มะเร็งปอด (Lung Cancer)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

คำจำกัดความ

โรค มะเร็งปอด คืออะไร

โรคมะเร็งปอดเกิดขึ้นเมื่อเซลล์เนื้อเยื่อในปอดเติบโตในอัตรารวดเร็วอย่างผิดปกติ ซึ่งทำให้เกิดเนื้องอก หน้าที่ของปอด คือช่วยในการหายใจและจ่ายออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) โรคมะเร็งปอดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด โรคมะเร็งปอดทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่

โรคมะเร็งปอดมีหลายประเภท โดยแต่ประเภทที่พบบ่อยที่สุดถูกตั้งชื่อตามขนาดของเซลล์ในก้อนเนื้อมะเร็ง

 • มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (Small cell lung cancer: SCLC) ภาวะนี้หมายถึงเซลล์มะเร็งดูมีขนาดเล็กเมื่อตรวจดูจากกล้องจุลทรรศน์ ภาวะนี้พบได้ค่อนข้างยาก ประมาณ 1 ใน 8 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดจะเป็นมะเร็งชนิดเซลล์เล็ก โดยมะเร็งปอดประเภทนี้สามารถเติบโตและพัฒนาตัวได้อย่างรวดเร็ว
 • มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดไม่เล็ก (Non-small cell lung cancer: NSCLC) ภาวะนี้หมายถึงเซลล์มะเร็งมีขนาดใหญ่กว่ากรณีของมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก คนส่วนใหญ่มักจะเป็นมะเร็งปอดประเภทนี้มากกว่า (ประมาณ 7 ใน 8 ราย) มะเร็งชนิดนี้พัฒนาตัวไม่เร็วเท่ามะเร็งชนิดเซลล์เล็ก ดังนั้นการรักษาจึงแตกต่างกัน

มะเร็งปอดชนิดเซลล์ขนาดไม่เล็กประเภทอื่นๆ ที่พบได้น้อยกว่า ได้แก่ เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง (pleomorphic) เนื้องอกคาร์ซินอยด์ในระบบประสาทต่อมไร้ท่อ (carcinoid tumor) เนื้องอกนอกต่อมน้ำลาย มะเร็งต่อมน้ำลาย (salivary gland carcinoma) และ มะเร็งชนิดที่พบไม่บ่อยและมีลักษณะไม่เหมือนมะเร็งชนิดอื่นๆ (unclassified carcinoma)

โรค มะเร็งปอด พบได้บ่อยเพียงใด

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) โรคมะเร็งปอดเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญของการเสียชีวิตของประชากร 1.59 ล้านรายทั่วโลก ในปี 2555 และคาดว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นในอีกสิบปีต่อไป มะเร็งปอดสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยทุกวัย และสามารถจัดการควบคุมได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงของคุณลง กรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของโรค มะเร็งปอด

ในขณะที่อาการส่วนใหญ่ของโรคมะเร็งปอดจะเกิดขึ้นในปอด แต่เป็นไปได้ว่าคุณอาจพบอาการในส่วนอื่นๆ ในร่างกายได้เช่นกัน นั่นเป็นเพราะมะเร็งได้กระจายไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยความรุนแรงของอาการเหล่านี้แตกต่างกันไป บางรายอาจไม่รู้สึกว่าเกิดอาการ ใดๆ หรือแค่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยตามปกติ อย่างไรก็ตาม อาการบางอย่างที่คุณควรสังเกตและเฝ้าระวัง ได้แก่

 • รู้สึกอึดอัดหรือปวดบริเวณทรวงอก
 • อาการไอเรื้อรัง หรือแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป
 • หายใจลำบาก
 • หายใจมีเสียงหวีด
 • เลือดออกมาพร้อมเสมหะ
 • เสียงแหบ
 • กลืนอาหารลำบาก
 • เบื่ออาหาร
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • รู้สึกเหนื่อยมาก
 • อาการอักเสบหรือมีเลือดคั่งในปอด
 • ต่อมน้ำเหลืองมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือบวมภายในทรวงอกบริเวณระหว่างปอด

