ลำไส้อุดตัน (Intestinal Obstruction)

ทบทวนบทความโดย | โดย

เผยแพร่วันที่ กันยายน 22, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

ลำไส้อุดตัน (Intestinal obstruction) หมายถึงภาวะที่มีอาหาร หรือของเหลวอุดตันอยู่ในบริเวณลำไส้ใหญ่หรือลำไส้เล็ก ซึ่งอาจมีได้ทั้งการอุดตันบางส่วน และการอุดตันทั้งหมด

คำจำกัดความ

ลำไส้อุดตัน คืออะไร

ลำไส้อุดตัน (Intestinal obstruction) หมายถึงภาวะที่มีอาหาร หรือของเหลวอุดตันอยู่ในบริเวณลำไส้ใหญ่หรือลำไส้เล็ก ซึ่งอาจมีได้ทั้งการอุดตันบางส่วน และการอุดตันทั้งหมด อาจจะมีสาเหตุมาจากพังผืดของเนื้อเยื่อในลำไส้ ที่เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดลำไส้ การอักเสบในลำไส้เนื่องจากสภาวะบางอย่าง ไส้เลื่อน หรือโรคมะเร็งลำไส้ จนทำให้เกิดการอุดตันในลำไส้ และอาจทำให้เกิดอาการปวดท้อง และท้องบวมได้

ภาวะลำไส้อุดตันนั้นเป็นภาวะที่อันตราย หากปล่อยไว้ไม่ทำการรักษา อาจทำให้ลำไส้ส่วนที่อุดตันเสียหาย และนำไปสู่สภาวะที่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

ลำไส้อุดตัน พบบ่อยแค่ไหน

ยังไม่มีงานวิจัยที่จะทำให้สามารถสรุปได้ว่า ภาวะลำไส้อุดตันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยแค่ไหน แต่จากข้อมูลพบ่วา ภาวะลำไส้อุดตันนั้นจะพบได้บ่อยกับผู้ที่มีปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับลำไส้ และอาจพบได้ในทารกแรกเกิดที่ระบบทางเดินอาหารยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์

อาการ

อาการของลำไส้อุดตัน

สัญญาณและอาการที่พบได้บ่อยของภาวะลำไส้อุดตันมีดังต่อไปนี้

อาการเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาการทั้งหมด ร่างกายของคนเราต่างกัน บางคนก็อาจจะมีอาการนอกเหนือจากอาการที่กล่าวมาข้างต้น โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ควรไปพบคุณหมอเมื่อใด

เนื่องจากภาวะลำไส้อุดตันนั้นเป็นภาวะที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ หากปล่อยไว้ไม่ทำการรักษาอย่างถูกต้อง หากคุณสังเกตเห็นสัญญาณและอาการของภาวะลำไส้อุดตัน หรือมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง โปรดเข้ารับการตรวจจากแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและหาทางรักษาโรคในทันที

สาเหตุ

สาเหตุของลำไส้อุดตัน

สาเหตุการณ์เกิดภาวะลำไส้อุดตัน มีดังต่อไปนี้

 • พังผืดในลำไส้ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของเนื้อเยื่อ มาอุดตันในลำไส้
 • โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • โรคลำไส้กลืนกัน (Intussusception)
 • ไส้เลื่อน
 • ลำไส้อักเสบและอาการบวมของลำไส้
 • ลำไส้บิด
 • เนื้องอกบางชนิด
 • หลอดเลือดเสียหาย ที่อาจทำให้เนื้อเยื่อในลำไส้ตาย และอุดตันลำไส้ได้

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของลำไส้อุดตัน

สภาวะบางอย่าง อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะลำไส้อุดตันได้ เช่น

 • การผ่าตัดในช่องท้อง หรือการผ่าตัดลำไส้
 • โรคโครห์น (Crohn’s Disease) ที่ทำให้ผนังลำไส้หนาขึ้น และอาจทำให้ลำไส้ตีบตันได้
 • โรคมะเร็งในช่องท้องหรือลำไส้

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ได้ โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยลำไส้อุดตัน

แพทย์จะเริ่มจากการซักประวัติ เพื่อดูว่าคุณเคยมีอาการป่วย อาการท้องผูก หรืออาการใหม่ๆ อะไรหรือไม่ จากนั้นแพทย์ก็อาจจะทำการตรวจด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • การตรวจร่างกาย เพื่อดูว่าคุณมีอาการบวม อาการปวดท้อง หรือมีก้อนในช่องท้องหรือไม่
 • ทำการตรวจเลือด
 • ทำการตรวจปัสสาวะ
 • เอกซเรย์ เพื่อให้ภาพว่ามีการอุดตันในลำไส้หรือไม่
 • ซีทีแสกน (Computerized tomography) ทำการแสกนภาพในบริเวณลำไส้ เพื่อให้แพทย์สามารถมองเห็นได้ว่าในบริเวณลำไส้มีการอุดตันหรือมีปัญหาอะไรบ้าง การทำซีทีแสกนนั้นจะละเอียดกว่าเอกซเรย์
 • อัลตราซาวน์ วิธีการตรวนนี้มักจะใช้กับการวินิจฉัยภาวะลำไส้อัดตันในเด็ก
 • การสวนแป้งแบเรียม (Barium enema)
 • เพื่อหาความผิดปกติของลำไส้

