ไอเป็นเลือด (Coughing blood)

ทบทวนบทความโดย | โดย

Update Date สิงหาคม 20, 2020 . เวลาในการอ่าน
Share now

ไอเป็นเลือด (Haemoptysis หรือ Coughing blood) หมายถึงอาการที่คุณไอแล้วมีเลือดไหลออกมาจากปอด อาการไอเป็นเลือดนี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะที่อันตราย ไม่ว่าจะเป็น การติดเชื้อ โรคมะเร็ง หรือปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดภายในปอด

คำจำกัดความ

ไอเป็นเลือด คืออะไร

ไอเป็นเลือด (Haemoptysis หรือ Coughing up blood) หมายถึงอาการที่คุณไอแล้วมีเลือดไหลออกมาจากปอด อาการไอเป็นเลือดนี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะที่อันตราย ไม่ว่าจะเป็น การติดเชื้อ โรคมะเร็ง หรือปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดภายในปอด ที่ทำให้มีเลือดออกภายในปอดแล้วทำให้เราไอออกมาเป็นเลือด ในบางครั้งอาจมีเสมหะปะปนมาด้วย

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ

ประเภทของอาการไอเป็นเลือด อาจแบ่งได้ตามปริมาณของเลือดที่ไอออกมาภายใน 24 ชั่วโมง ดังต่อไปนี้

 • อาการไอเป็นเลือดที่อันตรายถึงแก่ชีวิต แพทย์อาจจะมีเกณฑ์ที่ต่างกันในการแยกอาการไอเป็นเลือดในระดับนี้ แต่โดยปกติจะมีช่วงตั้งแต่การไอเป็นเลือดในปริมาณ 100-600 มล.
 • อาการไอเป็นเลือดที่ไม่อันตรายถึงแก่ชีวิต หรือเรียกอีกอย่างว่าอาการไอเป็นเลือดในระดับปานกลาง โดยมีปริมาณเลือดในช่วงระหว่าง 20-200 มล.
 • อาการไอเป็นเลือดในระดับเบา สำหรับผู้ที่มีอาการไอเป็นเลือดในปริมาณที่น้อยกว่า 20 มล.

ไอเป็นเลือดพบบ่อยแค่ไหน

อาการไอเป็นเลือดพบได้ทั่วไปในทุกวัย และมักส่งผลต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย สามารถจัดการได้โดยลดความเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของภาวะไอเป็นเลือด

อาการที่เห็นได้ชัดของการไอเป็นเลือด คือการไอที่มีเลือดปะปนออกมา เนื่องจากมีเลือดอยู่ในปอดหรือระบบทางเดินหายใจ เลือดนี้อาจจะมีลักษณะเป็นฟอง เนื่องจากได้ผสมกับอากาศและเสมหะที่อยู่ภายในปอด สีของเลือดนั้นอาจมีตั้งแต่สีแดงสด ไปจนถึงสีน้ำขาว หรือสีขุ่น เนื่องจากมีเสมหะปะปน

อาการไอเป็นเลือดนั้นจะแตกต่างจากการมีแผลภายในปากแล้วทำให้มีเลือดออก หรืออาการเลือดออกตามไรฟัน ที่เรามักจะสังเกตเห็นได้ขณะรับประทานอาหารหรือแปรงฟัน

สำหรับผู้ป่วยบางราย อาจมีอาการอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

อาการไอเป็นเลือดนั้นอาจเป็นสัญญาณภาวะของโรคที่รุนแรงได้ โปรดปรึกษาแพทย์ในทันทีหากคุณมีอาการดังต่อไปนี้

สาเหตุ

สาเหตุของการไอเป็นเลือด

มีสาเหตุหลายประการที่ก่อให้เกิดอาการไอเป็นเลือด ซึ่งได้แก่

สาเหตุเหล่านี้เป็นเพียงสาเหตุหลักๆ ที่พบได้ทั่วไปของอาการไอเป็นเลือด โปรดปรึกษากับแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและหาสาเหตุที่แน่ชัดของอาการไอเป็นเลือด

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของอาการไอเป็นเลือด

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการไอเป็นเลือด ได้แก่

 • ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
 • คนในครอบครัวมีประวัติมีปัญหาเกี่ยวกับลิ่มเลือด
 • หากคุณเคยติดต่อกับผู้ที่เป็นวัณโรค
 • หากคุณเพิ่มผ่านการผ่าตัด เป็นโรคมะเร็ง หรือเป็นโรคที่รุนแรงอื่นๆ
 • หากคุณติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV)
 • หากคุณสูบบุหรี่มาเป็นเวลานาน
 • หากคุณเดินทางไกล อาจมีความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือด
 • หากคุณใช้ยากดภูมิคุ้มกัน

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ ไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยอาการไอเป็นเลือด

แพทย์อาจตั้งคำถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของภาวะเลือดออก เช่น เลือดออกมาจากบริเวณ (ทางเดินหายใจ ปอด ฯลฯ) ปริมาณเลือดที่ออก ฯลฯ เพื่อหาสาเหตุ ต่อจากนั้น อาจมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการอื่นๆ ซึ่งได้แก่