โรคมะเร็งปอดเป็นภาวะรุนแรงที่สามารถนำไปสู่อาการแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ อาการแทรกซ้อนต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นเมื่อเกิดโรคมะเร็งปอด ได้แก่

 • หายใจติดขัด
 • ไอเป็นเลือด
 • อาการปวด ซึ่งอาจเกิดจากโรคมะเร็งปอดระยะลุกลาม
 • ของเหลวคั่งในทรวงอก เช่น ภาวะมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด (Pleural effusion)
 • มะเร็งที่แพร่กระจายไปส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (metastasis)

อาจมีอาการบางอย่างที่ไม่ได้แสดงไว้ข้างต้น ถ้าคุณเกิดความกังวลใดๆ เกี่ยวกับอาการ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของโรค มะเร็งปอด

โรคมะเร็งปอดเกิดขึ้นจากสารพิษที่เข้าสู่ปอด สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการสูบบุหรี่ ไปป์ หรือซิการ์ ความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งปอดจากการสูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่สูบ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงนี้ลดลงได้หากเลิกสูบบุหรี่

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของโรค มะเร็งปอด

มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้ เช่น

 • เคยหรือกำลังสูบบุหรี่
 • การได้รับควันบุหรี่มือสอง
 • มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด
 • ได้รับรังสีบำบัดเพื่อรักษาอาการอื่นๆ ที่อาจส่งผลกับบริเวณทรวงอกได้
 • ได้รับสารพิษต่างๆ เช่น แร่ใยหิน โครเมียม นิกเกิล สารหนู เขม่า หรือน้ำมันดินในสถานที่ทำงาน
 • ได้รับก๊าซกัมมันตรังสีเรดอนในบ้านหรือสถานที่ทำงาน
 • อาศัยในสภาวะแวดล้อมที่มีมลพิษ
 • มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอจากพันธุกรรมหรือติดเชื้อไวรัสเอชไอวี human immunodeficiency virus (HIV)
 • รับประทานอาหารเสริมเบตา แคโรทีน และสูบบุหรี่จัด

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ ไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรค มะเร็งปอด

เพื่อตรวจสอบว่าเป็นโรคมะเร็งปอดหรือไม่ แพทย์จะประเมินอาการของคุณและทำการตรวจร่างกาย เช่น ฟังการหายใจ เพื่อดูว่าอาจเกิดเนื้องอกในทรวงอกหรือไม่ แล้วแพทย์จะสอบถามเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณว่า สูบบุหรี่หรือไม่หรือมีใครในครอบครัวสูบบุหรี่หรือเปล่า และยังอาจสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณ เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับควันหรือสารพิษอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อปอดหรือไม่

เพื่อเป็นการยืนยันการวินิจฉัยโรคนี้ แพทย์จะขอตรวจร่างกาย อาจเป็นการตรวจถ่ายภาพแบบทั่วไป (spiral CT scan, PET scan) เพื่อตรวจปอด หรือการตรวจในห้องปฏิบัติการที่เรียกว่าการตรวจหาเซลล์มะเร็งในเสมหะ (Sputum cytology) เพื่อหาเนื้องอก การตรวจถ่ายภาพจะแสดงจุดบนภาพถ้าคุณมีเนื้องอก

ขณะที่การตรวจหาเซลล์มะเร็งในเสมหะ (Sputum cytology) จะตรวจตัวอย่างเสมหะที่ออกมาจากปอด เพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็ง คุณสามารถขอให้แพทย์อธิบายได้ถ้าคุณไม่ทราบวิธีอ่านผลตรวจ

