มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder Cancer)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 7, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder Cancer) เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดในกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งเป็นอวัยวะรูปทรงคล้ายบอลลูนที่อยู่บริเวณอุ้งเชิงกราน และเป็นที่กักเก็บน้ำปัสสาวะของคุณเอาไว้

คำจำกัดความ

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ คืออะไร

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะคือมะเร็งชนิดหนึ่ง ที่เกิดในกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งเป็นอวัยวะรูปทรงคล้ายบอลลูนที่อยู่บริเวณอุ้งเชิงกราน และเป็นที่กักเก็บน้ำปัสสาวะของคุณเอาไว้ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะมักเริ่มเกิดที่เซลล์ภายในกระเพาะปัสสาวะ

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะส่วนใหญ่จะได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ระยะแรก ๆ ซึ่งยังเป็นระยะที่รักษาได้อยู่ แต่มะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะเริ่มแรกก็อาจกลับมาเป็นซ้ำได้อีก ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่รับการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะแล้วจึงต้องเข้ารับการตรวจและติดตามผลการรักษาเป็นระยะต่อเนื่องอีกหลายปีหลังการรักษา เพื่อตรวจสอบว่ากลับมาเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะซ้ำหรือไม่

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ พบบ่อยแค่ไหน

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะพบได้บ่อยในผู้สูงวัย  แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย อย่างไรก็ตาม ภาวะนี้สามารถจัดการได้ด้วยการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

ผู้ที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะ โดยมีอาการปวดแสบขณะปัสสาวะ มีหลายอาการที่บ่งบอกถึงโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ เช่น อาการอ่อนเพลีย น้ำหนักลด และการสูญเสียความหนาแน่นของกระดูก แต่อาการเหล่านี้ก็บ่งบอกถึงโรคอื่น ๆ ได้ ดังนั้นคุณจึงควรใส่ใจกับอาการจำเพาะต่างๆ ของโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งได้แก่

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

การได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ สามารถยับยั้งไม่ให้อาการแย่ลงและสามารถป้องกันการเกิดอาการฉุกเฉินได้ คุณจึงควรแจ้งแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการที่ร้ายแรงขึ้น หากคุณมีสัญญาณหรืออาการตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือมีคำถามใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดควรปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

ผู้เชี่ยวชาญยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ แต่โรคมะเร็งปัสสาวะจะเกิดขึ้นเมื่อมีเซลล์ที่ผิดปกติเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้ และรุกรานไปยังเนื้อเยื่ออื่นๆ

นอกจากนี้ แพทย์จะแบ่งมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็น 3 ชนิดหลักๆ ได้แก่

 • มะเร็งเยื่อบุกรวยไต เป็นมะเร็งบริเวณกระเพาะปัสสาวะที่พบมากที่สุด โดยจะเริ่มเกิดที่ transitional cell ในบริเวณเยื่อบุชั้นในของกระเพาะปัสสาวะ โดย transitional cell จะเปลี่ยนรูปร่างโดยไม่ได้เกิดความเสียหายเมื่อเนื้อเยื่อยืดตัวออก
 • มะเร็งที่เซลล์สความัส (Squamous cell carcinoma) มะเร็งชนิดนี้จะเกิดบริเวณเซลล์รูปสี่เหลี่ยมที่บางและแบนซึ่งอยู่ในกระเพาะปัสสาวะหลังจากมีการติดเชื้อเรื้อรังที่กระเพาะปัสสาวะหรือเกิดการระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะเป็นเวลานาน
 • มะเร็งชนิดต่อม มะเร็งชนิดนี้จะเกิดบริเวณเซลล์ต่อมต่างๆ ที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะ โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการระคายเคืองและการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะเป็นเวลานานซึ่งเซลล์ต่อมเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างและหลั่งเยื่อเมือกในร่างกาย

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของ มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนั้นมีอยู่หลายประการ เช่น

 • การสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ ซิการ์ หรือไปป์ อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ โดยทำให้สารเคมีที่เป็นอันตรายไปสะสมในน้ำปัสสาวะ
 • เพศชาย เพศชายมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมากกว่าเพศหญิง
 • การสัมผัสกับสารเคมีบางชนิด ไตของคุณมีหน้าที่หลักในการกรองสารเคมีที่เป็นอันตรายต่างๆ จากกระแสเลือด และนำไปเก็บไว้ในกระเพาะปัสสาวะ เมื่อเซลล์ไตต้องสัมผัสกับสารเคมีมากเกินไป ก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้
 • การรับประทานยาเบาหวานบางชนิด ผู้ที่รับประทานยาต้านเบาหวานไพโอกลิตาโซน (Pioglitazone) ติดต่อกันนานเกิน 1 ปี จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะเรื้อรัง หรือการติดเชื้อซ้ำ หรือการอักเสบต่างๆ เช่น ภาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สายสวนปัสสาวะเป็นเวลานาน สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิดสความัสได้
 • ประวัติความเจ็บป่วยตัวเองหรือคนในครอบครัว หากญาติของคุณคนใดคนหนึ่งมีประวัติเป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะคุณก็อาจมีความเสี่ยงของการเกิดโรคเพิ่มขึ้นได้ ถึงแม้ว่าโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะไม่ค่อยถ่ายทอดกันในครอบครัวก็ตาม

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลที่นำเสนอไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ได้ โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

วิธีตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่นิยมใช้มีดังต่อไปนี้

 • การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ เป็นการตรวจหาเซลล์แปลกปลอมและสารต่างๆ เช่น ผลึกหรือคาสท์ในปัสสาวะ
 • การตรวจภายใน แพทย์จะสวมถุงมือและสอดนิ้วเข้าไปในช่องคลอดหรือทวารหนักเพื่อคลำหาก้อนเนื้อที่อาจเติบโตเป็นมะเร็งได้
 • การส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ โดยแพทย์จะสอดท่อเล็กๆ ที่มีกล้องขนาดจิ๋วเข้าไปทางท่อปัสสาวะเพื่อดูภายในกระเพาะปัสสาวะ
 • การตัดชิ้นเนื้อเยื่อ แพทย์จะสอดเครื่องมือตัดเล็กๆ เข้าไปทางท่อปัสสาวะและตัดชื้นเนื้อเยื่อบริเวณกระเพาะปัสสาวะมาตรวจว่าเป็นมะเร็งหรือไม่
 • การทำซีทีสแกน เพื่อดูกระเพาะปัสสาวะ
 • การตรวจไตและทางเดินปัสสาวะโดยการฉีดสี
 • การเอ็กซเรย์

แพทย์จะพิจารณาว่าเป็นมะเร็งระยะใดโดยเริ่มจากระยะที่ 0-4 เพื่อระบุว่ามะเร็งแพร่กระจายไปเพียงใดแล้ว มะเร็งระยะต่างๆ มีความหมายดังนี้

 • ระยะที่ 0 มะเร็งยังไม่ลุกลามไปนอกเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะชั้นใน
 • ระยะที่ 1 มะเร็งลุกลามไปนอกเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะชั้นใน แต่ยังไม่ถึงชั้นกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ
 • ระยะที่ 2 มะเร็งลุกลามไปสู่ชั้นกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ
 • ระยะที่ 3 มะเร็งลุกลามเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆ รอบกระเพาะปัสสาวะ
 • ระยะที่ 4 มะเร็งลุกลามเข้าสู่อวัยวะอื่นๆ ข้างเคียงกระเพาะปัสสาวะ

การรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

การรักษาโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็ง โดยแพทย์จะแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับอาการของคุณ ซึ่งมีดังนี้

 • การรักษาสำหรับระยะที่ 0 และระยะที่ 1 อาจใช้วิธีการต่างๆ เช่น การผ่าตัดเพื่อตัดเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ การใช้ยาเคมีบำบัดหรือภูมิคุ้มกันบำบัดโดยใช้ยาไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มให้ไปทำลายเซลล์มะเร็ง
 • การรักษาสำหรับระยะที่ 2 และระยะที่ 3 อาจใช้วิธีการดังต่อไปนี้
  • ตัดกระเพาะปัสสาวะบางส่วนประกอบกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
  • ตัดกระเพาะปัสสาวะทิ้งทั้งหมดโดยใช้กล้อง และตามด้วยการผ่าตัดเพื่อทำทางขับถ่ายปัสสาวะออกจากร่างกายใหม่
  • การใช้ยาเคมีบำบัด การใช้รังสีรักษาหรือภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งจะช่วยลดขนาดก้อนเนื้องอกก่อนผ่าตัดได้ อาจใช้วิธีเหล่านี้ในกรณีที่ทำการผ่าตัดไม่ได้หรือใช้เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลือหลังการผ่าตัดหรือใช้เพื่อป้องกันการเป็นซ้ำ
 • การรักษาสำหรับระยะที่ 4 อาจใช้วิธีการดังต่อไปนี้
  • การใช้ยาเคมีบำบัดโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยแพทย์จะใช้การรักษาวิธีนี้เพื่อบรรเทาอาการและยืดอายุของผู้ป่วยเท่านั้น
  • การตัดเอากระเพาะปัสสาวะทิ้งและผ่าตัดเอาต่อมน้ำเหลืองรอบๆ ออก ตามด้วยการผ่าตัดเพื่อทำทางขับถ่ายปัสสาวะออกจากร่างกายใหม่
  • การใช้ยาเคมีบำบัด การใช้รังสีรักษา และภูมิคุ้มกันบำบัดหลังทำการผ่าตัดแล้ว เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่ หรือเพื่อบรรเทาอาการและยืดอายุของผู้ป่วยเท่านั้น
  • การใช้ยาที่ยังอยู่ในขั้นการทดลองทางคลินิก