 • การเอกซเรย์หน้าอก
 • การถ่ายภาพด้วยซีทีสแกน เพื่อให้ได้ภาพถ่ายอวัยวะภายในที่ชัดเจน
 • การส่องกล้องหลอดลม
 • การตรวจเลือด เช่น การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เพื่อนับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์เม็ดเลือดแดง
 • การทดสอบอื่นๆ เช่น การทดสอบและการเอกซเรย์แบบละเอียด

การรักษาอาการไอเป็นเลือด

การรักษามีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดภาวะเลือดออก และรักษาภาวะสุขภาพที่เป็นสาเหตุของอาการไอเป็นเลือด

ในการหยุดภาวะเลือดออก อาจมีการผ่าตัดอุดหลอดเลือดในหลอดลม การส่องกล้องหลอดลม และการผ่าตัด

การรักษาอื่นๆ สำหรับผู้ที่มีอาการไอเป็นเลือด ได้แก่

 • ยาปฏิชีวนะ สำหรับการรักษาปอดบวมและวัณโรค
 • เคมีบำบัด และการฉายแสงสำหรับการรักษาโรคมะเร็งปอด
 • ยาสเตียรอยด์ สำหรับลดการอักเสบ
 • ยาแก้ไอ

อาจมีการให้ยาถ่ายเลือดหรือยาอื่นๆ เพื่อยับยั้งการเสียเลือด โดยขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยแต่ละราย

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือกับอาการไอเป็นเลือด

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการดูแลรักษาตัวเองดังต่อไปนี้ อาจช่วยให้รับมือกับอาการไอเป็นเลือดได้

 • เลิกสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงสารระคายเคืองและสารก่อภูมิแพ้ที่ทำให้ไอ เช่น ฝุ่นควัน เป็นต้น
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ
 • รักษาสุขภาพ
 • ปฏิบัติตามวิธีการดูแลสุขภาพเพื่อรักษาปัญหาสุขภาพที่ทำให้เกิดอาการไอเป็นเลือด

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อัปเดตข่าวสารสุขภาพติดตามไลน์ Hello คุณหมอ
บทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือไม่
happy unhappy

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน

มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal Cancer)

มะเร็งกล่องเสียง (Laryngeal Cancer) เกิดจากเซลล์มะเร็งก่อตัวในเนื้อเยื่อบริเวณกล่องเสียง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย จินดารัตน์ สิริวิจักษณ์
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ มิถุนายน 10, 2020 . เวลาในการอ่าน

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 (H1N1 Flu Virus)

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ หรือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 เป็นไข้หวัดของสุกรที่เกิดจากเชื้อไวรัส H1N1 โดยไวรัสตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ของเชื้อไวรัส

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย วรภพ ไกยเดช
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ พฤษภาคม 12, 2020 . เวลาในการอ่าน

แค่หายใจก็ติดแล้ว นักวิทยาศาสตร์ชี้ โควิด-19 อาจจะติดต่อสู่กันได้ เพียงแค่คุณหายใจ

เชื้อโควิด-19 สามารถติดสู่ผู้อื่นได้ ผ่านทางละอองฝอย เช่น การไอหรือจาม แต่ล่าสุด นักวิจัยบางรายได้ตั้งข้อสงสัยว่า โควิด-19 อาจ ติดต่อกันผ่านทางการหายใจ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
Coronavirus, COVID-19 เมษายน 7, 2020 . เวลาในการอ่าน

รู้หรือไม่ น้ำมันหอมระเหยช่วยบรรเทาอาการไอ ได้

ความจริงแล้วนอกจากการทานยา ยังมีวิธีที่ทำให้อาการไอดีขึ้นได้ ด้วยน้ำมันหอมระเหย ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่า น้ำมันหอมระเหยช่วยบรรเทาอาการไอ ได้

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
รู้หรือไม่, สุขภาพชีวิตที่ดี มีนาคม 27, 2020 . เวลาในการอ่าน

บทความแนะนำ

ควันไฟป่า-ผลต่อร่างกาย-วิธีป้องกันตัวเอง

ควันไฟป่า ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ควรรับมือหรือป้องกันอย่างไร

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย สิฏฐิณิศา รัชตวโรทัย
เผยแพร่วันที่ ตุลาคม 20, 2020 . เวลาในการอ่าน
สมุนไพรแก้ไอขับเสมหะ

จบทุกปัญหาอาการไอและเสมหะ ได้ง่ายๆ ด้วย สมุนไพรแก้ไอขับเสมหะ

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กันยายน 11, 2020 . เวลาในการอ่าน
ชะเอมไทย-albizia-myriophylla-benth

ชะเอมไทย (Albizia myriophylla Benth)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ สิงหาคม 3, 2020 . เวลาในการอ่าน
ชะเอมเทศ-licorice

ชะเอมเทศ (Licorice)

ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ
เขียนบทความโดย พลอย วงษ์วิไล
เผยแพร่วันที่ กรกฎาคม 31, 2020 . เวลาในการอ่าน