มะเร็งคาโปซิซาร์โคมา (Kaposi Sarcoma)

ทบทวนบทความโดย | โดย

เผยแพร่วันที่ มิถุนายน 25, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

มะเร็งคาโปซิซาร์โคมา (Kaposi Sarcoma)  เป็นโรคมะเร็งชนิดที่พบได้ยาก จัดอยู่ในกลุ่มมะเร็งของหลอดเลือด ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮิวแมน เฮอร์ปีส์ไวรัส ชนิดที่ 8  (Human Herpesvirus 8 : HHV-8) มักพบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ที่เข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะ  นอกจากนี้มะเร็งคาโปซิซาร์โคมาแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีได้เข้าสู่ระยะของโรคเอดส์แล้ว

คำจำกัดความ

มะเร็งคาโปซิซาร์โคมา (Kaposi Sarcoma) คืออะไร

มะเร็งคาโปซิซาร์โคมา (Kaposi Sarcoma) เป็นโรคมะเร็งชนิดที่พบได้ยาก จัดอยู่ในกลุ่มมะเร็งของหลอดเลือด ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮิวแมน เฮอร์ปีส์ไวรัส ชนิดที่ 8  (Human Herpesvirus 8 : HHV-8) มักพบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ที่เข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะ  นอกจากนี้มะเร็งคาโปซิซาร์โคมาแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีได้เข้าสู่ระยะของโรคเอดส์แล้ว

อย่างไรก็ตามหากคุณป่วยเป็นมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา นั้นไม่ได้แสดงว่าคุณเป็นโรคเอดส์ เพราะโรคดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับคนที่มีสุขภาพดีเช่นกัน

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

พบได้บ่อยเพียงใด

ผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา พบได้บ่อยในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ที่เข้ารับการปลูกถ่ายอวัยวะ

อาการ

อาการคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา

ผู้ป่วยโรคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมาไม่ได้มีอาการแสดงปรากฏออกมาให้เห็นทุกคน โดยอาการเบื้องต้นส่วนใหญ่ผิวหนังของผู้ป่วยจะมีรอยแดง มีสีม่วง สีชมพู หรือสีแดง ขึ้นบริเวณผิวหนัง เช่น ใบหน้า รอบจมูก ปาก อวัยวะเพศ หรือทวารหนัก รอยโรคดังกล่าวมีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันออกไป  ในเวลาต่อมาอาจทำให้มีเลือดออกหรือแผลพุพองขึ้นบริเวณผิวหนัง

อย่างไรก็ตามมะเร็งคาโปซิซาร์โคมาอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบอวัยวะภายในร่างกายเช่นกัน เช่น ปอด ตับ ลำไส้  ถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะเกิดผลกระทบต่อผิวหนังก็ตาม

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใด ๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของโรคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา

มะเร็งคาโปซิซาร์โคมาส่วนใหญ่มักพบในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮิวแมน เฮอร์ปีส์ไวรัส ชนิดที่ 8  (Human Herpesvirus 8 : HHV-8) ซึ่งทำการรแบ่งชนิดของโรคมะเร็งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 • ความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งคาโปซิซาร์โคมากับการติดเชื้อเอชไอวี Epidemic (AIDS-associated) Kaposi sarcoma

มะเร็งชนิดนี้ได้พบบ่อยในผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus : HIV) ซึ่งจะไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับชายมากกว่าเพศหญิงโดยทั่วไปจะมีรอยแผลที่ขา ข้อเท้า หรือ ฝ่าเท้า

 • มะเร็งคาโปซิซาร์โคมาชนิดที่พบในผู้ป่วยประเทศแอฟริกา Endemic (African) Kaposi sarcoma

มะเร็งชนิดนี้พบได้บ่อยในผู้ป่วยประเทศแอฟริกามากกว่าประชากรประเทศอื่นๆ  เนื่องจากประชากรส่วใหญ่ในประเทศมีภูมิคุ้มกันร่างกายที่อ่อนแอ สาเหตุมากจากโรคมาลาเรีย การขาดสารอาการ ที่อาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา โดยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี  โดยเฉพาะในวัยเด็กที่กำลังเจริญเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคดังกล่าว

 • มะเร็งคาโปซิซาร์โคมา (Classic Kaposi Sarcoma)

มะเร็งชนิดนี้มักพบในผู้สูงอายุเพศชายแถบยุโรปตะวันออกเมดิเตอร์เรเนียนและตะวันออกกลาง แต่รอยโรคชนิดนี้จะมีความรุนแรงน้อยกว่าชนิดอื่นๆ

 • ความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็งคาโปซิซาร์โคมากับการปลูกถ่ายอวัยวะ Iatrogenic (transplant-related) Kaposi sarcoma

