มะเร็งต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid Cancer)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

ต่อมพาราไทรอยด์ (parathyroid glands) เป็นต่อมขนาดเล็กสี่ต่อมที่อยู่ติดกับต่อมไทรอยด์ ที่อยู่ข้างใต้ลูกกระเดือกในคอของคุณ มะเร็งต่อมพาราไทรอยด์ เป็นก้อนเนื้อมะเร็งภายในต่อมพาราไทรอยด์

คำจำกัดความ

มะเร็งต่อมพาราไทรอยด์ คืออะไร

ต่อมพาราไทรอยด์ (parathyroid glands) เป็นต่อมขนาดเล็กสี่ต่อมที่อยู่ติดกับต่อมไทรอยด์ ที่อยู่ข้างใต้ลูกกระเดือกในคอของคุณ มะเร็งต่อมพาราไทรอยด์เป็นก้อนเนื้อมะเร็งภายในต่อมพาราไทรอยด์

พบได้บ่อยเพียงใด

มะเร็งต่อมพาราไทรอยด์เป็นมะเร็งที่แบ่งตัวช้าประเภทที่พบได้น้อย ผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมพาราไทรอยด์มักมีอายุ 30 ปีหรือมากกว่า โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

อาการ

อาการของ มะเร็งต่อมพาราไทรอยด์

อาการของมะเร็งต่อมพาราไทรอยด์ที่พบได้ทั่วไป ได้แก่

อาจมีบางอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่างๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้นหรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของ มะเร็งต่อมพาราไทรอยด์

สาเหตุที่เป็นไปได้ของมะเร็งต่อมพาราไทรอยด์ มีดังต่อไปนี้

 • การฉายรังสี การรักษาด้วยเอกซเรย์หรือพลังงานชนิดอื่นๆ ที่บริเวณคอมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งชนิดนี้ได้
 • การถ่ายทอดภาวะไทรอยด์ทำงานเกินในครอบครัว (Familial Isolated Hyperparathyroidism) ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้เกิดนิ่วในไต คลื่นไส้ อาเจียน ความดันโลหิตสูง ร่างกายอ่อนแรง และอ่อนเพลีย
 • กลุ่มอาการ MEN1 (multiple endocrine neoplasia type 1) ซึ่งเป็นภาวะที่สัมพันธ์กับเนื้องอกของต่อมสร้างฮอร์โมน

ปัจจัยเสี่ยง

ความเสี่ยงของการเกิด มะเร็งต่อมพาราไทรอยด์

กรรมพันธุ์มีส่วนทำให้เกิดความเสี่ยง ในการเกิดมะเร็งต่อมพาราไทรอยด์ ประวัติครอบครัวที่เคยเป็นมะเร็งต่อมพาราไทรอยด์ อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมพาราไทรอยด์ ภาวะที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เรียกว่า multiple endocrine neoplasia อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเนื้องอกต่อมพาราไทรอยด์ชนิดไม่อันตราย เนื้องอกต่อมพาราไทรอยด์ที่สัมพันธ์กับกลุ่มอาการ MEN มักเป็นชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้าย ปัจจัทางพันธุกรรมไม่ปรากฏว่าสัมพันธ์กับมะเร็งต่อมพาราไทรอยด์

ไม่มีความเสี่ยงที่แน่ชัดสำหรับผู้ที่ไม่มีประวัติครอบครัวที่เคยเป็นมะเร็งต่อมพาราไทรอยด์

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอมิได้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยมะเร็งต่อมพาราไทรอยด์

มะเร็งต่อมพาราไทรอยด์สามารถวินิจฉัยได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • การตรวจและประวัติสุขภาพ แพทย์จะสังเกตร่างกายและตรวจหาก้อนนูนหรือสิ่งอื่นๆ ที่ดูไม่ปกติ นอกจากนี้ แพทย์จะถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพในปัจจุบัน และประวัติสุขภาพของครอบครัวของคุณ
 • การตรวจเลือดและปัสสาวะ เป็นการตรวจหาระดับแคลเซียมและพาราไทรอยด์ฮอร์โมนระดับสูงในเลือดและปัสสาวะ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์ก่อนการตรวจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับผลตรวจที่ถูกต้องที่สุด
 • การสแกนต่อมพาราไทรอยด์ วิธีนี้จะแสดงให้เห็นว่าต่อมพาราไทรอยด์สร้างพาราไทรอยด์ฮอร์โมนมากเกินไปหรือไม่ วิธีนี้ดำเนินการกับผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาล คุณจะได้รับการฉีดยาที่มีวัตถุกัมมันตรังสี แล้วคุณจะนอนนิ่งๆ เป็นเวลาประมาณ 30 นาทีในขณะที่ถูกถ่ายภาพศีรษะและคอ ต่อมาจะถ่ายภาพอีก และเปรียบเทียบกับภาพถ่ายชุดแรก
 • CT (CAT) สแกน จะมีการใช้คอมพิวเตอร์และเอกซเรย์ถ่ายภาพอย่างละเอียดภายในร่างกาย
 • MRI (magnetic resonance imaging) ใช้คอมพิวเตอร์ เอกซเรย์ และแม่เหล็กเพื่อถ่ายภาพอย่างละเอียดภายในร่างกาย .
 • วิธีนี้ใช้คลื่นเสียงพิเศษเพื่อถ่ายภาพ ซึ่งเรียกว่าวิธีโซโนแกรม (sonogram)
 • ฉีดน้ำสีชนิดพิเศษเข้าสู่หลอดเลือด ในขณะที่น้ำสีเคลื่อนผ่านร่างกาย จะทำการเอกซเรย์เพื่อตรวจหาการอุดกั้น
 • ตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือด จะเป็นการนำตัวอย่างเลือดมาจากหลอดเลือดที่แตกต่างกัน และตรวจเพื่อดูว่าต่อมพาราไทรอยด์ต่อมใด ที่สร้างพาราไทรอยด์ฮอร์โมนมากกว่าที่ควรจะเป็น

