มะเร็งคาโปซิซาร์โคมา (Kaposi Sarcoma)

ทบทวนบทความโดย | โดย

เผยแพร่วันที่ มิถุนายน 25, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

มะเร็งคาโปซิซาร์โคมา (Kaposi Sarcoma)  เป็นโรคมะเร็งชนิดที่พบได้ยาก จัดอยู่ในกลุ่มมะเร็งของหลอดเลือด ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮิวแมน เฮอร์ปีส์ไวรัส ชนิดที่ 8  (Human Herpesvirus 8 : HHV-8) มักพบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ที่เข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะ  นอกจากนี้มะเร็งคาโปซิซาร์โคมาแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีได้เข้าสู่ระยะของโรคเอดส์แล้ว

คำจำกัดความ

มะเร็งคาโปซิซาร์โคมา (Kaposi Sarcoma) คืออะไร

มะเร็งคาโปซิซาร์โคมา (Kaposi Sarcoma) เป็นโรคมะเร็งชนิดที่พบได้ยาก จัดอยู่ในกลุ่มมะเร็งของหลอดเลือด ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮิวแมน เฮอร์ปีส์ไวรัส ชนิดที่ 8  (Human Herpesvirus 8 : HHV-8) มักพบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ที่เข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะ  นอกจากนี้มะเร็งคาโปซิซาร์โคมาแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีได้เข้าสู่ระยะของโรคเอดส์แล้ว

อย่างไรก็ตามหากคุณป่วยเป็นมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา นั้นไม่ได้แสดงว่าคุณเป็นโรคเอดส์ เพราะโรคดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับคนที่มีสุขภาพดีเช่นกัน

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

พบได้บ่อยเพียงใด

ผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา พบได้บ่อยในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ที่เข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะ

อาการ

อาการคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา

ผู้ป่วยโรคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมาไม่ได้มีอาการแสดงปรากฏออกมาให้เห็นทุกคน โดยอาการเบื้องต้นส่วนใหญ่ผิวหนังของผู้ป่วยจะมีรอยแดง มีสีม่วง สีชมพู หรือสีแดง ขึ้นบริเวณผิวหนัง เช่น ใบหน้า รอบจมูก ปาก อวัยวะเพศ หรือทวารหนัก รอยโรคดังกล่าวมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันออกไป  ในเวลาต่อมาอาจทำให้มีเลือดออกหรือแผลพุพองขึ้นบริเวณผิวหนัง

อย่างไรก็ตามมะเร็งคาโปซิซาร์โคมาอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบอวัยวะภายในร่างกายเช่นกัน เช่น ปอด ตับ ลำไส้  ถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะเกิดผลกระทบต่อผิวหนังก็ตาม

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของโรคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา

มะเร็งคาโปซิซาร์โคมาส่วนใหญ่มักพบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮิวแมน เฮอร์ปีส์ไวรัส ชนิดที่ 8  (Human Herpesvirus 8 : HHV-8) ซึ่งทำการรแบ่งชนิดของโรคมะเร็งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 • ความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งคาโปซิซาร์โคมากับการติดเชื้อเอชไอวี Epidemic (AIDS-associated) Kaposi sarcoma

มะเร็งชนิดนี้ได้พบบ่อยในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus : HIV) ซึ่งจะไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับชายมากกว่าเพศหญิงโดยทั่วไปจะมีรอยแผลที่ขา ข้อเท้า หรือ ฝ่าเท้า

 • มะเร็งคาโปซิซาร์โคมาชนิดที่พบในผู้ป่วยประเทศแอฟริกา Endemic (African) Kaposi sarcoma

มะเร็งชนิดนี้พบได้บ่อยในผู้ป่วยประเทศแอฟริกามากกว่าประชากรประเทศอื่นๆ  เนื่องจากประชากรส่วใหญ่ในประเทศมีภูมิคุ้มกันร่างกายที่อ่อนแอ สาเหตุมากจากโรคมาลาเรีย การขาดสารอาการ ที่อาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา โดยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี  โดยเฉพาะในวัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคดังกล่าว

 • มะเร็งคาโปซิซาร์โคมา (Classic Kaposi Sarcoma)

มะเร็งชนิดนี้มักพบในผู้สูงอายุเพศชายแถบยุโรปตะวันออกเมดิเตอร์เรเนียนและตะวันออกกลาง แต่รอยโรคชนิดนี้จะมีความรุนแรงน้อยกว่าชนิดอื่นๆ

 • ความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งคาโปซิซาร์โคมากับการปลูกถ่ายอวัยวะ Iatrogenic (transplant-related) Kaposi sarcoma

