ลมชัก (Epilepsy)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date พฤษภาคม 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

ลมชัก เป็นความผิดปกติเรื้อรังประเภทหนึ่ง โดยมีอาการชักเกิดขึ้นเองและเกิดขึ้นซ้ำเป็นประจำ กลุ่มอาการชักมีหลายประเภท และผู้ป่วยจำนวนมากมีอาการชักมากกว่าหนึ่งประเภท

คำจำกัดความ

ลมชัก คืออะไร

ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคลมบ้าหมู เป็นโรคเรื้อรังประเภทหนึ่ง มีอาการคือจะเกิดอาการชักขึ้นเอง และมักจะเกิดซ้ำๆ เป็นประจำ กลุ่มอาการชักนั้นมีอยู่หลายประเภท แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการชักมากกว่าหนึ่งประเภท และอาจมีอาการอื่นๆ เกี่ยวกับระบบประสาทร่วมด้วยเช่นกัน

โรคลมชักสามารถรับมือได้โดยลดปัจจัยความเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

ลมชัก พบได้บ่อยแค่ไหน

ลมชักนั้นเป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อย ประมาณ 0.5% ถึง 1% ของประชากรทั้งหมด ลมชักนั้นจะพบได้มากในเด็ก โดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรก อัตราการเกิดลมชักนั้นจะค่อยๆ ลดลงตามอายุ และจะคงตัวเมื่ออายุประมาณ 10 ปี หลังจากอายุ 55 ปีขึ้นไป อัตราในการเกิดลมชักอาจจะเริ่มเพิ่มขึ้น ในกลุ่มคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง เนื้องอกในสมอง หรือโรคอัลไซเมอร์

อาการ

อาการของลมชัก

สิ่งบ่งชี้และอาการของลมชัก ได้แก่

 • มึนงงชั่วคราว
 • ตาค้าง
 • มีอาการกระตุกที่ควบคุมไม่ได้บริเวณแขนขา
 • หมดสติ
 • มีอาการทางจิต

อาจมีอาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่างๆ โปรดปรึกษาแพทย์

การมีอาการชักในช่วงเวลาหนึ่งสามารถทำให้เกิดภาวะที่เป็นอันตรายต่อตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้ เช่น

ควรไปพบหมอเมื่อใด

คุณควรไปพบหมอทันทีหากมีอาการดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

 • มีอาการชักมากกว่าห้านาที
 • ไม่กลับมาหายใจ หรือไม่ยอมฟื้น หลังจากอาการชักหายไป
 • มีอาการชักเกิดขึ้นตามมาอีกทันที
 • มีไข้สูง
 • มีอาการเพลียแดด
 • ตั้งครรภ์
 • เป็นเบาหวาน
 • ทำร้ายตัวเองในระหว่างที่มีอาการชัก

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของโรคลมชัก

จากสถิติแล้ว ผู้ป่วยโรคลมชักมากกว่าครึ่งนั้น ไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรค ส่วนในกรณีที่ทราบสาเหตุของการเกิดโรค มักจะเกี่ยวข้องกับการที่สมองได้รับผลกระทบกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • อิทธิพลทางพันธุกรรม
 • อุบัติเหตุที่ศีรษะ
 • อาการทางสมอง
 • โรคที่เกิดจากติดเชื้อ
 • อาการบาดเจ็บก่อนคลอด
 • อาการผิดปกติเกี่ยวกับการเจริญเติบโต

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของโรคลมชัก

ปัจจัยบางประการอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคลมชัก ได้แก่

 • อายุ
 • ประวัติครอบครัว
 • อาการบาดเจ็บที่ศีรษะ
 • โรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดอื่น ๆ
 • ภาวะสมองเสื่อม
 • การติดเชื้อที่สมอง
 • อาการชักในวัยเด็ก

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรคลมชัก

หลังการตรวจสอบอาการและประวัติสุขภาพ แพทย์อาจทำการทดสอบหลายประการ เช่น

 • การตรวจทางประสาท
 • การตรวจเลือด
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • การตรวจซีทีสแกน
 • การตรวจเอ็มอาร์ไอ
 • การตรวจเอ็มอาร์ไอแบบ Functional MRI (fMRI)
 • การตรวจแบบ Positron Emission Tomography (PET)
 • การตรวจแบบ Single-photon emission computerized tomography (SPECT)

การรักษาโรคลมชัก

ผู้ป่วยโรคลมชักนั้นไม่จำเป็นต้องรับการรักษาทุกราย เนื่องจากวิธีการรักษาโรคลมชักคือการควบคุมอาการของโรค โดยใช้ยาหรือการผ่าตัด

การใช้ยา

มียาหลายชนิดที่ใช้รักษาโรคลมชัก ตัวเลือกการใช้ยามักยึดตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความทนทานต่ออาการข้างเคียงของผู้ป่วย อาการป่วยอื่นๆ ที่ผู้ป่วยอาจมี และการออกฤทธิ์ของยา ถึงแม้ว่าประเภทของโรคลมชักมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก แต่โดยทั่วไปแล้วการใช้ยาสามารถควบคุมอาการชักได้ในผู้ป่วยประมาณร้อยละ 70 อย่างไรก็ดี ผลข้างเคียงบางประการของยารักษาโรคลมชัก ได้แก่

 • ง่วงซึม
 • อ่อนเพลีย
 • กระสับกระส่าย
 • ปวดศีรษะ
 • มีอาการสั่นที่ควบคุมไม่ได้
 • ผมร่วงหรือมีขนขึ้นที่ไม่ต้องการ
 • เหงือกบวม
 • มีผื่น