เพื่อให้ได้ผลตรวจที่แม่นยำที่สุด แพทย์ของคุณอาจขอตัดชิ้นส่วนเนื้อเยื่อไปตรวจ หมายความว่าแพทย์จะตัดตัวอย่างเนื้อเยื่อปอดชิ้นเล็กๆ และนำไปส่องตรวจโดยใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อหาเซลล์มะเร็ง การตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อปอดสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • การส่องกล้องหลอดลม (Bronchoscopy) ด้วยการใช้ท่อบางๆ สอดผ่านปากหรือรูจมูกลงไปที่ปอดเพื่อเก็บตัวอย่าง
 • การเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก (Needle aspiration) การสอดเข็มเล็กๆ ผ่านทางผิวหนังไปยังปอด เพื่อเก็บตัวอย่างเซลล์ขนาดเล็ก แพทย์จะทำให้บริเวณนั้นชาก่อนคุณจึงไม่รู้สึกเจ็บ
 • การเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis) ใช้เข็มเช่นกัน แต่แทนที่จะเก็บเซลล์จากปอด แพทย์จะดูดของเหลวโดยรอบบริเวณปอดแทน เพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็ง
 • การผ่าตัดเปิดทรวงอก (Thoracotomy) นี่เป็นการผ่าตัดใหญ่เพื่อตรวจวินิจฉัยมะเร็งปอด มักจะถูกนำไปใช้ในกรณีที่วิธีการวินิจฉัยหรือรักษาแบบอื่นใช้ไม่ได้ผลเท่านั้น

การรักษาโรค มะเร็งปอด

การรักษามะเร็งปอดมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของมะเร็งปอดและระยะการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปอดชนิดเซลล์ชนาดไม่เล็กสามารถรับการรักษาด้วยการผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีบำบัด การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) หรือหลายวิธีผสมกัน ในขณะที่ผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็กตามปกติจะได้รับการรักษาด้วยวิธีการใช้รังสีบำบัดและเคมีบำบัด

 • การผ่าตัด เป็นการผ่าตัดที่แพทย์จะผ่าตัดเนื้อเยื่อมะเร็งออก
 • เคมีบำบัด เป็นการใช้ยาพิเศษเพื่อลดขนาดหรือขจัดมะเร็ง ยานี้อาจเป็นเม็ดยาที่คุณรับประทานหรือยาที่ฉีดเข้าเส้นเลือด หรือบางครั้งอาจใช้ทั้งสองอย่าง
 • รังสีบำบัด ด้วยการใช้รังสีพลังงานสูง (คล้ายกับเอ็กซ์เรย์) เพื่อกำจัดมะเร็ง
 • การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted Therapy) เป็นการใช้ยาเพื่อขัดขวางการเติบโตหรือการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ยานี้อาจเป็นเม็ดยาที่คุณรับประทานหรือยาที่ฉีดเข้าเส้นเลือด

การรักษาที่เหมาะสมสำหรับคุณจะขึ้นกับประเภทและระยะของมะเร็งปอด และคุณอาจได้รับการรักษามากกว่าหนึ่งวิธี

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือกับโรค มะเร็งปอด

เลิกสูบบุหรี่ทันที

สิ่งแรกที่ควรทำหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดคือการทิ้งซองบุหรี่ และหยุดสูบบุหรี่ทันที ถ้าคุณเป็นโรคมะเร็งปอดจากการได้รับควันมือสอง คุณควรพูดคุยกับคนที่สูบบุหรี่และบอกให้พวกเขาเลิกสูบเพื่อตัวเองและคุณด้วย ถ้าคุณได้รับสารพิษจากการทำงาน ให้พูดคุยกับผู้จัดการหรือเจ้านายเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับตัวคุณ และเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครป่วยเพราะเหตุนี้อีก

จัดการควบคุมความเจ็บปวด

การจัดการความเจ็บปวดเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการจัดกับการกับมะเร็งปอด คุณอาจได้รับยาเพื่อรักษาความเจ็บปวด และต้องใช้ทันทีที่รู้สึกเจ็บปวด คุณอาจขอการบำบัดจากแพทย์เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด หรืออาจขอวิธีการดูแลตัวเองเพื่อควบคุมความเจ็บปวด คุณต้องจำไว้ว่าการควบคุมความเจ็บปวดนั้นเป็นไปได้ หรืออาจทำให้หายเจ็บปวดได้ด้วยซ้ำ

การรักษาความเจ็บปวดอื่นๆ ที่อาจเป็นตัวช่วยได้เช่นกัน ได้แก่

นอกจากนี้ การสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนๆ และกลุ่มให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ ก็เป็นการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจที่ดีเยี่ยม เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับความเจ็บปวดหลังการรักษามะเร็งได้