ผู้ที่ทำการปลูกถ่ายอวัยวะอาจเกิดการติดเชื้อจนก่อเป็นมะเร็งคาโปซิซาร์โคมาได้ ทั้งนี้ผู้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะส่วนใหญ่จำเป็นต้องรับประทานยาเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายต่อต้านอวัยวะใหม่

ปัจจัยเสี่ยงของอาการมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา

 • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
 • ผู้ทีทำการปลูกถ่ายอวัยวะ
 • ประชากรเชื้อชาติแอฟริกา

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา

การวินิจฉัยมะเร็งคาโปซิซาร์โคมาในเบื้องต้นแพทย์จจะทำการสอบถามประวัติและตรวจรอยโรคเพื่อหาอาการผิดปกติเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังนอกจากนี้แพทย์อาจทำการตัดชิ้นเนื้อบางส่วนในการหาความผิดปกติที่เกิดขึ้น พื่อทำการวินิจฉัยโรค รวมถึงวิธีการอื่นๆ ดังนี้

 • การทำซีที สแกน (Computerized Tomography Scan : CT SCAN) หรือ เอกซเรย์ (X-Ray)  บริเวณหน้าอกและหน้าท้อง
 • การส่องกล้องตรวจบริเวณหลอดลม (Bronchoscopy)
 • ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Endoscopy)

การรักษามะเร็งคาโปซิซาร์โคมา

การรักษาโรคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา จะคล้ายกับการรักษามะเร็งชนิดอื่น ๆ  โดยมีวิธีการรักษา ดังนี้

 • การรักษาเฉพาะที่ (local therapy)
 • การรักษาด้วยการฉายรังสี (Radiation therapy)
 • การรักษาด้วยการใช้เคมีบำบัด (Chemotherapy)
 • การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด  (Immunotherapy)

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรักษาโรคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือโรคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา ทำได้โดยการรักษาสุขอนามัยที่ดี รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

การป้องกันโรคเอดส์ จะปฏิบัติตัวอย่างไรไม่ให้เชื้อ “เอชไอวี” แพร่ไปยังคนใกล้ชิด

การป้องกันโรคเอดส์ คือสิ่งที่ต้องให้ความใส่ใจเมื่อมีการติดเชื้อเอชไอวี  คุณต้องหาความรู้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปยังคนอื่น คนรอบข้างจะได้ปลอดภัย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย pimruethai

ติดเชื้อฉวยโอกาส ภาวะการติดเชื้อที่น่ากลัวสำหรับคนเป็นเอดส์

ติดเชื้อฉวยโอกาส เป็นภาวะของคนเป็นเอดส์ ที่ต้องเผชิญกับอันตรายจากเชื้อโรคต่างๆ ที่ถือโอกาสรุมเข้ามาโจมตีร่างกายตอนที่ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย pimruethai
ศูนย์โรคเอดส์เอชไอวี, ศูนย์สุขภาพ ธันวาคม 28, 2017 . เวลาในการอ่าน

ระยะของการติดเชื้อเอชไอวี ตอนไหนที่จะมีอาการ ที่บอกว่าคุณติดเชื้อ HIV แล้ว

ระยะของการติดเชื้อเอชไอวี มี 3 ระยะ ถ้าไม่ได้รับการรักษา อาการจะแย่ลงจนเป็นโรคเอดส์ และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแย่ลงในที่สุด

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย pimruethai
ศูนย์โรคเอดส์เอชไอวี, ศูนย์สุขภาพ ธันวาคม 24, 2017 . เวลาในการอ่าน

เบต้า-ซิโตสเตอรอล (Beta-Sitosterol)

สรรพคุณเบต้า-ซิโตสเตอรอล   คือสสารที่พบในพืช โดยทั่วไปถูกใช้เพื่อ: โรคหัวใจและโรคคอลเรสเตอรอลสูง ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน โรคมะเร็งลำไส้ โรคนิ่วน้ำดี โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ ...

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Ploylada Prommate
สมุนไพร ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ธันวาคม 4, 2017 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

ยุง-พาหะนำเชื้อเอชไอวี

ยุง เป็นพาหะนำเชื้อ เอชไอวี ได้หรือไม่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์
เผยแพร่วันที่ กุมภาพันธ์ 26, 2020 . เวลาในการอ่าน
ริโทนาเวียร์-ritonavir

ริโทนาเวียร์ (Ritonavir)

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 1, 2019 . เวลาในการอ่าน
ความแตกต่าง-เอดส์กับเอชไอวี

ทำความเข้าใจใหม่ เอดส์กับเอชไอวี ต่างกันนะรู้ไหม

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ พฤศจิกายน 29, 2019 . เวลาในการอ่าน
ปัญหาผิว-เชื้อเอชไอวี

ปัญหาผิว จาก เชื้อเอชไอวี สาเหตุของปัญหาสำคัญที่คุณควรรู้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ธีรวิทย์ บุญราศรี
เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 3, 2018 . เวลาในการอ่าน