ผู้ที่ทำการปลูกถ่ายอวัยวะอาจเกิดการติดเชื้อจนก่อเป็นมะเร็งคาโปซิซาร์โคมาได้ ทั้งนี้ผู้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะส่วนใหญ่จำเป็นต้องรับประทานยาเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายต่อต้านอวัยวะใหม่

ปัจจัยเสี่ยงของอาการมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา

 • ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
 • ผู้ทีทำการปลูกถ่ายอวัยวะ
 • ประชากรเชื้อชาติแอฟริกา

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา

การวินิจฉัยมะเร็งคาโปซิซาร์โคมาในเบื้องต้นแพทย์จจะทำการสอบถามประวัติและตรวจรอยโรคเพื่อหาอาการผิดปกติเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังนอกจากนี้แพทย์อาจทำการตัดชิ้นเนื้อบางส่วนในการหาความผิดปกติที่เกิดขึ้น พื่อทำการวินิจฉัยโรค รวมถึงวิธีการอื่นๆ ดังนี้

 • การทำซีที สแกน (Computerized Tomography Scan : CT SCAN) หรือ เอกซเรย์ (X-Ray)  บริเวณหน้าอกและหน้าท้อง
 • การส่องกล้องตรวจบริเวณหลอดลม (Bronchoscopy)
 • ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Endoscopy)

การรักษามะเร็งคาโปซิซาร์โคมา

การรักษาโรคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา จะคล้ายกับการรักษามะเร็งชนิดอื่น ๆ  โดยมีวิธีการรักษา ดังนี้

 • การรักษาเฉพาะที่ (local therapy)
 • การรักษาด้วยการฉายรังสี (Radiation therapy)
 • การรักษาด้วยการใช้เคมีบำบัด (Chemotherapy)
 • การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด  (Immunotherapy)

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรักษาโรคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือโรคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา ทำได้โดยการรักษาสุขอนามัยที่ดี รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งคาโปซิซาร์โคมา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ขั้นตอนการตรวจเชื้อ HIV ต้องทำอย่างไรบ้าง

ปัจจุบันการตรวจหาเชื้อเอชไอวีสามารถทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว มี ขั้นตอนการตรวจเชื้อ HIV ที่ไม่ยุ่งยาก และให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
ศูนย์โรคเอดส์เอชไอวี, ศูนย์สุขภาพ ธันวาคม 2, 2020 . เวลาในการอ่าน

เอดส์รักษาหาย ได้หรือไม่

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเอดส์มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงมาก หลายคนจึงตั้งคำถามว่า เอดส์รักษาหาย ได้หรือไม่ ทาง Hello คุณหมอมีเรื่องนี้มาฝาก

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
ศูนย์โรคเอดส์เอชไอวี, ศูนย์สุขภาพ ธันวาคม 2, 2020 . เวลาในการอ่าน

ยุง เป็นพาหะนำเชื้อ เอชไอวี ได้หรือไม่

ยุง เป็นสัตว์ที่ไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อเอชไอวีได้ เพราะไม่มีเซลล์ที่เชื้อเอชไอวีจะจับได้ และยุงสามารถย่อยเลือดที่มีเเชื้ออชไอวีได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์
ศูนย์โรคเอดส์เอชไอวี, ศูนย์สุขภาพ กุมภาพันธ์ 26, 2020 . เวลาในการอ่าน

ริโทนาเวียร์ (Ritonavir)

ยา ริโทนาเวียร์ (Ritonavir) ใช้ร่วมกับยารักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ใช้เพื่อควบคุมอาการติดเชื้อเอชไอวี ทำหน้าที่ในการลดปริมาณของเชื้อเอชไอวีในร่างกาย

ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
ยา ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ธันวาคม 1, 2019 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

วิธีเยียวยาจิตใจ-สำหรับคนที่-ติดเชื้อ-HIV

วิธีเยียวยาจิตใจ สำหรับคนที่ ติดเชื้อ HIV

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 4, 2020 . เวลาในการอ่าน
ยาเพร็พ-prep-ป้องกัน-hiv-เชื้อเอชไอวี

ยาเพร็พ (PrEP) คืออะไร สามารถป้องกัน HIV ได้จริงหรือ?

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 3, 2020 . เวลาในการอ่าน
เรื่องที่ควรรู้-การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

เรื่องที่ควรรู้ เมื่อต้องอาศัยอยู่ร่วมกับ ผู้ติดเชื้อ HIV

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 2, 2020 . เวลาในการอ่าน
ติดเชื้อ-hiv-ทางใดได้บ้าง

เราสามารถ ติดเชื้อ HIV ได้อย่างไรบ้าง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์
เผยแพร่วันที่ ธันวาคม 2, 2020 . เวลาในการอ่าน