การจัดการกับอาการหายใจลำบาก

คุณใช้ปอดเพื่อหายใจ ดังนั้น แน่นอนว่าคุณจะต้องเผชิญกับอาการหายใจลำบากเมื่อคุณเป็นโรคมะเร็งปอด มีวิธีการบางอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการกับอาการหายใจลำบาก ได้แก่

 • เทคนิคช่วยหายใจ เทคนิคเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้คุณหายใจได้อย่างง่ายดาย และถูกนำไปใช้สำหรับคนที่มีอาการหายใจลำบาก ที่ไม่ใช่เกิดจากโรคมะเร็งปอดเท่านั้น เทคนิคเหล่านี้ยังสามารถช่วยให้คุณรู้สึกสงบและผ่อนคลายได้
 • การบำบัดโดยใช้ออกซิเจน การหายใจออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปทำให้แน่ใจได้ว่าปอดของคุณไม่จำเป็นต้องทำงานหนักมากเพื่อจ่ายออกซิเจนให้แก่เลือด จึงสามารถบรรเทาความผิดปกติในการหายใจของคุณได้
 • การจัดการของเหลวบริเวณปอด ของเหลวบริเวณปอดอาจกดปอดและทำให้หายใจลำบาก ในกรณีเหล่านี้จะมีการระบายของเหลวในปอดออกเพื่อช่วยให้หายใจง่ายขึ้น

การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพ

ไม่ว่าคุณจะมีอายุเท่าใด หรือเป็นโรคใดหรือไม่ การออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นรากฐานของร่างกายที่มีสุขภาพดีเสมอ ลองออกกำลังกายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่อย่าออกกำลังกายจนเกินกำลัง นอกจากนี้ การเรียนรู้วิธีการควบคุมการหายใจระหว่างออกกำลังกายก็มีความสำคัญกับผู้ป่วยมะเร็งปอดด้วยเช่นกัน

หากมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้ดีขึ้น

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy"
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

วิตามินดี ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ได้จริงเหรอ

วันนี้ Hello คุณหมอ จะมานำเสนอเกี่ยวกับ วิตามินดีและโรคมะเร็ง ว่ามีความสัมพันธ์กับอย่างไร และสามารถใช้ วิตามินดีป้องกันมะเร็ง ได้จริงหรือไม่

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี กรกฎาคม 8, 2020 . เวลาในการอ่าน

มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal Cancer)

มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal Cancer) เกิดจากเซลล์มะเร็งก่อตัวในเนื้อเยื่อบริเวณกล่องเสียง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ มิถุนายน 10, 2020 . เวลาในการอ่าน

ใบมะละกอ และ สรรพคุณทางยา ที่คุณอาจไม่เคยรู้

มะละกอ เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆ ด้านอีกด้วย แต่ไม่ใช้เพียงแต่ผลของมันเท่านั้นที่มีประโยชน์ ใบมะละกอ ก็มีประโยชน์ด้านสุขภาพเช่นกัน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เคล็ดลับสุขภาพ, สุขภาพชีวิตที่ดี พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน

7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ระบบทางเดินหายใจ บอกเลยรู้แล้วจะอึ้ง!

เราน่าจะรู้กันดีว่า ระบบทางเดินหายใจมีหน้าที่สำคัญในการหายใจ แต่เราอยากบอกว่า ระบบทางเดินหายใจ ของคุณนั้น ยังมีเรื่องชวนอึ้งอีกมากที่คุณอาจไม่รู้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี เมษายน 28, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

ลำไส้อุดตัน-intestinal-obstruction

ลำไส้อุดตัน (Intestinal Obstruction)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กันยายน 22, 2020 . เวลาในการอ่าน
มะเร็งจอประสาทตาในเด็ก-retinoblastoma

มะเร็งจอประสาทตาในเด็ก (Retinoblastoma)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ กันยายน 15, 2020 . เวลาในการอ่าน
มะเร็งลิ้น-tongue-cancer

มะเร็งลิ้น (Tongue cancer)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย panyapat Aiemsin
เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 6, 2020 . เวลาในการอ่าน
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง-lymphoma

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 5, 2020 . เวลาในการอ่าน