การรักษามะเร็งต่อมพาราไทรอยด์

หากแพทย์ตรวจพบมะเร็งต่อมพาราไทรอยด์ แพทย์จะตรวจว่ามีการลุกลามหรือไม่ ในบางครั้งมะเร็งจะแพร่กระจายและเกิดเซลล์มะเร็งใหม่ในที่อื่นในร่างกาย การรักษาแตกต่างกันออกไปสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

 • การผ่าตัดเป็นการรักษาที่พบได้มากที่สุดสำหรับมะเร็งต่อมพาราไทรอยด์ แพทย์อาจผ่าตัดนำเพียงก้อนมะเร็งออกมาหรือนำเนื้อเยื่ออื่นๆ ออกมาด้วย หากมะเร็งลุกลามไปยังบริเวณอื่น
 • การฉายรังสีโดยใช้เอกซเรย์และพลังงานสูงอื่นๆ เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ง การฉายรังสีอาจใช้ก่อนหรือหลังจากผ่าตัด
 • การผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency ablation) ใช้ความร้อนเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับพาราไทรอยด์ฮอร์โมนได้
 • เคมีบำบัด เป็นการใช้ยาเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง ประเภทของยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับมะเร็ง
 • การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก เป็นการตรวจที่แพทย์ลองใช้ยาและวิธีการรักษาแบบใหม่ ให้สอบถามแพทย์ว่าคุณเป็นผู้รับการทดลองได้หรือไม่

การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่ช่วยรับมือกับมะเร็งต่อมพาราไทรอยด์

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองดังต่อไปนี้ จะช่วยคุณในการรับมือมะเร็งต่อมพาราไทรอยด์

คนเราสามารถที่จะรับมือกับมะเร็งได้ เช่นเดียวกับจัดการปัญหาอื่นๆ ในชีวิต โดยแต่ละคนทำได้ตามวิธีของตนเอง โดยอาศัยเวลาและการปฏิบัติ คนส่วนใหญ่หาหนทางต่างๆ สำหรับการทำงาน งานอดิเรก และความสัมพันธ์ทางสังคม

ในขณะที่คุณมองหาหนทางในการจัดการสิ่งต่างๆ ที่ได้ผลสำหรับคุณ คุณอาจต้องการลองใช้แนวคิดบางประการดังต่อไปนี้

 • เรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้เกี่ยวกับมะเร็งและการรักษา
 • แสดงความรู้สึก บางคนค้นพบว่าการได้ระบายความรู้สึก สามารถช่วยได้
 • ดูแลตนเอง
 • ออกกำลังกาย
 • พยายามสื่อสารกับผู้อื่น
 • พยายามมุ่งเน้นในสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ แทนสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ประโยชน์ของแสงแดด ออกแดดวันละนิด จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง!

แสงแดดแรงๆ ทำร้ายผิวหนังของคุณ แต่รู้หรือไม่ว่า ประโยชน์ของแสงแดด นั้น มีอยู่มากมาย ทั้งยังทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง และยังอาจมีส่งผลต่อสุขภาพจิตได้อีกด้วย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี กันยายน 16, 2020 . เวลาในการอ่าน

เนื้อแดง อร่อยถูกใจ แต่อาจเสี่ยงทำร้ายสุขภาพได้โดยไม่รู้ตัว

เนื้อแดง คือเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงสดและเข้ม เมื่อปรุงจนสุกก็จะมีสีที่เข้มขึ้นไปอีก เนื้อแดงมักเป็นเนื้อของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อแพะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี กันยายน 3, 2020 . เวลาในการอ่าน

ไม่กินผักและผลไม้ รู้ไหมอันตรายต่อสุขภาพมากแค่ไหน

การ ไม่กินผักและผลไม้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามในระยะยาวจะส่งผลต่อสุขภาพ เช่น ปัญหาลำไส้ น้ำหนักขึ้น และเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง หรือโรคหัวใจ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี กันยายน 3, 2020 . เวลาในการอ่าน

อาหาร ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม รับประทานอาหารเหล่านี้ หนีมะเร็งได้

ปัจจัยในการเกิดโรคมะเร็งนั้นมีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และการรับประทานอาหาร อาหาร ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม ได้ หากเลือกอย่างถูกต้อง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย ชลธิชา จันทร์วิบูลย์
โภชนาการ, สุขภาพชีวิตที่ดี สิงหาคม 25, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

น้ำดื่มอัลคาไลน์-ประโยชน์ต่อสุขภาพ

น้ำดื่มอัลคาไลน์ ดื่มแล้วให้ประโยชน์ต่อสุขภาพจริงหรือ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 15, 2020 . เวลาในการอ่าน
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง-ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข

ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง กับเคล็ดลับการใช้ชีวิตร่วมกับโรคได้อย่างเป็นสุข

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 14, 2020 . เวลาในการอ่าน
อาหารต้านมะเร็งลำไส้

อาหารต้านมะเร็งลำไส้ ถ้าอยากลดความเสี่ยงโรคนี้ ควรกินอะไร เลี่ยงอะไรบ้าง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 8, 2020 . เวลาในการอ่าน
สูตรยำขนุนอ่อน

สูตรยำขนุนอ่อน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กันยายน 25, 2020 . เวลาในการอ่าน