การผ่าตัด

การผ่าตัดเป็นวิธีรักษาเมื่อพบว่าอาการชักเกิดขึ้นในสมองเป็นบริเวณเล็กและระบุได้ ซึ่งไม่ส่งผลต่อการทำหน้าที่ตามปกติ เช่น การพูด การใช้ภาษา การเคลื่อนไหว การมองเห็น หรือการได้ยิน ในการผ่าตัดนั้น แพทย์จะผ่าตัดนำชิ้นส่วนสมองที่ทำให้เกิดอาการชักออกไป  แต่หากอาการชักเกิดขึ้นในส่วนของสมองที่ไม่สามารถผ่าตัดออกได้  แพทย์อาจแนะนำการผ่าตัดแบบอื่น โดยใช้การผ่าหลายๆ รอยในสมอง ซึ่งรอยผ่านี้มีไว้ป้องกันการชักไม่ให้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของสมอง

ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจำนวนมากยังจำเป็นต้องได้รับยาเพื่อป้องกันอาการชักไม่ให้เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัด คุณอาจสามารถใช้ยาได้น้อยลงและลดขนาดยาลง

ในผู้ป่วยบางกลุ่มซึ่งเป็นจำนวนน้อย การผ่าตัดรักษาโรคลมชักอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น ความสามารถในการคิดและการรับรู้ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อจัดการกับโรคลมชัก

ถึงแม้ว่าโรคลมชักสามารถส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยได้ในหลายด้าน แต่มีแนวปฏิบัติหลักบางประการที่สามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตอย่างไม่ลำบากมากนัก

 • เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งกระตุ้นอาการชัก ยิ่งคุณรู้เกี่ยวกับสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอาการชักและวิธีหลีกเลี่ยงได้มากเท่าไร คุณจะสามารถจัดการอาการของคุณได้มากขึ้นเท่านั้น
 • ใช้ยา ยารักษาโรคลมชักควบคุมอาการชักได้ในผู้ป่วยประมาณร้อยละ 70 แนะนำให้คุณปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัดเนื่องจากอาจเป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุดเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ดีกับโรคลมชัก
 • ติดตามผลการรักษาอย่างสม่ำเสมอ ควรเข้ารับการตรวจติดตามอาการโรคลมชักและการรักษาอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง ถึงแม้ว่าคุณอาจจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจอาการบ่อยกว่านี้หากอาการไม่ดีขึ้น
 • ดูแลตัวเอง คุณควรหาวิธีดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและรักษาสุขภาวะด้านจิตใจ เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมทั้งระมัดระวังอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ และอาการในระยะยาวให้มากขึ้น

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy
แหล่งที่มา

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

แซมอี (SAM-e)

แซมอี (SAM-e) ใช้สำหรับรับประทานเพื่อรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคหัวใจ โรคข้อเสื่อม และ กลุ่มอาการล้าเรื้อรังปรับปรุงระบบความคิดความอ่าน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Ploylada Prommate
สมุนไพร ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ธันวาคม 4, 2017 . เวลาในการอ่าน

รากวาเลเรียน (Valerian Root)

รากวาเลเรียน เป็นยาที่นิยมใช้มากที่สุดสำหรับความผิดปกติในการนอนหลับ มักใช้ร่วมกับฮ็อพ บาล์ม มะนาวหรือสมุนไพรอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอน

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Ploylada Prommate
สมุนไพร ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ธันวาคม 4, 2017 . เวลาในการอ่าน

คาวา (Kava)

คาวา (Kava) เป็นพืชสมุนไพรจัดอยู่ในตระกูลพริกไทยช่วยบรรเทาความเครียด ลดความวิตกกังวล อาการอ่อนเพลีย ภาวะซึมเศร้า ไมเกรนและอาการปวดหัวอื่นๆ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Ploylada Prommate
สมุนไพร ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ธันวาคม 4, 2017 . เวลาในการอ่าน

ลีแวนท์ เบอร์รี่ (Levant Berry)

ลีแวนท์ เบอร์รี่ เคยถูกนำมาใช้เพื่อบรรเทาโรคมาลาเรีย รักษาโรคเหา อาการจุกและจัดการกับโรคลมชัก รักษาการเคลื่อนไหวผิดปกติของลูกตาและอาการวิงเวียนศีรษะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Ploylada Prommate
สมุนไพร ก-ฮ, ยา-สมุนไพร ก-ฮ ธันวาคม 4, 2017 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

กลุ่มอาการที่ห้ามขับรถ-อุบัติเหตุ

เช็กให้ชัวร์ 9 กลุ่มโรคอันตราย หากเป็นแล้วห้ามขับรถ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กันยายน 23, 2020 . เวลาในการอ่าน
วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยลมชัก-อาการชัก-เบื้องต้น

วิธีปฐมพยาบาลผู้ป่วยลมชัก ที่คุณควรเรียนรู้ไว้ เพื่อการรับมือเบื้องต้นที่ถูกต้อง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ กันยายน 21, 2020 . เวลาในการอ่าน
ลมชักชนิดเหม่อ-absence-seizure

ลมชักชนิดเหม่อ (Absence Seizure)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ กรกฎาคม 30, 2020 . เวลาในการอ่าน
มะม่วงหาวมะนาวโห่-โภชนาการ-สรรพคุณทางยา

มะม่วงหาวมะนาวโห่ รสเปรี้ยวจี๊ดจ๊าด แต่อุดมด้วยสรรพคุณทางยา

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
เผยแพร่วันที่ เมษายน 23, 2020 . เวลาในการอ่าน