรกฎาคม 21, 2020 . เวลาในการอ่าน