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองที่ช่วยรับมือกับโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

ไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองดังต่อไปนี้ อาจช่วยให้คุณรับมือกับโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้

 • ไม่สูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง
 • หลีกเลี่ยงการรับสารก่อมะเร็งอื่นๆ
 • ดื่มน้ำมากๆ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

คันหัวนม จนทนไม่ไหว ร่างกายกำลังบอกอะไรคุณหรือเปล่า

เมื่อเกิดอาการ คันหัวนม หลายคนคงสงสัยว่ามันเกิดจากอะไร บางครั้งอาการที่เกิดขึ้นอาจจะกำลังบอกอะไรคุณอยู่ก็เป็นได้ ทาง Hello คุณหมอจึงได้นำเรื่องนี้มาฝากกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
สุขภาพหญิง, สุขภาพชีวิตที่ดี ตุลาคม 16, 2020 . เวลาในการอ่าน

น้ำดื่มอัลคาไลน์ ดื่มแล้วให้ประโยชน์ต่อสุขภาพจริงหรือ

เมื่อพูดถึง น้ำดื่มอัลคาไลน์ หลายคนอาจจะสงสัยว่า มันคือน้ำดื่มอะไร แล้วมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงหรือไม่ ต้องไปติดตามกันใน Hello คุณหมอ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี ตุลาคม 15, 2020 . เวลาในการอ่าน

ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง กับเคล็ดลับการใช้ชีวิตร่วมกับโรคได้อย่างเป็นสุข

โรคเรื้อรัง มักทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเครียดและหมดกำลังใจในการใช้ชีวิต วันนี้ เราเลยมี เคล็ดลับในการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขสำหรับผู้ที่ ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง มาฝาก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี ตุลาคม 14, 2020 . เวลาในการอ่าน

อาหารต้านมะเร็งลำไส้ ถ้าอยากลดความเสี่ยงโรคนี้ ควรกินอะไร เลี่ยงอะไรบ้าง

โรคมะเร็งลำไส้เป็นโรคที่น่ากลัวมากโรคหนึ่ง แต่เราก็สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ได้ ด้วยการกิน อาหารต้านมะเร็งลำไส้ เหล่านี้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
มะเร็งลำไส้ใหญ่, ศูนย์สุขภาพ ตุลาคม 8, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

เทียนหอมเพื่อผ่อนคลาย-อันตรายหรือไม่

เทียนหอมเพื่อผ่อนคลาย จุดแล้วส่งผลดีหรือร้ายต่อสุขภาพกันแน่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ พฤศจิกายน 26, 2020 . เวลาในการอ่าน
โรคเบาหวาน-น้ำตาลในเลือด-โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผู้ป่วย โรคเบาหวาน หากไม่ควบคุมน้ำตาลในเลือดให้ดี มีความเสี่ยงที่จะเป็น โรคหลอดเลือดหัวใจ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Nattrakamol Chotevichean
เผยแพร่วันที่ พฤศจิกายน 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
ถุงลมโป่งพอง-สาเหตุ-อาการ-การรักษา

ถุงลมโป่งพอง โรคอันตรายในระบบทางเดินหายใจ ที่แม้ไม่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสเป็นได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 30, 2020 . เวลาในการอ่าน
การอักเสบของต่อมเหงื่อ-พฤติกรรมประจำวัน

การอักเสบของต่อมเหงื่อ อาจเกิดจากปัจจัยในชีวิตประจำวัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 30, 2020 . เวลาในการอ่าน