การรักษาลำไส้อุดตัน

การรักษานั้นจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งและระดับความรุนแรงของการอุดตัน

ภาวะลำไส้อุดตันบางส่วนนั้นมักจะทำการรักษาโดยการปรับการรับประทานอาหาร เพื่อพักลำไส้ แพทย์อาจจะให้คุณรับประทานเพียงแค่ของเหลว และของที่มีใยอาหารน้อย เพื่อให้ลำไส้ได้หยุดพัก ร่วมกับการให้น้ำเกลือ เพื่อช่วยรักษาความสมดุลของน้ำและแร่ธาตุในร่างกาย

สำหรับในกรณีที่รุนแรง อาจต้องใช้การผ่าตัดในการรักษาการอุดตันของลำไส้ โดยกระบวนการผ่าตัดนั้นจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทำให้เกิดการอุดตัน และบริเวณของลำไส้ที่ได้รับผลกระทบ โดยปกติแล้วการผ่าตัดจะเป็นการตัดเอาสิ่งอุดตัน และเนื้อเยื่อส่วนที่เสียหายอย่างถาวรแล้วออกไป ก่อนจะเชื่อมต่อลำไส้ส่วนที่ยังดีอยู่เข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ แพทย์ก็อาจจะให้ยาบางชนิด เพื่อช่วยลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการรักษา เช่น

 • ยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • ยาลดอาการคลื่นไส้ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณอาเจียน
 • ยาแก้ปวด

การรักษาภาวะลำไส้อุดตัน ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ไม่ควรพยายามรักษาด้วยตัวเอง เพราะหากปล่อยทิ้งไว้ หรือรักษาไม่ถูกต้อง อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

การเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองที่ช่วยจัดการกับลำไส้อุดตัน

การเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการเยียวยาตนเอง ที่อาจช่วยรับมือกับภาวะลำไส้อุดตัน มีดังนี้

 • การรักษาภาวะลำไส้อุดตัน ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ไม่ควรพยายามรักษาด้วยตัวเอง แต่การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ การรับประทานอาหารบางอย่าง เช่น การรับประทานอาหารที่มีใยอาหารน้อย อาจสามารถช่วยจัดการกับปัญหาภาวะลำไส้อุดตันบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใดๆ

หากมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

ศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตา (Blepharoplasty) ทางออกปัญหา สำหรับผู้มีหนังตาหย่อนคล้อย

ปัญหาหนังตาตก สามารถรักษาได้ ด้วยการ ศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตา วันนี้ Hello คุณหมอ จะพาทุกคนมารู้จักกับ การศัลยกรรมตกแต่งเปลือกตา

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี ตุลาคม 9, 2020 . เวลาในการอ่าน

อาหารต้านมะเร็งลำไส้ ถ้าอยากลดความเสี่ยงโรคนี้ ควรกินอะไร เลี่ยงอะไรบ้าง

โรคมะเร็งลำไส้เป็นโรคที่น่ากลัวมากโรคหนึ่ง แต่เราก็สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ได้ ด้วยการกิน อาหารต้านมะเร็งลำไส้ เหล่านี้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
มะเร็งลำไส้ใหญ่, ศูนย์สุขภาพ ตุลาคม 8, 2020 . เวลาในการอ่าน

ระบบทางเดินอาหาร ระบบสำคัญของร่างกายที่เราควรต้องรู้

ระบบทางเดินอาหาร คือ ระบบที่ทำหน้าที่สำคัญในการย่อยอาหารที่เรากินเข้าไป และดูดซึมเอาสารอาหารจากอาหารมื้อนั้นๆ ไปหล่อเลี้ยงระบบต่างๆ ในร่างกาย

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย Khongrit Somchai
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี ตุลาคม 8, 2020 . เวลาในการอ่าน

มะเร็งตับอ่อน (Pancreatic Cancer)

มะเร็งตับอ่อน ไม่ค่อยตรวจพบในระยะเริ่มแรก มันไม่ค่อยก่อให้เกิดอาการในร่างกายจนกว่าจะมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ การรักษาจะถูกเลือกตามขอบเขตของมะเร็ง

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ ตุลาคม 1, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

คันหัวนม-สาเหตุ-การรักษา

คันหัวนม จนทนไม่ไหว ร่างกายกำลังบอกอะไรคุณหรือเปล่า

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 16, 2020 . เวลาในการอ่าน
น้ำดื่มอัลคาไลน์-ประโยชน์ต่อสุขภาพ

น้ำดื่มอัลคาไลน์ ดื่มแล้วให้ประโยชน์ต่อสุขภาพจริงหรือ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 15, 2020 . เวลาในการอ่าน
การผ่าตัด-ประเภท-ข้อควรรู้

การผ่าตัด หัตถการทางการแพทย์ ที่เราอยากให้คุณรู้จักให้มากขึ้น

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 14, 2020 . เวลาในการอ่าน
สัญญาณ-อาการ-เนื้องอกในมดลูก

สัญญาณของ เนื้องอกในมดลูก ที่คุณผู้หญิงควรรู้เอาไว้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย เนตรนภา ปะวะคัง
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 12, 2020 . เวลาในการอ่าน